Der Unbestimmte Artikel / Belirsiz Tanımlık

Belirli hallerde isimlerin önünde der, die, das sözcükleri yerine belirsiz tanımlık olarak adlandırılan ein, eine sözcükleri kullanılır. Eine ve eine sözcüklerinden ikisi de “bir” anlamına gelir. İkisi de aynı anlamı vermesine rağmen, ismin tanımlığına bağlı olarak ein veya eine‘den sadece birisi kullanılır.

Belirsiz tanımlıklar, yani ein, eine, bilinmeyen, belirsiz herhangi bir canlı veya cismin kastedildiğini ifade eder. Tanım edatı der veya das olan isimlerin önünde ein bulunur.

der Stuhl
sandalye

ein Stuhl
bir sandalye

der Vater
bir baba

ein Vater
bir baba

das Buch
kitap

ein Buch
bir kitap

der Brief
mektup

ein Brief
bir mektup

das Radio
bir radyo

ein Radio
bir radyo

* Tanımlık olarak die alan isimlerin önünde ise eine sözcüğü kullanılır.

die Mutter
anne

eine Mutter
bir anne

die Katze
kedi

eine Katze
bir kedi

die Tochter
kız evlat

eine Tochter
bir kız evlat

die Schwester
kız kardeş

eine Schwester
bir kız kardeş

Ein ve eine sözcükleri isimlerin önüne geldikleri zaman der, die, das gibi birer tanımlık sayılırlar. Bütün tekil isimlerin önünde der, die, das veya ein, eine tanımlıklarından biri bulunmalıdır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/der-unbestimmte-artikel-belirsiz-tanimlik/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.