Temporale Nebensätze Konu Anlatımı

Zaman yan cümleleri wenn veya als bağlaçları ile meydana getirilir. Bu iki bağlacın kullanılış şekilleri farklıdır. Wenn bağlacı genellikle geçmişte veya içinde bulunulan zamanda sürekli tekrarlanan bir eylemi dile getirmek için kullanılır.

ALMANCA TÜRKÇE
Wenn es dunkel ist, mache ich das Licht an. Hava karardığı zaman ışığı yakıyorum.
Wenn ein guter Freund stirbt, dann trauern wir. İyi bir dost öldüğü zaman üzülürüz.
Wenn man sich erkältet, hat man Husten und Schnupfen. Üşütüldüğü zaman öksürük ve nezle olunur.
Wenn die Kinder 6 Jahre alt sind, gehen sie in die Schule. Çocuklar 6 yaşına girdiklerinde okula giderler.
Wenn das Semester aufhört, fahren die meisten Studenten nach Hause. Yarıyıl bittiği  zaman öğrencilerin çoğu evlerine gidiyor.
Wenn ich krank bin, gehe ich immer zum Arzt. Hasta olduğum zaman hep doktara giderim.
Wenn ich Sie treffe, denke ich immer an unsere Tage in Heidelberg. Heidelberg’teki günlerimizi hatırlıyorum.

Sadece bir kereye mahsus olan ve bir kere cereyan eden bir eylem anlatılırken ise, eğer bu eylem içinde bulunulan zamanda veya gelecek zamanda cereyan ediyorsa yine wenn kullanılır. Eylem geçmiş zamanda meydana geliyorsa als bağlacı alır.

ALMANCA TÜRKÇE
Als ich gestern im Theater war, verlor ich meine Schlüssel. Dün akşam tiyatrodayken anahtarlarımı kaybettim.
Als er 3 Jahre alt war, starben seine Mutter und sein Vater. O, 3 yaşındayken annesi ve babası öldü.

Yukarıdaki iki örnekle anlatılan eylemler hem geçmişte olduğu için hem de bir defaya mahsus olduklarından als bağlacı alınmıştır.

ALMANCA TÜRKÇE
Wenn du heute kommen kannst, gehen wir zusammen ins Kino. Bugün gelebilirsen beraber sinemaya gideriz.
Wenn es dir gefällt, kannst du dieses Buch nehmen. Beğeniyorsan bu kitabı alabilirsin.
Wenn Sie Herrn Vural sehen, geben Sie ihm diesen Brief. Bay Vural’ı görürseniz ona bu mektubu veriniz.

Bu cümlelerde ise eylem gerek bir defaya mahsus olduğu için gerekse şimdiki zamanda cereyan ettiğinden wenn bağlacı kullanılmıştır.

Wenn ve als bağlaçları ile yapılan yan cümleler, yan cümleler ile ilgili olarak bildiğimiz bütün kurallara aynen uyar. Bu iki bağlaçla yapılan yan cümleleri başta ana cümleden sonra kullanmak mümkündür.

ALMANCA TÜRKÇE
Als ich 5 Jahre alt war, kaufte mir mein Vater ein Fahrrad.
Mein Vater kaufte mir ein Fahrrad, als ich 5 Jahre alt war.
5 yaşındayken babam bana bir bisiklet aldı.
Wenn du die Prüfung bestehst, schenke ich dir einen Ball.
Ich schenke dir einen Ball, wenn du die Prüfung bestehst.
Sınavını başarırsan sana bir top satın alırım.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/temporale-nebensatze-konu-anlatimi/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.