Almanca Sessiz Harfler

Almancada sessiz harflerin çoğu Türkçede olduğu gibi okunur. Bunları örnekler üzerinden inceleyelim.

H Bu harf sözcük başında bulunduğu sürece genellikle Türkçedeki [h] şeklinde telaffuz edilir.

 Haus  [haus]
 hinein   [hinayn]

“h” harfi diğer bütün hallerde okunmaz. Sadece solundaki harfin okunuşunu uzatır.

 gehen  [ge:ın]
 Ehe [e:ı]

J [y] olarak okunur.

 Jahr   [ya:r]
 jeder  [ye:dır]

[kv] olarak okunur.

 bequem   [bıkve:m]
 Quelle  [kvelı]

R Genellikle Türkçedeki (r) gibi okunur. Yalnız sözcük sonuna gelen -er hecesindeki r çok hafif ve çok belirsiz okunur.

 Lehrer  [le:rır]
 Bauer  [bauır]

S Bu harf, sözcük veya hece başına geldiği zaman arkasındaki harf sesliyse [z] olarak okunur.

 See  [ze:]
 singen  [zingın]
 lesen  [le:zın]

Diğer bütün hallerde [s] olarak okunur.

 ist  [ist]
 Kiste [kistı]

ß Türkçede olmayan bu harf iki s [ss] yerine kullanılır. Tek başına [es-tset] veya [şarfıs es] olarak okunur. Sözcük içinde [s] olarak telaffuz edilir.

 groß  [gro:s]

 fleißig  [flaysih]

V Genellikle [f] okunur. Ama Türkçedeki [v] gibi telaffuz edildiği haller de vardır.

 Vater  [fa:tır]
 Vase [va:zı]

W [v] olarak okunur.

Welt  [velt]

[ks] okunur.

 Taxi [taksi]

Z [ts] gibi okunur. Bu [ts] Türkçede “bitsin, gitsin” derken kullandığımız [ts] harfleri gibi ard arda söylenmelidir

zwei [tsvay]
 Zimmer  [tsimır]

Bazı sessiz harfler yan yana gelerek değişik sesler verirler.

ch [h] okunur; “ch” ince sesli harflerden ve sessiz harflerden sonra geliyorsa Türkçede “hindi, hikmet” sözcüklerindeki “hi” sesi gibi dişler arasından dilin orta kısmını damağa yaklaştırarak okunmalıdır.

ch” kalın sesli harflerden sonra geliyorsa Türkçedeki “kahraman, ahkam” sözcüklerindeki gibi gırtlaktan, dilin arka ucu ile arka damak arasından çıkarılan bir  [h] sesi verir.

ich  [ih]
acht  [aht]

chs [ks] okunur.

sechs  [zeks]

ck [k] okunur.

Brücke [brükı]

sp [şp] okunur.

sprechen [şprehın]

st [şt] okunur.

Stuhl [ştu:l]

sch [ş] okunur. Çok rastlanılan bir harf grubudur.

schreiben [şraybın]
schön  [şö:n]

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-sessiz-harfler/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.