Almanca Auf Edatı

Almanca Auf edatı -i halindeki bir isimden önce kullanılıyorsa “üstünde, üzerine”, -e halindeki bir isimden önce kullanılıyorsa “üstünde, üzerinde” anlamına gelir.

 

auf & -i hali üstüne

auf den Tisch masanın üstünde

auf den Stuhl sandalyenin üstüne

auf das Radio radyonun üstüne

auf die Bücher kitapların üstüne

auf die Tasche çantanın üstüne

auf das Heft defterin üstüne

auf das Auto arabanın üstüne

auf & -e hali üstünde

auf dem Tisch masanın üstünde

auf dem Stuhl sandalyenin üstünde

auf dem Radio radyonun üstünde

auf den Büchern kitapların üstünde

auf der Tasche çantanın üstünde

auf dem Heft defterin üstünde

auf den Paketen paketlerin üstünde

auf dem Auto arabanın üstünde

 

Ich lege den Apfel auf DEN Tisch.
Ben elmayı masanın üstüne koyuyorum

Der Apfel liegt auf DEM Tisch.
Elma masanın üstünde bulunuyor

Der Vogel fliegt auf DEN Baum.
Kuş ağacın üstüne uçuyor

Der Vogel sitzt auf DEM Baum.
Kuş ağacın üstünde oturuyor.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-auf-edati/

Almanca Sıfat Tamlamaları -in hali

Almanca -in halinde bulunan sıfat tamlamalarında sıfat hep -en takısı alır. İsmin önündeki artikel de (der, die, das, ein, eine, dieser, jener) genel kurala göre -in haline getirilir. Örnek cümlelere göz atalım.

Yalın hali
der alte Lehrer (yaşlı Öğretmen)
die kalte Suppe (soğuk çorba)
das weiße Huhn (beyaz tavuk)

-İn hali
des alten Lehrers (yaşlı öğretmenin)
der kalten Suppe (soğuk çorbanın)
des weißen Huhnes (beyaz tavuğun)

die (çoğul)

Yalın hali
die neuen Vasen (yeni vazolar)
der neuen Vasen (yeni vazoların)

Örneğin der alte Lehrer tamlamasını -in haline getirirken önündeki der artikelini des yapar, ortadaki sıfata da bir -n takısı ekleriz. Yine bu çeşit sıfat tamlamarında da artikellerin -in hallerini iyi bilmek şarttır. Sıfat daima -n (veya -en) takısı aldığı için önemli olan artikellerin -in halleridir.

Yalın hali
ein alter Lehrer (yaşlı bir öğretmen)
eine kalte Suppe (soğuk bir çorba)
ein weiße Huhn (beyaz bir tavuk)

-İn hali
eines alten Lehrers (yaşlı öğretmenin)
einer kalten Suppe (soğuk çorbanın)
eines weißen Huhnes (beyaz tavuğun)

die (çoğul)

Yalın hali
neue Vasen (yeni vazolar)

-İn hali
neuer Vasen (yeni vazoların)

Bu çeşit sıfat tamlamalarının çoğulunda ufak bir değişiklik vardır. Ein, eine’nın çoğulunda ismin önüne hiçbir artikel gelmediğini biliyoruz. Onun için yalın haldeki örnekleri tamamlamamız neue Vasen şeklindedir. Bunu -in haline sokarken sıfat -n takısı değil de -r takısı alır. İsimde bir değişiklik olmaz. Diğerlerinde değişik bir hal olduğu için buna dikkat ediniz. Şimdi de dieser, diese, dieses ve jener, jene, jenes’le yapılmış sıfat tamlamaların -in halini gösteren tablolara bakalım.

