Almanca Sıfatların Fiillerle Kullanışı

Bu gibi hallerde sıfat herhangi bir takı almadan olduğu gibi kullanılır. Bu kullanma şeklinde sıfat cümlenin içindeki fiile bağlı kalır. Bu kullanma şekli daha çok sein, werden, bleiben, wirken, finden fiilleriyle birlikte görülür.

Bu durumda cümlenin öznesinde ve nesnesinde belirtilen kişi veya cismin özelliği veya niteliği daha yakından tarif edilmiş olur.

Das Auto ist teuer Otomobil pahalıdır
Das Kind wurde krank Çocuk hasta oldu
Peter ist fleißig. Peter çalışkandır
Das Gemälde wirkt schön Tablo güzel bir etki yapıyor.
In der Dose bleibt Kaffe frisch Kahve  kutuda taze kalıyor
Diese Bücher sind neu Bu kitaplar yenidir

 

Yukarıdaki örneklerde sıfat cümlenin nesnesinin özelliğini, niteliklerini yakından tarif etmektedir.

 

Ich finde das Buch interessant Kitabı enterasan buluyorum
Hans streicht die Wand weiß Hans duvarı beyaz boyuyor
Wir sehen die Sache als gefährlich Konuyu tehlikeli görmekteyiz
Ich finde die Frage etwas merkwürdig. Soruyu biraz garip buluyorum

 

Bu örneklerde de sıfatlar cümlenin nesnesini yakından tarif etmekte ve nesneyle ilişki içinde bulunmaktadır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-sifatlarin-fiillerle-kullanisi/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.