Almanca Saatler

nach: geçiyor
halb:buçuk
vor:var

Saat Almanca Türkce
1:00 Es ist Ein Uhr Saat bir.
2:00 Es ist Zwei Uhr Saat iki.
3:00 Es ist Drei Uhr Saat üç
4:00 Es ist Vier Uhr Saat dört.
5:00 Es ist Fünf Uhr Saat beş.
6:00 Es ist Sechs Uhr Saat altı
7:00 Es ist Sieben Uhr Saat yedi
8:00 Es ist Acht Uhr Saat sekiz
9:00 Es ist Neun Uhr Saat dokuz.
10:00 Es ist Zehn Uhr Saat on.
11:00 Es ist Elf Uhr Saat onbir.
12:00 Es ist Zwölf Uhr Saat oniki.
13:00 Es ist Dreizehn Uhr Saat onüç.
14:00 Es ist Vierzehn Uhr Saat Ondört
15:00 Es ist Fünfzehn Uhr Saat Onbeş
16:00 Es ist Sechszehn Uhr Saat Onalti
17:00 Es ist Siebzehn Uhr Saat Onyedi
18:00 Es ist Achtsehn Uhr Saat Onsekiz
19:00 Es ist Neunzehn Uhr Saat Ondokuz
20:00 Es ist Zwanzig Uhr Saat yirmi
21:00 Es ist Ein und zwanzig Uhr Saat Yirmibir.
22:00 Es ist Zwei und zwanzig Uhr Saat Yirmiiki
23:00 Es ist Drei und zwanzig Uhr Saat Yirmi üç
24:00 Es ist Vier und zwanzig Uhr Saat Yirmi Dört.

Almanca buçuklu saatler:

Almanca’da buçuklu saatler söylenirken Türkçedekinden farklı telaffuz edilir.
Türkçe’de saat beş buçuk diye telaffuz edilen bir saat, Almancada Altı’ya yarım saat var olarak söylenir. Buçuklu saatlerde bir saat sonrası ifade edilir.

Saatler Almanca’da Türkçe’de
15:30 Es ist halb vier zehn Saat Onalti`ya yarım saat var.
03:30 Es ist halb vier Saat dört´e yarım saat var.
11:30 Es ist halb Zwölf Saat oniki´ye yarım saat var.
01:30 Es ist halb ZweiSaat İkiye yarım saat var
03:30 Es ist halb vier Saat dört´e yarım saat var.

Almanca ´geçiyor` (nach)

Saatler Almanca’da Türkçe’de
04:22 Es ist Zwei und zwanzig nach Vier Saat Dört´ü yirmi iki geçiyor.
02:05 Es ist fünf nach zwei Saat ikiyi beş geçiyor.
08:14 Es ist vierzehn nach acht Saat oniki´ye yarım saat var.
22:19 Es ist neunzehn nach zwei und zwanzig Saat yirmi ikiyi on dokuz geçiyor
07:10 Es ist zehn nach Sieben Saat yediyi on geçiyor

Almanca ´var` (vor) 

Aklınızda daha kolay tutabilmek için Almanca vor – Türkçe Var ses benzerliğini aklımıza getirdiğimizde, geriye kalan ´nach´ geçiyor anlamındadır muhtemelen diye düşünebiliriz.

Saatler Almanca’da Türkçe’de
04:55 Es ist fünf vor fünf Saat beş´e beş var.
02:42 Es ist achtzehn vor drei Saat üç´e onsekiz var
08:38 Es ist zwei und zwanzig vor neun Saat oniki´ye yarım saat var.
22:48 Es ist zwölf vor drei und zwanzig Saat Yirmi üç´e oniki var.
07:50 Es ist zehn vor acht Saat sekize on var.

Almanca ´viertel` (çeyrekli saatler)

Saatler Almanca Türkçe
01:15 Es ist viertel nach eins Saat Bir´i çeyrek geçiyor

Almanca Saatlerin Basit Söylenişi

Saatler Almanca Türkçe
10:02 Zehn uhr Zwei On´u iki geçiyor
08:45 Acht uhr fünf Sekiz kırkbeş
01:15 Eins uhr fünfzehn Bir onbeş

Almanca´da buçuklu saatlerin basit söylenişi

Saatler Almanca Türkce
04:30 halb fünf Dört buçuk
01:30 halb zwei Bir buçuk
09:30 halb zehn Dokuz buçuk

ÖRNEK CÜMLELER: 

Dikkat etmek gereken husus, Saat Cümle icerisinde Uhr olarak en sona yazılır Önce okunur.

Saat kaç sorusu şu şekildedir.

Wie spät ist es ?
Wie viel Uhr ist es ?

Das flugzeug fliegt um 15:00 Uhr ab.
Uçak saat 14:30´da hareket edecek.

Meine mutter kommt um 15:00 Uhr nach hause.
Annem saat 15:00 ´de eve geliyor.

Ich stehe um 6:30 Uhr auf.
Saat 6:30 da kalkıyorum.

Ich gehe in die Arbeit um 7:30 Uhr.
Saat 07:30´de işe gidiyorum

Ich gehe um 23:00 Uhr schlafen.
Saat 23:00´de uyumaya gidiyorum.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-saatler/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.