Yalın hali
dieser alte Lehrer
bu yaşlı öğretmen

diese kalte suppe
bu soğuk çorba
dieses weiße Huhn
bu beyaz tavuk

-İn hali
dieses alten Lehrer
bu yaşlı öğretmenin

dieser kalten suppe
bu soğuk çorbanın
dieses weißen Huhn
bu beyaz tavuğun

Yalın hali
jener alte Lehrer
şu yaşlı öğretmen

jene kalte suppe
şu soğuk çorba

jenes weiße Huhn
şu beyaz tavuk

-İn hali

jenes alten Lehrer
şu yaşlı öğretmenin

jener kalten suppe
şu soğuk çorbanın

jenes weißen Huhn
şu beyaz tavuğun

Bu çeşit tamlamaların çoğullarıysa şu şekilde olur.

Yalın hali
diese neuen Vasen
bu yeni vazolar
jene neuen Vasen
şu yeni vazolar

-İn hali
dieser neuen Vasen
bu yeni vazoların
jener neuen Vasen
şu yeni vazoların

Bu tamlamalarda da yine önemli olan dieser, diese, dieses ve jener, jene, jenes’in -in hallerini iyi bilmektir.
İyelik sıfatlarıyla yapılmış tamlamaların -in halleri kolaydır.
Öndeki iyelik sıfatı -in haline sokulur, ortadaki sıfata da yine -en takısı eklenir.

Yalın hali
mein alter Lehrer
yaşlı öğretmenim
meine kalte Suppe
soğuk çorbam
mein weißes Huhn
beyaz tavuğum

dein alter Lehrer
yaşlı öğretmenin
deine kalte Suppe
soğuk çorban
dein weißes Huhn
beyaz tavuğun

-İn hali
meines alten Lehrers
yaşlı öğretmenimin
meiner kalten Suppe
soğuk çorbamın
meines weissen Huhnes
beyaz tavuğumun

deines alter Lehrers
yaşlı öğretmeninin
deiner kalten Suppe
soğuk çorbanın
deines weißes Huhnes
beyaz tavuğunun

İyelik sıfatlarıyla yapılmış çoğul sıfat tamlamalarının -in hallerini de şöyle toplayabiliriz.

Yalın Hal
meine neuen Vasen
yeni vazolarım
deine neuen Vasen
yeni vazoların

-İn Hali
meiner neuen Vasen
yeni vazolarımın
deiner neuen Vasen
yeni vazılarının

-in halindeki Almanca sıfat tamlamaları için bazı örnekler

die hübschen Freundinnen güzel (zarif) kız arkadaşlar
der hübschen Freundinnen güzel kız arkadaşların
hübsche Freundinnen güzel kız arkadaşlar (herhangi)
hübscher Freundinnen güzel kız arkadaşların (herhangi)
diese hübschen Freundinnen bu güzel kız arkadaşlar
dieser hübschen Freundinnen bu güzel kız arkadaşların
jene hübschen Freundinnenşu güzel kız arkadaşlar
jener hübschen Freundinnen şu güzel kız arkadaşların
meine hübschen Freundinnen güzel kız arkadaşlarım
meiner hübschen Freundinnen güzel kız arkadaşlarımın

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-sifat-tamlamalari-in-hali/

Der Alltag Konu Anlatımı

Der Alltag – Mein Tag (Benim Günüm)

Bu dersimizde almanca gün içerisinde yaptığımız gündelik yaşantımızı anlatacağız.

Der Wecker Klingelt
Alarm çalıyor

Ich stehe auf
Ben  uyanıyorum

Ich wasche mein Gesicht
Ben  yüzümü yıkıyorum

Ich putze meine Zahne
Ben  dişlerimi fırçalıyorum

Ich ziehe meine Klamotten an
Ben elbiselerimi giyiniyorum

Ich frühstücke
Ben kahvaltı yapıyorum

Ich gehe in die Schule
Ben okula gidiyorum

Ich lerne in der Schule
Ben okulda öğreniyorum

Ich esse in der Mensa
Ben  kantinde yemek yiyorum

Ich komme nach Hause
Ben eve geliyorum

Ich mache meine Hausaufgaben
ben evde ödevlerimi yapıyorum

Ich rufe meine freundin an
ben arkadaşımı arıyorum

Ich esse zu Abend
Ben akşam yemeği yiyorum

Meine Familie und ich sehen Fern
Ailem ve ben televizyon izliyoruz

ıch gehe Schlafen
Ben uyuyorum

Örnek Anlatım:

