Almanca Olumsuz Cümleler

Daha önceki derslerde, basit cümlelerin iki şekilde olumsuz yapıldığını öğrendik. Cümlenin içinde ein, eine sözcükleri bulunduğu takdirde bunları kein, keine yapmak gerekiyordu.

OLUMLU OLUMSUZ
Das ist ein Sessel. Das ist kein Sessel.
Bu bir koltuktur. Bu bir koltuk değildir.
Das ist eine Haltestelle. Das ist kein Haltestelle.
Bu bir duraktır. Bu bir durak değildir.
Cümlenin içinde ein, eine sözcükleri geçmediği zaman ise nicht kullanılıyordu.
Der Bahnhof ist groß Der Bahnhof ist nicht groß
İstasyon büyüktür. İstasyon büyük değildir.
Die Regenschirme sind teuer. Die Regenschirme sind nicht teuer.
Şemsiyeler pahalıdır. Şemsiyeler pahalı değildir.

Geçen derste öğrendiğimiz fiillerle yapılan cümleler de aynı şekilde olumsuz hale getirilir. Basit cümlelerle olumsuz yapılması bakımından hiçbir farkı yoktur.

kein, keine, keinen

Fiille yapılan cümlelerde ein, eine sözcükleri bulunduğu zaman bunlar olumsuz cümlede kein, keine şekline getirilir. -İ halinde görülen einen ise olumsuz cümlede keinen şeklinde bulunur.

OLUMLU OLUMSUZ
Klaus schreibt einen Brief Klaus schreibt keinen Brief
Klaus bir mektup yazıyor. Klaus bir mektup yazmıyor.
Der Vater bringt eine Blume. Der Vater bringt keine Blume.
Baba bir çiçek getiriyor. Baba bir çiçek getirmiyor.
Karl und Erika kaufen einen Ball Karl und Erika kaufen keinen Ball
Karl ve Erika bir top satın alıyorlar. Karl ve Erika bir top satın almıyorlar.
Die Frau bringt einen Teller. Die Frau bringt keinen Teller.
Kadın bir tabak getiriyor. Kadın bir tabak getirmiyor.
Die Lehrer liest eine Zeitung. Die Lehrer liest eine Zeitung.
Öğretmen bir gazete okuyor. Öğretmen bir gazete okumuyor.
Görüldüğü gibi örnek cümlelerde -i halinde isim, çoğu zaman Türkçeye yalın halde çevrilmektedir. Ayrıca kein, keine, keinen sözcüklerini bazı hallerde “hiçbir” olarak Türkçeleştirmek mümkündür. Bu hal örneklerde parantez içinde belirtilmiştir.
Ich sehe einen Apfel. Ich sehe keinen Apfel.
Ben bir elma görüyorum. Ben bir (hiçbir) elma görmüyorum.
Der Schüler liest ein Buch. Der Schüler liest kein Buch.
Erkek öğrenci bir kitap okuyor. Erkek öğrenci bir (hiçbir) kitap okumuyor.
Der Vater kauft einen Hut. Der Vater kauft keinen Hut.
Baba bir şapka satın alıyor. Baba bir (hiçbir) şapka satın almıyor.
Der Polizist zeigt eine Haltestelle. Der Polizist zeigt keine Haltestelle
Polis bir durağı gösteriyor. Polis bir (hiçbir) durağı göstermiyor.
Ali bringt einen Schlüssel Ali bringt keinen Schlüssel.
Ali bir anahtar getiriyor. Ali bir (hiçbir) anahtar getirmiyor.
Der Jungen kaufen eine Tasche. Der Jungen kaufen keine Tasche
Erkek çocuklar bir çanta satın alıyor. Erkek çocuklar bir (hiçbir) çanta satın almıyorlar.

KEIN, KEINE, KEINEN ÖRNEK CÜMLELER

Der Vater öffnet kein Fenster.
Baba bir (hiçbir) pencere açmıyor

Ich sehe keinen Bus.
Ben bir (hiçbir) görmüyor.

Die Madchen lesen keine Bücher.
Kız çocuklar bir (hiçbir) kitap okumuyorlar.

Wir kaufen keinen Bleistift.
Biz bir (hiçbir) kalem satın almıyoruz.

Der Arzt kauft kein Auto.
Doktor bir (hiçbir) otomobil satın almıyor.

Er schreibt kein Buch.
O bir (hiçbir) kitap yazmıyor.

Ahmet bringt keinen Sessel.
Ahmet bir (hiçbir) koltuk getirmiyor.

Die Frau kauft keine Gabel.
Kadın bir (hiçbir) satın almıyor.

Ich sehe dort keine Flasche.
Orada bir (hiçbir) şişe görmüyorum

Die Schülerinnen kaufen keine Hefte und keine Bücher.
Kız öğrenciler hiçbir defter ve hiçbir kitap satın almıyor.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-olumsuz-cumleler/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.