Almanca Partizip Präsens

Partizip Präsens  düzenli ve düzensiz fiiller için aynı şekilde meydana getirilir. Teşkili çok kolaydır. Fiilin sonuna -d harfi eklemek suretiyle yapılan bu ortaç fiilin  köküne “-erek, -arak” eklenerek Türkçeye çevrilir.

Infinitiv
Mastar
Partizip Präsens
Şimdiki zaman ortacı
Türkçesi
lieben liebend severek
singen singend şarkı söyleyerek
arbeiten arbeitend çalışarak
weinen weinend ağlayarak
lachen lachend gülerek
schreiben schreibend yazarak
lesen lesend okuyarak

 

Görüldüğü gibi, örneğin singen, schreiben ve lesen düzensiz fiil olmasına rağmen bunların da Partizip Präsens‘i bir düzenli fiil gibi teşkil edilmiştir.

Partizip Präsens‘in Türkçe’ye çevrilmesinde ikinci bir şekil daha vardır. Fiilin ifade ettiği eylem veya hareketi tekrar ede de ikinci bir eylemin cereyan ettiğini de gösterebilir. Bu takdirde örneğin yukarıdaki örnek Partizip Präsens‘leri şöyle çevirmek mümkündür.

liebend seve seve
singend şarkı söyleye söyleye
arbeitend çalışa çalışa
weinend ağlaya ağlaya
lachend güle güle
schreibend yaza yaza
lesend okuya okuya

Brigitte kommt singend in das Zimmer. Brigitte şarkı söyleyerek. (söyleye söyleye) odaya geliyor
Der Lehrer geht lesend den Korridor entlang. Öğretmen okuyarak (okuya okuya) koridordan gidiyor.
Das Kind erzählt weinend den Unfall. Çocuk ağlayarak (ağlaya ağlaya) kazayı anlatıyor.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-partizip-prasens/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.