Der Wecker klıngelt. (Alarm çalıyor.) Frank steht auf (Frank uyanıyor). Er wascht sein Gesicht und putzt seine  Zahne (O yüzünü yıkıyor ve dişlerini fırçalıyor). Er zieht seine Klamotten an und geht Frühstücken (O üstünü giyiyor ve kahvaltıya gidiyor). Er geht in die Schule und lernt in der Schule (O okula gidiyor ve okulda ders çalışıyor). Er isst in der Mensa (O kantinde yemek yiyor). Er kommt zurück nach Hause und macht seine Hausaufgaben (O geri eve geliyor ve ödevlerini yapıyor). Er ruft seine freundin an (O sevgilisini arıyor). Er isst zu Abend (O akşam yemeği yiyor). Er sieht mit seiner Familie fern  und dannach geht er Schlafen. (O ailesi ile beraber televizyon izliyor ve daha sonra uyumaya geçiyor)

 

 

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/der-alltag-konu-anlatimi/

9. Sınıf Meine Familie Konusu Anlatımı

Bu ünitemizde neler göreceğiz.
A- Meine Familie (Benim Ailem)
B- Die Berufe (Meslekler)
C- Du siehst gut aus! (İyi görünüyorsun.)

Meine Familie (Benim Ailem)

Markus : Hallo Fabian!  (Merhaba fabian)
Ist das deine Familie? (Bunlar senin ailen mi?)
Fabian : Hi! Ja, das ist meine Familie. (Merhaba, evet, bunlar benim ailem)
Markus : Oh! Deine Familie ist groß. (Senin ailen büyük)
Meine Familie ist nicht so groß. (Benim ailem bu kadar büyük değil)
Deine Mutter sieht jung aus. (Senin annen genç görünüyor)
Was ist sie von Beruf? (Hangi mesleği yapıyor.)
Fabian : Sie ist Lehrerin. ( O Öğretmen)
Markus : Sind das deine Geschwister? (Bunlar senin kardeşlerin mi?)
Fabian : Das Mädchen ist meine Schwester (Bu kız benim kız kardeşim), der Junge ist mein Cousin Arnold (Oğlanda benim kuzenim Arnold). Er ist 12 Jahre alt (O 12 yaşında). Ich habe keinen Bruder. (Erkek kardeşim yok.)
Hast du Geschwister? (Senin kız kardeşin var mı?)
Markus : Nein, ich bin ein Einzelkind. Meine Mutter und ich leben zusammen. (Hayır, ben tek çocuğum. Annem ve ben birlikte yaşıyoruz.)
Fabian : Wo ist dein Vater? (Senin baban nerede)
Markus : Er lebt in England. (O İngilterede yaşıyor)

Beantworte die Fragen wie im Beispiel! (Soruları örnekteki gibi cevaplayın!)

1. Hast du Geschwister? (Kız kardeşin var mı?)
2. Bist du ein Einzelkind? (Tek çocuk musun)
3. Hat deine Mutter einen Bruder? (Annenin erkek kardeşi var mı?)

haben ₊ Akkusativ
der: Ich habe einen/keinen Bruder. (Benim erkek kardeşim var/yok)
die: Ich habe eine/keine Schwester. (Benim kız kardeşim var/yok)
das: Ich habe ein/kein Kind. (Benim çocuğum var/yok)

die Eltern: (Ebeveynler)


die Großeltern (Büyükanne & Büyükbaba)
– der Großvater (Opa) (Büyükbaba)
– die Großmutter (Oma) (Büyükanne)
die Verwandten: (Akrabalar)
– der Onkel, die Tante, (Amca, Teyze)
der Cousin, die Cousine, (Kuzen)
der Neffe, die Nichte (Yeğen)
die Kinder: (Çocuklar)
– der Sohn (Oğul)
– die Tochter (Kız)
die Enkelkinder: (Torunlar)
– der Enkel
– die Enkelin
die Geschwister:

