erklären Ne Demek

erklären Ne DemeK


erklären
Türkçe Çevirisi

açıklamak, bildirmek, beyan etmek


erklären Telaffuzu, Sesli Okunuşu

erklären ile ilgili cümleler

TÜRKÇE ALMANCA
istifasını açıklamak seinen Rücktritt erklären
onayını vermek, rızasını bildirmek (zu -e) sein Einverständnis erklären
geçersiz/hükümsüz saymak, iptal etmek für ungültig erklären
desteklediğini açıklamak (-i) sich solidarisch erklären mit
-meye hazır olduğunu belirtmek sich bereit erklären (oder | veyaod bereitfinden) zu

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/erklaren-ne-demek/