Almanca Sayılar

Almanca Sayılar ve Sesli Okunuşları

1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn
20 zwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 hunderd
1000 tausend

 

0 Sıfır Null
1 Bir Eins
2 Iki Zwei
3 Üç Drei
4 Dört Vier
5 Beş Fünf
6 Altı Sechs
7 Yedi Sieben
8 Sekiz Acht
9 Dokuz Neun
10 On Zehn
11 On bir Elf
12 On iki Zwölf
13 On üç Dreizehn
14 On dört Vierzehn
15 On beş Fünfzehn
16 On altı Sechzehn
17 On yedi Siebzehn
18 On sekiz Achtzehn
19 On dokuz Neunzehn
20 Yirmi Zwanzig

Yirmiden sonraki sayılarda iki basamak arasına “ve – und” kelimesi eklenir. Önce birler basamağı sonra onlar basamağı okunur.

21 Yirmi bir Einundzwanzig
22 Yirmi iki Zweiundzwanzig
23 Yirmi üç Dreiundzwanzig
24 Yirmi dört Vierundzwanzig
25 Yirmi beş Fϋnfundzwanzig
26 Yirmi altı Sechsundzwanzig
27 Yirmi yedi Siebenundzwanzig
28 Yirmi sekiz Achtundzwanzig
29 Yirmi dokuz Neunundzwanzig
30 Otuz Dreißig
31 Otuz bir Einunddreißig
32 Otuz iki Zweiunddreißig
33 Otuz üç Dreiunddreißig
34 Otuz dört Vierunddreißig
35 Otuz beş Fϋnfunddreißig
36 Otuz altı Sechsunddreißig
37 Otuz yedi Siebenunddreißig
38 Otuz sekiz Achtunddreißig
39 Otuz dokuz Neununddreißig
40 Kırk Vierzig
41 Kırk bir Einundvierzig
42 Kırk iki Zweiundvierzig
43 Kırk üç Dreiundvierzig
44 Kırk dört Vierundvierzig
45 Kırk beş Fϋnfundvierzig
46 Kırk altı Sechsundvierzig
47 Kırk yedi Siebenundvierzig
48 Kırk sekiz Achtundvierzig
49 Kırk dokuz Neunundvierzig
50 Elli Fϋnfzig
51 Elli bir Einundfϋnfzig
52 Elli iki Zweiundfϋnfzig
53Elli üç Dreiundfϋnfzig
54 Elli dört Vierundfϋnfzig
55 Elli beş Fϋnfundfϋnfzig
56 Elli altı Sechsundfϋnfzig
57 Elli yedi Siebenundfϋnfzig
58 Elli sekiz Achtundfϋnfzig
59 Elli dokuz Fϋnfzig-neuf
60 Altmış Sechzig
61 Altmış bir Einundsechzig
62 Altmış iki Zweiundsechzig
63 Altmış üç Dreiundsechzig
64 Altmış dört Vierundsechzig
65Altmış beş Fϋnfundsechzig
66 Altmış altı Sechsundsechzig
67 Altmış yedi Siebenundsechzig
68 Altmış sekiz Achtundsechzig
69 Altmış dokuz Neunundsechzig
70 Yetmiş Siebzig
71 Yetmiş bir Einundsiebzig
72 Yetmiş iki Zweiundsiebzig
73 Yetmiş üç Dreiundsiebzig
74 Yetmiş dört Vierundsiebzig
75 Yetmiş beş Fϋnfundsiebzig
76 Yetmiş altı Sechsundsiebzig
77 Yetmiş yedi Siebenundsiebzig
78 Yetmiş sekiz Achtundsiebzig
79 Yetmiş dokuz Neunundsiebzig
80 Seksen Achtzig
81 Seksen bir Einundachtzig
82 Seksen iki Zweiundachtzig
83 Seksen üç Dreiundachtzig
84 Seksen dört Vierundachtzig
85 Seksen beş Fϋnfundachtzig
86 Seksen altı Sechsundachtzig
87 Seksen yedi Siebenundachtzig
88 Seksen sekiz Achtundachtzig
89 Seksen dokuz Neunundachtzig
90 Doksan Neunzig
91 Doksan bir Einundneunzig
92 Doksan iki Zweiundneunzig
93 Doksan üç Dreiundneunzig
94 Doksandört Vierundneunzig
95 Doksan beş Fϋnfundneunzig
96 Doksan altı Sechsundneunzig
97 Doksan yedi Siebenundneunzig
98 Doksan sekiz Achtundneunzig
99 Doksan dokuz Neunundneunzig
100 Yüz Einhundert

Yüz ve yüzden sonraki sayılarda önce yüzlü sayı sonra birler basamağı en son onlar basamağı yazılır.

101 Yüz hundert eins
102 Yüz bir hundert zwei
103 Yüz iki hundert drei
104 Yüz dört hundert vier
105 Yüz beş hundert fünf
106 Yüz altı hundert sechs
107 Yüz yedi hundert sieben
108 Yüz sekiz hundert acht
109 Yüz dokuz hundert neun
110 Yüz on hundert zehn
111 Yüz on bir hundert elf
112 Yüz on iki hundert zwölf
113 Yüz on üç hundert dreizehn
.
.
.
120 Yüz yirmi hundert zwanzig
121 Yüz yirmi bir hundert ein und zwanzig
122 Yüz yirmi iki hundert zwei und zwanzig
.
.
.
598 Beşyüz seksen dokuz fünf hundert acht und neunzig
.
.
.
999 Dokuz yüz doksan dokuz  neun hundert neun und neunzig
1000 Bin tausend
2000 İki bin zwei tausend
3000 Üç bin drei tausend
4000 Dört bin vier tausend
5000 Beş bin fünf tausend
6000 Altı bin sechs tausend
7000 Yedi bin sieben tausend
8000 Sekiz bin acht tausend
9000 Dokuz bin neun tausend
10000 On bin zehn tausend

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-sayilar-sesli/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.