Almanca Jeder, Jedermann Kullanımı

jeder, jedermann (Herkes)

Bu zamir, bir grup veya bir topluluğu bütün olarak kapsamakla birlikte ifade ettiği anlamda “her bir kişi” gibi kişiye, tek bir parçaya yönelik bir anlamı vardır. Jeder ve jedermann zamirinin aksi keiner veya niemand zamirleridir.

Jeder zamiri, tek başına kullanılabilir ve ismin çeşitli hallerinde bulunabilir.

# #
Yalın Hal jeder
-i Hali jeden
-e Hali jedem
-in Hali jedes

Jeder genellikle tekil halde kullanılır. “Herkes” anlamına gelen jedermann, jedweder veya jedlicher zamirleri ise artık ender rastlanan ve daha çok eski edebi eserlerde yer alan kelimelerdir.

ALMANCA TÜRKÇE
In dieser Stadt kennt mich jeder. Bu şehirde herkes beni tanıyor.
Jeder bekommt dieses Jahr Urlaubsgeld. Bu sene herkes izin parası alıyor.
Jeder muss seinen Tisch sauber machen Herkes masasını temizlemek zorunda
Jeder von uns ist schuldig Bizim hepimiz suçluyuz
Jeder kann hier gut Deutsch sprechen Burada herkes iyi Almanca konuşabiliyor
Der Lehrer wird jeden prüfen Öğretmen herkesi imtihan edecek
Er kennt jeden in diesem Viertel Bu mahallede herkesi tanıyor
Jedem wird ein Stock gegeben Herkese bir sopa verilecek
Ich schenke jedem ein Buch Herkese bir kitap hediye ediyorum
Er lacht jedem ins Gesicht Herkesin yüzüne güler

Yukarıdaki örnek cümlelerde “herkes” yerine “her bir” kullanmak da mümkündür.

Jeder zamiri, isimlerin önünde de bulunabilir ve dieser, diese, dieses gibi ismin tanımlığına uygun takıları jed- kökünün sonuna alarak jeder, jede, jedes şeklinde kullanılır.

jeder Schüler
her öğrenci
jede Blume
her çiçek
jedes Kind
her çocuk
alle Kinder
bütün çocuklar

Jeder‘i çoğul olarak bu şekliyle kullanmak mümkün değildir. Bunun yerine “bütün” anlamına gelen alle sözcüğü alınır.

 

Jeder, jede, jedes zamirlerinin ismin diğer hallerindeki çekimi aynen dieser, diese, dieses gibidir.

ALMANCA TÜRKÇE
Jeder Schüler wird diese Wörter gut lernen. Her öğrenci bu sözcükleri iyi öğrenecektir.
Jedes Fenster muss gut gereinigt werden. Her pencere iyi temizlenmelidir.
Der Bus hält an jeder Haltestelle. Otobüs her durakta duruyor.
Du darfst mit jedem Freund ins Kino gehen. Her arkadaşla sinemaya gidebilirsin.
Jedes Produkt wird sorgfältig geprüft. Her ürün özenle kontrol ediliyor.
Schließ bitte jede Tür! Lütfen her kapıyı kapat!
Du kannst jedem armen Mann nicht helfen. Her fakir adama yardım edemezsin.
Jedem Arzt kann man vertrauen. Her doktora  güvenilebilir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-jeder-jedermann-kullanimi/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.