Merve und Melikes Familienstammbaum (Merve Melikenin soy ağacı)

Das sind Merve und Melike. (Bunlar Merve ve Melike)
Sie sind Zwillinge und haben keine weiteren Geschwister. (İkizler ve başka kardeşleri yok.)
Sie haben keinen Bruder und keine Schwester. (Onun erkek kardeşi ve kız kardeşi yok.)
Sie sind sechzehn Jahre alt. (Onlar 16 yaşında))
Ihre Familie ist sehr groß: (Onların Ailesi çok geniş)
ihre Eltern, ihre Großeltern und ihre Verwandte.  (ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabaları ve akrabaları.)
Ihre Eltern heißen Mustafa und Sümeyye. (Onların ebeveynlerinin ismi Mustafa ve Sümeyyedir)
Merve und Melikes Großvater heißt Metin und ihre Großmutter heißt Hasibe. (Merve ve Melike’nin büyükbabasının adı Metin ve büyükannelerinin adı Hasibe’dir.)
Ihr Vater hat einen Bruder. (Babasının bir erkek kardeşi var.)
Der Onkel heißt Kerim.  (Amcasının adı Kerim)
Kerims Frau heißt Zeynep.  (Kerimin eşinin adı Zeynep)
Sie haben zwei Kinder. Ihre Kinder heißen Alperen und Sena.Das sind ihre Cousins. (İki çocukları var. Çocuklarının isimleri Alperen ve Sena ve onların kuzenleridir)

Aile bireyleri ile ilgili daha fazla örnek için buraya tıklayabilirsiniz.

B- Die Berufe (Meslekler)

  • der Beruf meslek
  • die Arbeit 
  • das Praktikum staj
  • das Studium Yüksek öğrenim
Almanca Meslekler
Erkek
Almanca Meslekler
Kadın
Türkçeleri
der Architekt die Architektin mimar
der Apotheker  die Apothekerin eczacı
der Arzt  die Ärztin doktor
der Bauer die Bäuerin çiftçi
der Chef die Chefin patron
der Dolmetscher die Dolmetscherin tercüman
der Fahrer die Fahrerin şoför
der Feuerwehrmann die Feuerwehrfrau itfaiyeci
der Friseur die Friseurin kuaför
der Geschäftsmann die Geschäftsfrau iş insanı
der Informatiker die Informatikerin bilgisayar mühendisi
der Ingenieur die Ingenieurin mühendis
der Journalist  die Journalist  gazeteci
der Kellner die Kellnerin garson
der Koch die Köchin aşçı
der Lehrer die Lehrerin öğretmen
der Maler die Malerin ressam
der Musiker die Musikerin müzisyen
der Politiker die Politikerin politikacı
der Polizist die Polizistin polis
der Rechtsanwalt  die Rechtsanwältin avukat
der Richter die Richterin hakim
der Schauspieler die Schauspielerin oyuncu
der Schriftsteller die Schriftstellerin yazar
der Soldat die Soldatin asker
der Student die Studentin öğrenci

C- Du siehst gut aus! (İyi görünüyorsun)

Bu konumuzda Almanca vücut görünümü fiziksel özellikleri anlatmayı öğreneceğiz.

die Figur (Görünüm)
klein (Küçük) – mittelgroß (Ortaboy) – groß (Büyük) – dick  (Şişman) dünn (Zayıf) – schlank (İnce) – vollschlank (Çok ince)

die Haare (Saç)
lang (uzun) – kurz (kısa)
glatt (düz) – wellig (dalgalı) – lockig (kıvırcık)
blond (sarışın) – (hell-, dunkel-) braun (açık- koyu-)kahverengi
schwarz (siyah)

das Gesicht (yüz)
oval- (oval)  rund – (yuvarlak)
schmal (ince) – eckig (köşeli)

die Augen (göz)
blau (mavi) – grau (gri)– grün (yeşil)–
braun (kahverengi) – schwarz( Siyah)

der Mund ( ağız)
klein (küçük) – groß (büyük) – breit (geniş)

die Lippen (dudak)
schmal (ince) – voll (dolgun)

die Nase (burun)
groß (büyük) – klein (küçük) –
spitz (sivri) – lang (uzun)

