Almanca İşaret Zamirleri

İşaret zamirleri, sözü söyleyen kişinin bilinen veya daha yakından belirlenmesine kişi veya cisme işaret etmesine yarayan sözcüklerdir. Bunlar tek başlarına kullanıldıkları gibi Örneğin: der, die, das bir kısmı da bir ismin önünde, mutlaka bir isimle birlikte kullanılır.

der, die, das
(bu, o)

Şimdiye kadar tanımlık olarak bildiğimiz bu üç sözcüğü, isimlerden bağımsız olarak tek başlarına işaret olarak da kullanmak mümkündür. Bunlar genellikle “o” veya “bu” anlamına gelir. Kullanışları er, sie, es şeklinde 3. tekil zamirlerine benzer.

İşaret Zamiri

der (Tanımlığı der olan isimler için)
die (Tanımlığı die olan isimler için)
das (Tanımlığı das olan isimler için)
die Çoğul isimler için

Aşağıdaki örneklerde soldaki cümlelerde kullanılan isimlerin yerine sağdaki cümlelerde der, die, das işaret zamirlerinden uygun olanları kullanılmaktadır.

Der Mann kennt uns nicht.
Adam bizi tanımıyor.
Der kennt uns nicht
O bizi tanımıyor.
Die Frau ist nicht ehrlich.
Kadın dürüst değildir.
Die ist nicht ehrlich.
O dürüst değildir.
Das Buch ist mir nicht bekannt.
Kitabı bilmiyorum.
Das ist mir nicht bekannt.
Onu bilmiyorum.
Die Fahrräder kosten 100 €
Bisikletler 100 Euro’dur.
Die kosten 100 €.
Onlar 100 Euro’dur.

Bunlardan das işaret zamiri mutlaka bir ismin yerine kullanılmayabilir de. Das işaret zamiri bir cümlenin yerini tutabilir veya bütünüyle bir cümle anlamını temsil edebilir.

 

 

Kommt dein Bruder morgen?
Kardeşin yarın geliyor mu?
Das weiß ich jetzt nicht.
Bunu bilmiyorum.
Das steht noch nicht fest.
Henüz bu belli değil.
Das überrascht uns aber sehr.
Bu bizi çok şaşırrtı.
Das können Sie doch schaffen.
Bunu başarabilirsiniz.
Das soll der Direktor entscheiden.
Buna müdür karar versin.

Der, die, das şeklindeki işaret zamirleri tanımlıklarda olduğu gibi ismin hallerine göre değişir. Bu değişim tanımlıklardaki değişime oranla küçük ayrıcalıklar gösterir.

der die das Çoğul: die
Yalın Hal der die das die
-i Hali den die das die
-e Hali dem der dem den veya denen
-in Hali des der des der
dessen deren desen derer veya deren

Bu işaret zamirlerinin -i, -e veya -in halleri aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi bu hallerde bulunan isimlerinin yerine kullanılabilir.

Dem kranken Mann kannst du nicht helfen.
Hasta adama yardım edemezsin.
Dem kannst du nicht helfen.
Ona yardım edemezsin.
Ich werde mich mit der Frau treffen.
Kadınla yarın buluşacağım.
Ich werde mich mit der morgen treffen.
Onunla yarın buluşacağım.
Du kannst den Stuhl nicht tragen.
Sandalyeyi taşıyamazsın.
Du kannst den nicht tragen.
Onu taşıyamazsın.
Ich kaufe diesen Ball für die Kinder.
Bu topu çocuklar için satın alıyorum.
Ich kaufe diesen Ball für die.
Bu topu onlar için satın alıyorum.
Gib dieses Geld dem armen Mann!
Bu parayı fakir adama ver.
Gib dieses Geld dem!
Bu parayı ona ver.
Du kannst dieses Märchen den Kindern nicht erzählen.
Bu masalı çocuklara anlatamazsın.
Du kannst dieses Märchen denen nicht erzählen.
Bu masalı onlara anlatamazsın.
Ich war mir des Fehlers bewusst.
Hatanın bilincindeyim.
Ich war mir dessen bewusst.
Onun bilincindeyim.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-isaret-zamirleri/

was für ein konu anlatımı

was für ein, eine
(ne gibi bir, nasıl bir)

Üç ayrı sözcükten meydana gelen bu soru da isimlerin önünde bulunur ve bir şahıs veya cismin niteliklerini öğrenmek için kullanılır. Bu sorunun içindeki “ein” veya “eine” sözcüğü önüne geldiği ismin tanımlığına göre değişir.

