Almanca Sıfatlar

Sıfatlar, isimlerin niteliklerini belirten sözcüklerdir. “Uzun, kısa, yaşlı, genç, güzel” gibi sözcükler birer sıfattır. Yani isimlerin nasıl olduklarını, niteliklerini açıklarlar.

Türkçede “Adam yaşlıdır.” “Çiçek güzeldir.” “Pencere kapalıdır.” gibi cümlelerde isim (adam, çiçek, pencere) en başta, bu ismin nasıl olduğunu gösteren sıfat ise en sonda bulunmaktadır. Almancada da bu cümle, buna benzer bir şekilde kurulur. Yalnız, isimle sıfat arasında fiil eki olan ist sözcüğü girer.

Der Mann ist alt. Adam yaşlıdır.

Das Fenster ist geschlossen. Pencere kapalıdır.

Helga ist fleißig. Helga çalışkandır.

Yukarıdaki örnek cümlelerde görüldüğü gibi cümle; der Mann, das Fenster ve Helga isimleriyle başlamış alt, geschlossen ve fleißig sıfatlarıyla sona ermiştir. Arada ise fiil eki olan ist bulunmaktadır.

Der Schüler ist fleißig. [de:r şü:lır ist flaysih]
Erkek öğrenci çalışkandır.

Die Tasche ist klein [di: taşı ist klayn]
Çanta küçüktür.

Das Zimmer ist groß. [das tsimır ist gro:s]
Oda büyüktür.

Die Frau ist alt. [di: frau ist alt]
Kadın yaşlıdır.

Der Bleistift ist lang. [de:r blayştift ist lang]
Kurşun kalem uzundur.

Der Stuhl ist alt. [de:r ştu:l ist al]
Sandalye eskidir.

Die Lehrerin ist jung. [di: le:rırin ist jung]
Kadın öğretmen gençtir.

Das Bett ist groß. [das bet ist gro:s]
Yatak büyüktür.

Die Tür ist offen. [di: tü:r ist ofın]
Kapı açıktır.

Karl ist faul. [Karl ist faul]
Karl tembeldir.

Der Vogel ist klein [de:r fo:gıl ist klayn]
Kuş küçüktür.

Das Auto ist alt. [das auto ist alt]
Otomobil eskidir.

Günter ist fleißig. [güntır ist flaysih]
Günter çalışkandır.

Das Haus ist groß. [das haus ist gro:s]
Ev büyüktür.

Das Fenster ist offen.  [das fenstır ist ofın]
Pencere açıktır.

Das Lineal ist lang. [das linea:l ist lang]
Cetvel uzundur.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-sifatlar/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.