Haare : dunkelbraun,
kurz
Figur : schlank
Augen : braun
Nase : spitz
Mund : klein
Gesicht : oval

Es ist Pause und ich finde meinen Freund nicht. (Şuan tenefüs ve ben arkadaşımı bulamıyorum) Er ist 1,78 m
groß und schlank . (Arkadaşım 1.78m uzunluğunda ve ince.) Seine Haare sind dunkelbraun
und kurz .(onun saçları koyu kahverengi ve kısa) Sein Gesicht ist oval . (Onun yüzü oval) Seine Augen
sind braun . (Gözleri kahverengi) Seine Nase ist spitz  und
sein Mund ist klein .(onun burnu sivri ve dudakları küçük) Er schwimmt gerne. (Yüzmeyi sever) Er lebt in
Deutschland und spricht sehr gut Englisch und Französisch. (Arkadaşım almanyada yaşıyor ve çok iyi ingilizce ve fransızca konuşur.

Lies den Text und unterstreiche die Adjektive! (Metni okuyun ve sıfatların altını çizin!)

Hallo, ich heiße Fatma.( Merhaba benim adım fatma) Ich bin 14 Jahre alt und wohne in Kayseri.( Ben 14 yaşındayım ve Kayseride oturuyorum) Ich trage ein Kopftuch. ( ben eşarp takıyorum) Ich bin 1,65 groß. (Boyum 1.65 uzunluğunda) Mein Gesicht ist oval. (benim yüzüm oval) Meine Augen sind braun. ( gözlerim kahverengi) Meine Nase ist klein und mein Mund ist groß.(benim burnum küçük  ve ağzım büyük) Ich fahre gern Fahrrad und spiele gern Schach. (bisiklet sürmeyi ve satranç oynamayı severim).

 

Alıştırma;
Resime bakarak aşağıdaki boşlukları kitabınıza doldurunuz.

oval (Oval) – Augen (Göz) – lang (Uzun) – hellbraun (Açık kahverengi) – schmal (İnce) – Haare  (Saç) – klein (Küçük) – braun (Kahverengi )- Gesicht (Yüz)

Das sind Alexandra und Fabian Schmidt.
Sie sind Geschwister.
Sie sind dreizehn und fünfzehn Jahre alt und leben in Frankfurt.
Alexandras Haare sind ………………….. , wellig und ……………. .
Ihr …………………. ist oval.
Ihre Augenfarbe ist braun. Ihre Nase ist breit und mittelgroß.
Ihre Lippen sind …………………..
Fabians ………………… sind kurz und glatt.
Seine Haarfarbe ist ……………… .
Sein Gesicht ist auch ………….. .
Seine ………………. sind blau.
Seine Nase ist ……………… . Sein Mund ist klein und seine Lippen sind voll.

1. Wie sieht ihre Nase aus? (Burnu nasıl görünüyor) Ihre Nase ist breit und mittelgroß. (Onun burnu geniş ve orta büyüklükte)
2.Sind die Freunde ? (Onlar arkadaş mı?) Nein, sie sind Geschwister. (Hayır onlar kardeşler)
3.Sind Fabians augen blau ? (Fabianın gözleri mavi renk mi?) Ja, Fabians Augen sind blau.
4.Wo wohnen sie ? (O nerede oturuyor.) Sie wohnen in Frankfurt. (Onlar Frankfurtta oturuyor)
5.Wie sehen seine Haare aus ? (Saçları nasıl görünüyor) Seine Haare sind kurz und glatt. (Onun saçları uzun ve düz)

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/9-sinif-meine-familie-konu-anlatimi/

Kolay Almanca Öğrenmek

Bu yazımız motivasyon amaçlıdır.  Almanca Öğrenmek için nasıl bir yol izlemeliyiz ondan bahsedeceğiz.  En başta bir yabancı dili hangi amaçla öğrenmek istiyorsunuz o önemlidir. Bazen de tam farkında olmadan bazı alanlarda kendimizi yeterli düzeye getirmek için çaba sarf ederiz. Bizi başarıya götüren motive eden faktör ise hedeflerimizin bizler için ne ifade ettiğidir….