Was für ein Mann?
Ne gibi bir adam, nasıl bir adam.
Was für eine Frau?
Ne gibi bir kadın, nasıl bir kadın
Was für ein Buch?
Ne gibi bir kitap, nasıl bir kitap
Was für Hefte?
Ne gibi defterler?

Bu soruya verilen cevaplarda, ein, eine şeklindeki belirsiz tanımlıklardan yararlanılır.

Was für ein Mensch ist er?
Nasıl bir insandır o?
Er ist ein freundlicher Mensch.
O samimi bir insandır.
Was für eine Wohnung wollen Sie haben?
Nasıl bir ev arıyorsunuz?
Ich will eine kleine Wohnung haben.
Küçük bir ev arıyorum.
Was für ein Hemd kann ich Ihnen geben?
Size nasıl bir gömlek verebilirim.
Ich will ein billiges Hemd kaufen.
Ucuz bir gömlek almak istiyorum.
Was für ein Schüler ist er?
O nasıl bir öğrencidir?
Er ist eine sehr fleißiger Schüler.
O çok çalışkan bir öğrencidir.
Ich wünsche einen schwarzen Hut.
Siyah bir şapka istiyorum.
Ich verkaufe nur alte Bücher.
Ben eski kitaplar satıyorum.
Ich habe noch keine Pläne.
Henüz bir planım yok.

Soru cümlesinin fiilinin gerektirdiği hallerde was für ein, eine sorusundaki ein tanımlığı ismin -i haline, -e haline veya -in haline konabilir. Yukarıdaki örnek cümlelerde, örneğin, wünschen nedeniyle ein tanımlığı -i halinde bulunmakta ve soru was für einen Hut? şeklinde olmaktadır.

Aşadağıdaki örneklerde bu özelliğe değinilmiştir.

In was für einem Haus wohnst du?
Nasıl bir evde oturuyorsun?
Was für einem Kind schickst du dieses Paket?
Bu paketi nasıl bir çocuğa yolluyorsun?
In was für einen Schrank legen Sie Ihre Kleider?
Nasıl bir dolaba elbiselerini koyuyorsunuz?
Mit was für einem Öl haben Sie dieses Fleisch gebraten?
Bu eti nasıl bir yağla kızarttınız?
In was für einem Topf hast du die Suppe gekocht?
Çorbayı nasıl bir tencerede pişirdin?
Aus was für einer Universität studiert Ihr Sohn?
Oğlunuz nasıl bir üniversitede öğrenim yapıyor?
Mit was für einem Medikament bist du gesund geworden?[/responsivevoice]
Nasıl bir ilaçla iyileştin.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/was-fur-ein-konu-anlatimi/

Welcher Kullanımı

Welcher, Welche, Welches
(Hangi?)

“Hangi” anlamına gelen bu soru zamiri mutlaka bir isimle birlikte bulunur ve bu ismin önündeki tanımlığın yerini almış olur. Bu nedenle de sondaki takıları tanımlığa göre değişen üç ayrı şekli mevcuttur.

Tanımlığı der olan isimler: welcher?
Tanımlığı die olan isimler: welche?
Tanımlığı das olan isimler: welches?
Çoğul isimler                           : welche?

Bu soru zamirini ismin hallerine göre değiştirmek de mümkündür. Welche şeklindeki ana köke aldığı takılar der, die, das‘ın ismin hallerinde aldığı takılar aynısıdır.

# der tanımlığı die tanımlığı das tanımlığı Çoğul (die)
Yalın Hal welcher welche welches welche
-i Hali welchen welche welchem welche
-e Hali welchem welcher welchem welchen
-in Hali welches welcher welches welcher

Welcher Mann?
Hangi adam?
Welchen Mann?
Hangi adamı?
Welchem Mann?
Hangi adama
Welches Mannes?
Hangi adamın?

