Almanca Sıfat Tamlamaları -in hali

Almanca -in halinde bulunan sıfat tamlamalarında sıfat hep -en takısı alır. İsmin önündeki artikel de (der, die, das, ein, eine, dieser, jener) genel kurala göre -in haline getirilir. Örnek cümlelere göz atalım.

Yalın hali
der alte Lehrer (yaşlı Öğretmen)
die kalte Suppe (soğuk çorba)
das weiße Huhn (beyaz tavuk)

-İn hali
des alten Lehrers (yaşlı öğretmenin)
der kalten Suppe (soğuk çorbanın)
des weißen Huhnes (beyaz tavuğun)

die (çoğul)

Yalın hali
die neuen Vasen (yeni vazolar)
der neuen Vasen (yeni vazoların)

Örneğin der alte Lehrer tamlamasını -in haline getirirken önündeki der artikelini des yapar, ortadaki sıfata da bir -n takısı ekleriz. Yine bu çeşit sıfat tamlamarında da artikellerin -in hallerini iyi bilmek şarttır. Sıfat daima -n (veya -en) takısı aldığı için önemli olan artikellerin -in halleridir.

Yalın hali
ein alter Lehrer (yaşlı bir öğretmen)
eine kalte Suppe (soğuk bir çorba)
ein weiße Huhn (beyaz bir tavuk)

-İn hali
eines alten Lehrers (yaşlı öğretmenin)
einer kalten Suppe (soğuk çorbanın)
eines weißen Huhnes (beyaz tavuğun)

die (çoğul)

Yalın hali
neue Vasen (yeni vazolar)

-İn hali
neuer Vasen (yeni vazoların)

Bu çeşit sıfat tamlamalarının çoğulunda ufak bir değişiklik vardır. Ein, eine’nın çoğulunda ismin önüne hiçbir artikel gelmediğini biliyoruz. Onun için yalın haldeki örnekleri tamamlamamız neue Vasen şeklindedir. Bunu -in haline sokarken sıfat -n takısı değil de -r takısı alır. İsimde bir değişiklik olmaz. Diğerlerinde değişik bir hal olduğu için buna dikkat ediniz. Şimdi de dieser, diese, dieses ve jener, jene, jenes’le yapılmış sıfat tamlamaların -in halini gösteren tablolara bakalım.

Yalın hali
dieser alte Lehrer
bu yaşlı öğretmen

diese kalte suppe
bu soğuk çorba
dieses weiße Huhn
bu beyaz tavuk

-İn hali
dieses alten Lehrer
bu yaşlı öğretmenin

dieser kalten suppe
bu soğuk çorbanın
dieses weißen Huhn
bu beyaz tavuğun

Yalın hali
jener alte Lehrer
şu yaşlı öğretmen

jene kalte suppe
şu soğuk çorba

jenes weiße Huhn
şu beyaz tavuk

-İn hali

jenes alten Lehrer
şu yaşlı öğretmenin

jener kalten suppe
şu soğuk çorbanın

jenes weißen Huhn
şu beyaz tavuğun

Bu çeşit tamlamaların çoğullarıysa şu şekilde olur.

Yalın hali
diese neuen Vasen
bu yeni vazolar
jene neuen Vasen
şu yeni vazolar

-İn hali
dieser neuen Vasen
bu yeni vazoların
jener neuen Vasen
şu yeni vazoların

Bu tamlamalarda da yine önemli olan dieser, diese, dieses ve jener, jene, jenes’in -in hallerini iyi bilmektir.
İyelik sıfatlarıyla yapılmış tamlamaların -in halleri kolaydır.
Öndeki iyelik sıfatı -in haline sokulur, ortadaki sıfata da yine -en takısı eklenir.

Yalın hali
mein alter Lehrer
yaşlı öğretmenim
meine kalte Suppe
soğuk çorbam
mein weißes Huhn
beyaz tavuğum

dein alter Lehrer
yaşlı öğretmenin
deine kalte Suppe
soğuk çorban
dein weißes Huhn
beyaz tavuğun

-İn hali
meines alten Lehrers
yaşlı öğretmenimin
meiner kalten Suppe
soğuk çorbamın
meines weissen Huhnes
beyaz tavuğumun

deines alter Lehrers
yaşlı öğretmeninin
deiner kalten Suppe
soğuk çorbanın
deines weißes Huhnes
beyaz tavuğunun

İyelik sıfatlarıyla yapılmış çoğul sıfat tamlamalarının -in hallerini de şöyle toplayabiliriz.

Yalın Hal
meine neuen Vasen
yeni vazolarım
deine neuen Vasen
yeni vazoların

-İn Hali
meiner neuen Vasen
yeni vazolarımın
deiner neuen Vasen
yeni vazılarının

-in halindeki Almanca sıfat tamlamaları için bazı örnekler

die hübschen Freundinnen güzel (zarif) kız arkadaşlar
der hübschen Freundinnen güzel kız arkadaşların
hübsche Freundinnen güzel kız arkadaşlar (herhangi)
hübscher Freundinnen güzel kız arkadaşların (herhangi)
diese hübschen Freundinnen bu güzel kız arkadaşlar
dieser hübschen Freundinnen bu güzel kız arkadaşların
jene hübschen Freundinnenşu güzel kız arkadaşlar
jener hübschen Freundinnen şu güzel kız arkadaşların
meine hübschen Freundinnen güzel kız arkadaşlarım
meiner hübschen Freundinnen güzel kız arkadaşlarımın

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-sifat-tamlamalari-in-hali/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.