Almanca Die Artikelli Kelimeler

Weiblich olarak tanımlanan (dişi isimler grubundaki) bütün isimler die tanımlığını alır. Bu isimleri şu şekilde sınıflandırmak mümkündür.

1. Bütün dişi canlılar:

die Frau (kadın)
die Braut (gelin)
die Kuh (inek)
die Tochter (kız evlat)
die Magd (hizmetçi)
die Gans (kaz)

İstisnalar:
das Weib (kadın, karı), das Mädchen (kız çocuk), das Fräulein (evlenmemiş kadın, matmazel)

2. Irmak isimlerinin çoğu:

die Weichsel (Vistül nehri)
die Weser (Veser nehri)
die Elbe (Elbe nehri)
die Oder (Oder nehri)
die Wolga (Volga nehri)
die Rhone (Ron nehri)

İstisnalar:

der Rhein (Ren nehri), der Main (Main nehri)

3. Ağaçlar, çiçekler ve meyveler:

die Tanne (çam)
die Buche (gürgen)
die Rose (gül)
die Tulpe (lale)
die Pflaume (erik)
die Kiefer (çam)
die Eiche (meşe)
die Nelke (karanfil)
die Birne (armut)
die Kirsche (kiraz)

İstisnalar:

der Ahorn (akağaç),
der Apfel (elma).

4. Sayılar

die Eins (bir)
die Hundert (yüz)
die Zehn (on)
die Tausend (bin)

5. -ei, -in, -ion, -tät, -heit, -keit, -ung, -schaft ile biten isimler:

die Bücherei (kitapevi)
die Lehrerin (bayan öğretmen)
die Universität (üniversite)
die Neuigkeit (yenilik)
die Wissenschaft (bilim)
die Melodie (melodi)
die Nation (ulus)
die Gelegenheit (fırsat)
die Wohnung (ev)

6. -e harfi ile biten ve özellikle iki heceli olan isimlerin çoğu:

die Sonne (güneş)
die Silbe (hece)
die Straße (cadde)
die Stunde (saat)

İstisnalar:

das Auge (göz), das Ende (son), das Erbe (miras), der Käse (peynir)

Veya tanım edatı das olup Ge- hecesi ile başlayan isimler:

das Gebirge (sıradağ), das Gemüse (sebze). Ayrıca tanım edatı der olup hem -e hem de -en ile biten isimler: der Glaube / der Glauben (inanç), der Friede / der Frieden (barış)

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-die-artikelli-kelimeler/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.