Welche Frau?
Hangi kadın?
Welche Frau?
Hangi kadını?
Welcher Frau?
Hangi kadına?
Welche Frau?
Hangi kadının?

Welches Kind?
Hangi Çocuk
Welches Kind?
Hangi çocuğa?
Welchem Kind?
Hangi çocuğa?
Welches Kindes?
Hangi çocuğun?

Welche Bücher?
Hangi kitaplar?
Welche Bücher?
Hangi kitapları?
Welchen Büchern?
Hangi kitaplara?
Welcher Bücher?
Hangi kitapların?

Welcher, welche, welches soru zamiri, aynı niteliklerdeki bir grup şahıs veya cisim içinden bir tanesinin tespit edilmesi için sorulur ve böyle bir soruya verilen cevapta hangisi olduğu aranan isim daima belirli tanımlıkla veya bu ismi kesin belirleyecek zamirle birlikte bulunur.

Welches Kind suchen Sie?
Hangi çocuğu arıyorsunuz?
Ich suche dieses Kind.
Bu çocuğu arıyorum.

Welchen Schüler will der Lehrer sprechen?
Öğretmen hangi öğrenciyle konuşmak istiyor?
Der Lehrer will diesen Schüler sprechen.
Öğretmen bu öğrenciyle konuşmak istiyor?

Welcher Hund gehört Ihnen?
Hangi köpek size aittir?
Dieser Hund gehört mir.
Bu köpek bana aittir.

Welchen Film haben Sie gesehen?
Hangi filmi gördünüz?
Den Abenteuerfilm habe ich gesehen.
Macera filmini gördüm.

Welchem Beamten hast du das Paket gegeben?
Hangi memura paketi verdin?
Dem Beamten vorne habe ich das Paket gegeben.
Öndeki memura verdim.

Welches Mannes Sohn ist der beste?
Hangi adamın oğlu en iyi?
Herrn Müllers Sohn ist der beste.
Bay Müller’in oğlu en iyi.

Welches Kindes Fahrrad ist gestohlen?
Hangi çocuğun bisikleti çalındı?
Das Fahrrad dieses Kinders ist gestohlen.
Bu çocuğun bisikleti çalındı.

Welche Hemden soll ich kaufen.
Hangi gömlekleri almalıyım?
Die grünen Hemden können Sie kaufen.
Yeşil gömlekleri alabilirsiniz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/welcher-kullanimi/

wer, was edatlarla kullanımı

Wer ve was zamirlerini birtakım edatlarla birlikte kullanmak da mümkündür. Bunlar ya edata bitişik yazılır ya da edatın arkasında yer alabilir.

an wen
kimi
auf wen
kimin üstüne, kime
auf wem
kimin üstünde, kimde
in wen
kime
in wem
kimde
über wen
kimin hakkında
über wem
kimin üzerinde
mit wem
kiminle
zu wem
kime
von wem
kimden
bei wem
kimin yanında
durch wen
kimin sayesinde

an was / woran 
neyi
auf was / worauf
neyin üstüne, neyin üstünde
über was / worüber 
neyin üzerine, neyin üzerinde
unter was / worunter
neyin altına, neyin altında
mit was / womit
neyle
von was / wovon
neden, neyle
bei was / wobei
neyin yanında

Her iki soru zamiriyle edatları birleştirerek daha birçok değişik soru zamiri tüketmek mümkündür. Yukarıdakiler sadece sık rastlanılanlardır. Üretme sistemi her edat için aynıdır. Bu şekilde meydana getirilen soru zamirlerinin anlamı edatın cümle içindeki yerine veya bağlı olduğu fiile göre çok değişik olabilir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/wer-was-edatlarla-kullanimi/

Almanca Soru Zamirleri

Das Interrogativ-Pronomen / Soru Zamirleri

Soru zamirleri Almancada “Fragepronomen” olarak da adlandırılır. Bu grup içinde şu soru zamirlerini saymak mümkündür:

wer? kim?
was? ne?
welcher, welche, welches? hangi?
was für ein (eine)? ne gibi, nasıl bir?

wer?
(kim?)

