Almanca Artikeller

Almanca bazı sözcükler ve basit cümle yapısı.

Almancada bütün cins isimlerin önünde artikel (tanım edatı) denilen der, die, das sözcüklerinden biri bulunur. Türkçe karşılığı olmayan bu üç sözcük dilimize çevrilmezler. der, die ve das önünde bulundukları ismin bir parçası gibidirler. Almanca da her ismin bir artikeli vardır. Onun için isimleri artikelleriyle birlikte öğrenmek gerekir. Örneğin kapı” anlamına gelen Tür sözcüğü die artikelini alır. Bu sözcüğü biz tek başına Tür olarak değil de die Tür şeklinde ezberlemeliyiz.

Bu arada dikkat edilmesi gereken başka bir konu da Almancada bütün isimlerin baş harflerinin, Türkçedekinin aksine büyük yazılmasıdır.

Bazı Almanca sözcükleri öğrenmekle başlayalım.

 die Blume Çiçek

 der Stuhl Sandalye

 das Haus Ev

 der Bleistift Kurşun kalem

 das Buch Kitap

 die Katze Kedi

 die Tür Kapı

 das Auto Otomobil

 der Tisch Masa

 der Füller Dolma kalem

BASİT CÜMLE YAPISI

das [das] bu
ist [ist] -dır, -dir

Bu” sözcüğünün karşılığı olan das. Türkçede olduğu gibi cümlenin en başında yer alır.

Das ………………………… Bu …………………………

Türkçe cümlenin sonundaki “-dır”, “-dir” ekinin karşılığı olan ist gelir. ist başka bir sözcükle bitişik değil, ayrı olarak yazılır. Oysa Türkçe karşılığı “-dır”, “-dir” takılarında durum farklıdır. Üstelik bunlar bitişik oldukları sözcüğün söylenişine uyarak “-dır”, “-dir”, “-dur”, “-dür” gibi şekillere girerler.

Das ………………………… Bu ………………………… dır.

Das ve ist sözcüklerden sonra bir de isim bulunur. Ancak burada ismin önüne ein veya eine gelmiş şekli kullanılır. Böylece basit bir Almanca cümle kurulmuş olur.

 Das ist ein Stuhl. Bu bir sandalyedir.

 Das ist ein Buch. Bu bir kitaptır.

 Das ist ein Hund. Bu bir Köpektir

 Das ist eine Katze. Bu bir kedidir.

 Das ist ein Auto. Bu bir otomobildir.

 Das ist ein Bet. Bu bir yataktır.

 Das ist ein Vogel. Bu bir kuştur.

 Das ist eine Uhr. Bu bir saattir.

 Das ist ein Radio. Bu bir radyodur.

 Das ist ein Füller. Bu bir dolma kalemdir.

 Das ist ein Lineal. Bu bir çetveldir.

 Das ist eine Vase. Bu bir vazodur.

 Das ist ein Haus. Bu bir evdir.

 Das ist ein Tisch. Bu bir masadır.

 Das ist eine Blume. Bu bir çiçektir.

 Das ist eine Frau. Bu bir kadındır.

 Das ist ein Bleistift. Bu bir kurşun kalemdir.

 Das ist ein Fenster. Bu bir penceredir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/artikeller-ve-cumle-kaliplari/