Almanca Hal Bildiren Zarflar

Die Modaladverbien / Hal Bildiren Zarflar

Hal bildiren zarfların en çok kullanılanlarını gruplara ayırarak göreceğiz.
Sıfatların da çoğu sık sık hal bildiren zarf görevinde kullanılır.

 

Modaladverbien der Art und Weise
(Bir eylemin nasıl, ne şekilde cereyan ettiğini anlatan zarflar)

ALMANCA TÜRKÇE
möglicherweise muhtemelen
teilweise kısmen
schriftlich yazılı
absichtlich kasten
gern seve seve
umsonst bedava
geradeaus dosdoğru
eilends aceleyle
natürlich tabii
stückweise tek tek
brieflich mektupla
auswendig ezbere
anders başka
vergebens boşuna
genauso aynen
insgeheim içten, gizlice

Modaladverbien des Grades und Maßes
(Derece ve ölçü bildiren hal zarfları)

ALMANCA TÜRKÇE
sehr çok
beinahe az kalsın
etwas biraz
zu, allzu oldukça
gänzlich tamamen
ungewöhnlich garip
derart öyle
überhaupt hiç
nur yalnız
besonders bilhassa
fast neredeyse
außerordentlich olağanüstü
wenig az
ziemlich oldukça
vollends tamamen
gar hiç

Modaladverbien der Erweiterung
(Anlam genişleten hal zarfları)

ALMANCA TÜRKÇE
außerdem ayrıca
sonst bunun dışında
ebenfalls aynı şekilde
erstens birincisi
allerdings bununla birlikte
jedoch ancak
zumindest en azından
weder, noch ne, ne
eher daha çok
überdies üstelik
auch de, da; dahi
ferner bunun dışında
zweitens ikincisi
nur sadece
wenigstens en azından
immerhin yine de
dagegen buna karşılık
vielmehr daha çok

Modaladverbien der Hervorhebung
(Anlam vurgulayan hal zarfları)

ALMANCA TÜRKÇE
eben tam o sırada
selbst bile
sogar hatta
bereits çoktan
insbesondere bilhassa
gerade tam o anda
allein bir tek
schon bile, artık
erst daha, ancak

Modaladverbien der Einschatzung und Beurteilung
(Tahmin ve değerlendirme ifade eden hal zarfları)

ALMANCA TÜRKÇE
vielleicht belki
sicher mutlaka
gewiss kesinlikle
leider maalesef
glücklicherweise bereket versin
womöglich muhtemelen
bestimmt kesinlikle
zweitfellos şüphesiz
hoffenlich inşallah
keinesfalls hiç bir şekilde

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-hal-bildiren-zarflar/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.