Almanca Futur 2

Almanca Futur 2 / Gelecekte Bitmiş Zaman

Gelecekte bitmiş zaman” olarak Türkçeleştirdiğimiz Futur II‘de werden yardımcı fiiliyle yapılır. Ana fiilin ise Partizip Perfekt‘i haben veya sein yardımcı fiiliyle birlikte cümle sonunda kullanılır. Şahıslara göre bir tek werden yardımcı fiili değişir ve çekimlenir.

Örnek birkaç çekimle birlikte Futur II‘nin teşkilini ve Türkçeye çevrilişini bir kere daha tekrarlayalım:

Fiil: sehen
Partizip Perfekt’i: gesehen haben
ich werde gesehen haben görmüş olacağım
du wirst gesehen haben görmüş olacaksın
er wird gesehen haben görmüş olacak
sie wird gesehen haben görmüş olacak
es wird gesehen haben görmüş olacak
wir werden gesehen haben görmüş olacağız
ihr werdet gesehen haben görmüş olacaksınız
sie werden gesehen haben görmüş olacaklar
Sie werden gesehen haben görmüş olacaksınız

 

Fiil: gehen    
Partizip Perfekt’i: gegangen sein
ich werde gegangen sein gitmiş olacağım
du wirst gegangen sein gitmiş olacaksın
er wird gegangen sein gitmiş olacak
sie wird gegangen sein gitmiş olacak
es wird gegangen sein gitmiş olacak
wir werden gegangen sein gitmiş olacağız
ihr werdet gegangen sein gitmiş olacaksınız
sie werden gegangen sein gitmiş olacaklar
Sie werden gegangen sein gitmiş olacaksınız

 

Fiil: kaufen    
Partizip Perfekt’i: gekauft haben
ich werde gekauft haben satın almış olacağım
du wirst gekauft haben satın almış olacaksın
er wird gekauft haben satın almış olacak
sie wird gekauft haben satın almış olacak
es wird gekauft haben satın almış olacak
wir  werden gekauft haben satın almış olacağız
ihr werdet gekauft haben satın almış olacaksınız
sie werden gekauft haben satın almış olacaklar
Sie werden gekauft haben satın almış olacaksınız

 

Cümle içinde kullanılışı

Futur II cümle içinde kullanılırken werden fiili özneye göre çekimlenerek özneden sonraki ikinci yerde yer alır, ana fiilin Partizip Perfekt’i ile haben veya sein yardımcı fiili de cümlenin en sonunda bulunur.

Wir werden bis dann die Wohnung gekauft haben O zamana kadar evi satın almış olacağız.
Herr Reinhardt wird bis 2013 seine Schulden beglichen haben Bay Reinhardt 2013’e kadar borçlarını kapatmış olacak
Die Sekretärin wird bis Montag den Bericht geschrieben haben Sekreter pazartesiye kadar raporu yazmış olacak
Mein Bruder wird seinen Schlüssel verloren haben. Erkek kardeşim anahtarını kaybetmiş olacak.
Bis Mai werden wir alle Hemden verkauft haben. Mayısa kadar bütün gömlekleri satmış olacağız.
Die Polizisten werden den Dieb gefangen haben. Polisler hırsızı yaklamış olacaklar.
Der Direktor wird bis 10 Uhr gekommen sein. Müdür saat 10’a kadar gelmiş olacak.
Der Vater hat seine Brieftasche gefunden haben. Baba cüzdanını bulmuş olacak.
Ihre Gäste haben viele Geschenke gebracht haben. Misafirleri birçok hediye getirmiş olacaklar.
Der Staat wird bis 2015 hier einen Reaktor gebaut haben. Devlet 2015’e kadar burada bir reaktör inşa etmiş olacak.
Die Bomben werden alle Menschen vernichtet haben. Bombalar bütün insanları imha etmiş olacak.

Futur II ile yapılan cümleleri şöyle bir kalıpta toplamak mümkündür.

Futur II ile yapılan cümleler

Özne werden Diğer öğeler Partizip Perfekt haben / sein
1. Die Kinder werden alles gegessen haben
2. Der Arzt wird den Kranken untersucht haben
3. Der Tote wird vor dem Unfall viel gekauft haben
4. Wir werden auf dem Part viel geraucht haben
5. Hans wird für die Prüfung viel gearbeitet haben
6. Die Post wird bis 18.00 Uhr geöffnet haben

 

Örnek cümlelerin Türkçeleri:
1. Çocuklar herşeyi yemiş olacak.
2. Doktor hastayı muayene etmiş olacak.
3. Ölen kişi kazadan önce çok içmiş olacak.
4. Partide çok sigara içmiş olacağız.
5. Hans imtihan için çok çalışmış olacak.
6. Postane saat 18.00’e kadar açık (kalmış) olacak

Soru cümleleri

Futur II ile yapılan cümleler werden yardımcı fiilini cümlenin en başına getirmek suretiyle soru haline getirilir. Cümlenin diğer bütün öğelerinin yeri Partizip Perfekt dahil aynı kalır.

