NOMINATIV / YALIN HAL

ALMANCA NOMINATIV / YALIN HAL 

 Yalın hal, isimlerin hiçbir değişikliğe uğramamış, takı almamış, tanımlığı değişmemiş haline denir. Almancada tüm sözlük ve diğer başvuru kitaplarında isimler daima yalın halleri ile verilir. Birçok sözlükte yalın hale ilaveten ismin çoğulu veya çoğulda aldığı takı ile çekimde uğradığı değişiklik ayrıca belirtilir.

Yalın halde ismin önündeki tanımlıklar daha önceki bölümlerde de gördüğümüz gibi der, die, das şeklindedir. Yalın halin çoğulunda tüm isimlerin tanımlığı die olur. Tanımlığı der ve das olan isimlerin önünde ayrıca “bir” anlamına gelen ein belirsiz tanımlığı, tanımlığı die olan isimlerin önünde ise yine “bir” anlamına gelen eine belirsiz tanımlığı bulunabilir.

Ein, eine ‘nin çoğulu yoktur. Önünde ein, eine bulunan isimler çoğulda bu sözcükler olmaksızın tek başlarına çoğul halleriyle kullanılır.

NOMINATIV – YALIN HAL

TEKİL

ÇOĞUL

der Mann
Adam
die Frau
kadın
das Kind
Çocuk
die Bücher
kitaplar
ein Mann
bir Adam
eine Frau
bir Kadın
ein Kind
bir çocuk
Bücher
Kitaplar

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/nominativ-yalin-hal/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.