O yüzden herşeyden önce Almanca bizim için ne ifade ediyor. Bize kariyerimize sağladığını olanaklar veya hobi olarak öğreniyorsak hayatımıza kattığı kültür bağlamındaki artılarını düşünmeliyiz. “Ben Almanca öğreniyorum çünkü  …… ” sözcüğünü nasıl doldurursunuz?

Bir dil bir dünya bir kültür farklı bir bakış açısı farklı bir hissediş aslında. Kendi duygusal/sözel sınırlarımızın ötesinde yeni duygular ve ifadeler keşfetmektir.
Dil öğrenmek güzel çünkü dil öğrenmek yeni hayatlar tanıma fırsatı sağlıyor. Türkçemizde yabancı dil ifadesi vardır bazen aklıma şu geliyor yabancı dil diyoruz ama kim yabancı acaba biz mi? başka kültürlere yabancıyız yoksa onlar mı bize. Kendimize yabancı görmemeliyiz hiç bir dili, sadece harflerin ve ses tonlarının yerleri değişiyor aslında yoksa bahsedilenler aynı 🙂

Dil öğrenirken özellikle eğitim sistemimiz de ezberci bir yaklaşım var. Önümüze bazı bilgiler veriliyor eğer bu bilgilere sahip olursan bu alanda başarılı olursun algısı ile hareket ediyoruz.
Dolayısı ile Almanca’yı ya da herhangi bir dili ezbere bildiğimiz sözcükler kadar yeterliliğe sahip olduğumuza inanıyoruz.
Bir kişi ile karşılaştın oturup onunla saatlerce roman tadında muhabbet mi edersin? Yoksa temel günlük ifadeler ile duygularını ve olan bitenleri mi konuşursun. O zaman roman yazabilecek düzeyde Almanca’ya sahip olamadığımız için üzülmemeliyiz.

Hatalarımızdan biri de; Biz mesela kendi dilimizde Türkçe konuşurken şu an “şimdiki zaman” ekleri ile alakalı bir cümle kuruyorum şu an “gelecek zamanla” alakalı cümle kuruyorum acaba hangi eki getirmeliyim diye bir kaygımız oluyor mu? Hayır.
Ancak başta ingilizce olmak üzere bütün yabancı dillerde bu kaygımız var.

Bunu yenebilmenin  yöntemlerinden biri de bakış açımızı değiştirmek. Her bir cümleyi anlamı ile değerlendirip eklere takılmaksızın cümlenin geneline odaklanmak. Bir başka değişle her cümle’de zaman-ek sorgusuna gidilmeksizin ifadenin ne anlatmak istediği ile ilgilenmeniz lazım. Bu şekilde yaptığınızda grameri kendinden uyguladığınızı göreceksiniz. Beyinin de çalışma matematiği olarak kafamızda sürekli gramere yönelik bir algı olduğunda pratik öğrenme süreci zayıflıyor ve aklımızdaki kelimeleri aktarmak yerine aklımızdaki kelimeleri sorgulamakla uğraşıyoruz. Onun için bol bol cümle kalıpları ezberlenip o kalıplarda ise anlama yönelmeli.

Dil öğrenme söz konusu olduğunda hep çocukluk vurgulanır. Çocuklukta bu işin daha kolay halledildiği söylenilir çünkü beyinin olağan üstü gelişimi ve yüksek algı buna zemin hazırlar. Ama şu da bir gerçek ki çocuklara dili öğreten en büyük etkenlerden biride çocukların hayatının her aşamasında dile maruz kalması.