Olumlu Soru cümlesi
Nuray wird ihre Katze verloren haben. Wird Nuray ihre Katze verloren haben?
Nuray kedisini kaybetmiş olacak. Nuray kedisini mi kaybetmiş olacak?
Der Direktor wird seinen Bericht bis März abgegeben haben. Wird der Direktor seinen Bericht bis März abgegeben haben?
Müdür raporunu marta kadar vermiş olacak. Müdür raporunu marta kadar vermiş olacak mı?
Deniz wird diese CD schon gekauft haben. Wird Deniz diese CD schon gekauft haben?
Deniz bu cd’yi çoktan almış olacak. Deniz bu cd’yi (çoktan) almış olacak mı? (olabilir mi)?
Die Firma wird die Maschinen bis August importiert haben. Wird die Firma die Maschinen bis August importiert haben?
Şirket makineleri ağustosa kadar ithal etmiş olacak. Şirket makineleri ağustosa kadar ithal etmiş olacak mı?
Die Obstbäume werden im April geblüht haben. Werden die Obstbäume im April geblüht haben?
Meyve ağaçları nisanda çiçek açmış olacak. Meyve ağaçları nisanda çiçek açmış olacak mı?
Auf dem offenen Meere wird ein großer Sturm ausgebrochen sein Wird auf dem offenen Meere ein großer Sturm ausgebrochen sein?
Açık denizde büyük bir fırtına patlamış olacak. Açık denizde büyük bir fırtına mı patlamış olacak (olabilir) ?
Der Kranke wird in der Nacht eingeschlafen sein. Wird der Kranke in der Nacht eingeschlafen sein?
Hasta geceleyin uyumuş olacak. Hasta geceleyin uyumuş olacak mı?
Bis 2014 wird der Student die Universität absolviert haben. Wird der Student bis 2014 die Universität absolviert haben?
2014’e kadar öğrenci üniversiteyi bitirmiş olacak. 2014’e kadar öğrenci üniversiteyi bitirmiş olacak mı?

Soru cümlelerini şöyle bir kalıpla özetlememiz mümkündür.

Futur II ile yapılan soru cümleleri

werden Özne Diğer öğeler Partizip Perfekt haben/sein
1. Wird der Lehrer alle Schüler geprüft haben?
2. Werden die Kinder bis morgen die Aufgaben gemacht haben?
3. Werden alle Gäste bis dahin gegangen sein?
4. Wird deine Wunde bis Mai geheilt sein?
5. Wirst du bis heute Abend gekommen sein?
6. Wird die Firma den Arbeiter entlassen haben?

 

Örnek cümlelerin Türkçeleri.
1. Öğretmen bütün öğrencileri sınavdan geçirmiş olacak mı?
2. Çocuklar yarına kadar ödevlerini yapmış olacak mı?
3. Bütün konuklar o zamana kadar gitmiş olacaklar mı?
4. Yaran mayısa kadar iyileşmiş olacak mı?
5. Bu akşama kadar gelmiş olacak mısın?
6. Şirket işçiyi işten çıkarmış olacak mı?

Cümle içinde kullanılışı.

Futur II. Cümle içinde iki temel anlam ve görevde bulunur. Bunlardan birincisinde Futur II, içinde bulunulan zamana göre tamamlanmış veya bitirilmiş bir eylemi dile getirir. Bu ifade şeklinde, geçmişte tamamlanmış ve bitirilmiş eylem üzerinde yapılan tahmin karakteri ağır basar. Eylemin kesin olarak gerçekleştiğinden bir ihtimal olarak söz edilmiş olur.

Dein Vater wird sich sicher sehr geärgert haben. Baban mutlaka çok kızmış olacak (olmalı)
Er wird dieses Buch gelesen haben. O bu kitabı okumuş olacak. (olmalı)
Der Mörder wird den Toten gekannt haben Katil öldürüleni tanımış olmalı.
Die Polizei wird von dem Unfall gehört haben. Polis kazaya duymuş olacak (olmalı)
Wird Karl diesen Film gesehen haben? Karl bu filmi görmüş olabilir mi?
Der Postbote wird den Empfänger nicht gefunden haben. Postacı alıcıyı bulamamış olacak.

Futur II, diğer anlamında da gelecek zamanı dile getirir. Bu görevde, Futur II gelecekte tamamlanmış olacak bir eylemi dile getirir. Ancak bu anlamı ifade ederken de kesin bir ifade yoktur, tahmin niteliği ağır basar. Futur II‘nin gelecekte tamamlanmış olacak bir eylemi ifade edebilmesi için cümle içinde ayrıca tarih, zaman belirten sözcükler bulunması gerekir.

Die Umsätze der Firma werden bis 2015 auf 20 Millionen angewachensen sein. Doktor öğleye kadar gelmiş olacak
Bis Sommer werde ich mein Auto verkauft haben. Yaza kadar otomobilimi satmış olacağım.
Das alte Haus wird bis März abgerissen sein Eski ev marta kadar yıkılmış olacak.

Görüldüğü gibi, son örneklerde, “2015’e kadar, öğleye kadar…” gibi zaman veya tarih bildirilen ifadeler bulunmaktadır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-futur-2/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.