Almanca İsmin -i Hali

Türkçede bir ismi -i haline sokmak için, bu ismin sonuna “-ı, -i, -u, -ü” harfi eklememiz gerekir. Örneğin; “ev, elma, ceket, gemi, ….” isimlerinin -i hali; “evi, elmayı, ceketi, gemiyi, ….” şeklindedir.

Almancada ise isimler, artikelleri değiştirilmek suretiyle -i haline sokulur. İsmin kendisinde hiçbir değişiklik olmaz. Artikel olarak der, die, das‘tan başka “bir” anlamına gelen ein, eine ile bunların olumsuz şekli olan kein, keine‘yi öğrendik.

Şimdi bu üç grubun -i halinde nasıl değiştiğini inceleyelim.

der, die, das

-i haline girerken sadece der artikeli değişerek den olur, die ve das‘ta ise bir değişiklik olmaz. Çoğul isimler de -i halinde hiçbir değişiklik göstermezler.

YALIN HAL -İ HALİ
der Mann (adam) den Mann (adamı)
die Frau (kadın) die Frau (kadını)
das Haus (ev) das Haus (evi)
die Schiffe (gemiler) die Schiffe (gemileri)

Görüldüğü gibi, -i halinde artikeli die ve das olan isimlerle, çoğullarda hiçbir değişiklik olmadığı için sadece der artikelinin den haline geldiğini hatırda tutmak yeter.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-ismin-i-hali/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.