Almanca İşaret Zamirleri

İşaret zamirleri, sözü söyleyen kişinin bilinen veya daha yakından belirlenmesine kişi veya cisme işaret etmesine yarayan sözcüklerdir. Bunlar tek başlarına kullanıldıkları gibi Örneğin: der, die, das bir kısmı da bir ismin önünde, mutlaka bir isimle birlikte kullanılır.

der, die, das
(bu, o)

Şimdiye kadar tanımlık olarak bildiğimiz bu üç sözcüğü, isimlerden bağımsız olarak tek başlarına işaret olarak da kullanmak mümkündür. Bunlar genellikle “o” veya “bu” anlamına gelir. Kullanışları er, sie, es şeklinde 3. tekil zamirlerine benzer.

İşaret Zamiri

der (Tanımlığı der olan isimler için)
die (Tanımlığı die olan isimler için)
das (Tanımlığı das olan isimler için)
die Çoğul isimler için

Aşağıdaki örneklerde soldaki cümlelerde kullanılan isimlerin yerine sağdaki cümlelerde der, die, das işaret zamirlerinden uygun olanları kullanılmaktadır.

Der Mann kennt uns nicht.
Adam bizi tanımıyor.
Der kennt uns nicht
O bizi tanımıyor.
Die Frau ist nicht ehrlich.
Kadın dürüst değildir.
Die ist nicht ehrlich.
O dürüst değildir.
Das Buch ist mir nicht bekannt.
Kitabı bilmiyorum.
Das ist mir nicht bekannt.
Onu bilmiyorum.
Die Fahrräder kosten 100 €
Bisikletler 100 Euro’dur.
Die kosten 100 €.
Onlar 100 Euro’dur.

Bunlardan das işaret zamiri mutlaka bir ismin yerine kullanılmayabilir de. Das işaret zamiri bir cümlenin yerini tutabilir veya bütünüyle bir cümle anlamını temsil edebilir.

 

 

Kommt dein Bruder morgen?
Kardeşin yarın geliyor mu?
Das weiß ich jetzt nicht.
Bunu bilmiyorum.
Das steht noch nicht fest.
Henüz bu belli değil.
Das überrascht uns aber sehr.
Bu bizi çok şaşırrtı.
Das können Sie doch schaffen.
Bunu başarabilirsiniz.
Das soll der Direktor entscheiden.
Buna müdür karar versin.

Der, die, das şeklindeki işaret zamirleri tanımlıklarda olduğu gibi ismin hallerine göre değişir. Bu değişim tanımlıklardaki değişime oranla küçük ayrıcalıklar gösterir.

der die das Çoğul: die
Yalın Hal der die das die
-i Hali den die das die
-e Hali dem der dem den veya denen
-in Hali des der des der
dessen deren desen derer veya deren

Bu işaret zamirlerinin -i, -e veya -in halleri aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi bu hallerde bulunan isimlerinin yerine kullanılabilir.

Dem kranken Mann kannst du nicht helfen.
Hasta adama yardım edemezsin.
Dem kannst du nicht helfen.
Ona yardım edemezsin.
Ich werde mich mit der Frau treffen.
Kadınla yarın buluşacağım.
Ich werde mich mit der morgen treffen.
Onunla yarın buluşacağım.
Du kannst den Stuhl nicht tragen.
Sandalyeyi taşıyamazsın.
Du kannst den nicht tragen.
Onu taşıyamazsın.
Ich kaufe diesen Ball für die Kinder.
Bu topu çocuklar için satın alıyorum.
Ich kaufe diesen Ball für die.
Bu topu onlar için satın alıyorum.
Gib dieses Geld dem armen Mann!
Bu parayı fakir adama ver.
Gib dieses Geld dem!
Bu parayı ona ver.
Du kannst dieses Märchen den Kindern nicht erzählen.
Bu masalı çocuklara anlatamazsın.
Du kannst dieses Märchen denen nicht erzählen.
Bu masalı onlara anlatamazsın.
Ich war mir des Fehlers bewusst.
Hatanın bilincindeyim.
Ich war mir dessen bewusst.
Onun bilincindeyim.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-isaret-zamirleri/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.