Şöyle bir gözünüzde canlandırın çocuklar konuşamazken bile aileleri onlarla konuşup anlaşmaya etrafındakileri öğretmeye başlarlar. Çocukların en çok maruz kaldıkları şey “ifadelerdir”. Çocuklar dinleyicidir hemde mükemmel bir dinleyici ve gözlemci. Her şeyi gözlemler ve her şeyi merak ederler. Belli bir yaştan sonrada Ailesine bilmedikleri nesnelerin isimlerini sorarlar.

Çocukların dil öğrenirken sahip oldukları bu hale bürünmeliyiz iyi bir gözlemci ve sorgulayıcı olup içimizde sürekli bir merak barındırmalıyız. Almanca öğrenirken ne kadar Almanca’ya maruz kalırsak o kadar mesafe kat ederiz. Bu maruz kalma kendimizi zorlu bir maratona sokma değil aksine stresimizi azaltan hayatımıza renk katan bir kıvamda olmalı. Yapısal olarak sevdiğimiz şeylere meyilliyiz. Sevdiklerimiz ile ilgileniriz 🙂 dil öğrenirken bize dil öğrenmeyi sevdiren yönler hep gözümüzün önünde olmalı.

Dil öğrenirken izlenilmesi gereken yolları toparlar ve ekleme yapmak istersek;

1-) Niçin yeni bir dil öğreniyoruz?
2-) Dil öğrenmek bizim için ne ifade ediyor?

Bu soruların cevabından sonrada ilk önce öğrenmek istediğimizin dilin Alfabesini ve harflerin okunuş kurallarını öğrenmeliyiz. Binamızı sağlam bir temel üzerine kurmalıyız.

Almanca podcastler dinleyebiliriz. Çeşitli podcastlere telefonunuzdaki uygulamalardan bile ulaşalabilirsiniz. Almanca dinlemek konuşulanı anlamakta ve telaffuzda bize büyük katkı sağlayacak. Beynimiz sürekli Almanca dinleye dinleye sesleri ayırt etme yeteneğini geliştirecek.

Almanca dinleme pratiği olmaksızın yerel konuşmacıların ifadelerini anlamak oldukça zordur. Günlük programımızda mutlaka dinleme etkinliği olmalı. Hatta kelime bilginiz arttıkça eski dinlediğiniz kelimelere aşina olduğunuzu fark edip ben bu kelimeyi bir yerden hatırlıyorum diyeceksiniz.

Almanca seslerin okunuşları ve dinleme pratiklerinin yanına eklenecek diğer olmazsa olmaz prensibimiz Almanca cümle öğrenip kelime kelime değilde cümleden kelime manasını hatırlamamız.
Bu bize kelimeyi hangi alanda ve hangi edatlarla kullanmamız gerektiği konusunda da bilgi sağlayacak. Almanca cümleleri kitaplardan;filmlerden;sözlüklerden çeşitli yerel kaynaklardan öğrenebiliriz.

Her zaman cümlelerin genel anlamına yönelip ifade edilmek istenene odaklanmalıyız. Kafamızda sürekli cümlelerin hangi zamanda kullanılması gerektiği ve hangi ekleri alması gerektiği kaygısından uzak durmalıyız.

Bolca Almanca’ya maruz kalmalıyız. Beynimizi bir mp3 çalar gibi düşünelim içine neyi koyarsak onu çalar. Almanca’yı iyi konuşabilmek içinde içerisinde Almanca ile alakalı birçok bilgi barındırması lazım. Not alma alışkanlığı kazanmamız ve düzenli tekrar etmemiz gerekmektedir.

Eğer yurt dışında Almanca konuşulan bir ortamda isek; Almanca pratik yapabilecek kişilerle bir arada olmamız basit cümlelerle ifadeler kurmamız bize büyük fayda sağlayacaktır. Seyahatler de seyahat amacımıza uygun kelimeleri öğrenmemiz örnek cümle kalıplarına sahip olmamız iletişimimizi kolaylaştıracaktır.

Sizlerinde dil öğrenmekle alakalı tavsiyeleriniz varsa yoruma yazabilirsiniz…

Sevgilerler…

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/kolay-almanca-ogrenmek/