Wer soru zamiri, bir eylemi, bir hareketi yapan kişi öğrenmek için kullanılır. İsmin diğer hallerindeki şekli şöyledir.

Yalın Hal: -i Hali: -E Hali: -in Hali:
wer? kim? wen? kimi? wem? kime? wessen? kimin?

Wer diğer soru zamirleri gibi soru cümlesinin başında yer alır ve soru cümlesinin fiili normal olarak hemen kendisinden sonra gelir.

ALMANCA TÜRKÇE
Wer ist der Besitzer dieses Hauses? Bu evin sahibi kimdir?
Wer bringt mir diese Stühle? Kim bana bu sandalyeleri getirir?
Wer ist jetzt zu Hause? Kim şimdi evdedir?
Wer wird heute kommen? Kim bugün gelecek?
Wer kann meine Uhr reparieren? Kim benim saatimi tamir edebilir?
Wer ist krank? Kim hastadır?
Wen ruft die Mutter? Anne kimi çağırıyor?
Wen wollen Sie heute treffen? Bugün kiminle buluşmak istiyorsunuz?
Wen siehst du in dem Laden? Dükkanda kimi görüyorsun?
Wen fängt die Polizei? Polis kimi yakalıyor?
Wen sucht der Direktor? Müdür kimi arıyor?
Wen wollen Sie sprechen? Kiminle konuşmak istiyorsunuz?
Wen kennst du in dieser Stadt? Bu şehirde kimi tanıyorsun?
Wem gehören diese Fotos? Bu resimler kime aittir?
Wem gehört dieses alte Auto? Bu eski otomobil kime aittir?
Wem willst du diese Bücher schenken? Bu kitapları kime hediye etmek istiyorsun?
Wem schickst du dieses Paket? Bu paketi kime gönderiyorsun?
Wem hilft der Arzt? Doktor kime yardım ediyor?
Wem schadet diese Tat? Bu hareket kime zarar verir?
Wem bringt der Kellnet dieses Bier? Garson bu birayı kime götürüyor?
Wessen Buch ist das? Bu kimin kitabıdır?
Wessen Sohn bist du? Sen kimin oğlusun?
Wessen Tochter ist sehr schön? Kimin kızı çok güzeldir?
Wessen Katzen spielen im Garten? Kimin kedileri bahçede oynuyor?
Wessen Fabrik wollen Sie besuchen? Kimin fabrikasını ziyaret etmek istiyorsunuz?
Wessen Wein ist der beste? En iyi kimin şarabıdır?
Wessen Kinder sind sehr frech? Kimin çocukları çok yaramazdır?

Bu soru zamirlerinden bir tek wessen mutlaka “kimin” olduğu sorular isimle yan yana bulunmalıdır.

was?
(ne?)

Was soru zamiri, şahısların aksine cisimlerin ne olduğunu sorar. Bu soru zamirinin de ismin hallerine göre değişik şekilleri vardır:

Yalın Hal: -i Hali: -E Hali: -in Hali:
was? / ne? was? / neyi? # wessen? / neyin?

Was soru zamirinin -e hali olarak bazı durumlarda “neye” anlamına gelmek kaydıyla wem soru zamirini kullanmak mümkündür.

ALMANCA TÜRKÇE
Was ist das? Bu nedir?
Was schreibst du deinem Vater? Babana ne (neyi) yazıyorsun?
Was ist sehr gefährlich? Ne çok tehlikelidir?
Was ist eine Maschine? Bir makine nedir?
Was wollen Sie Ihrem Sohn schenken? Oğlunuza ne hediye etmek istiyorsunuz?
Was zeigt der Mann? Adam ne (neyi) gösteriyor?
Was hast du? Neyin var?
Was ist seine Meinung? Onun görüşü ne?
Was kannst du mir geben? Bana ne (neyi) verebilirsin?
Wessen Wolle verkauft der Bauer? Çiftçi kimin yününü satıyor?

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-soru-zamirleri/