Der Unbestimmte Artikel Mit Verneinung

Ein, eine belirsiz tanımlıklarının olumsuz şekli kein, keine‘dir. Olumsuz halde eine sözcüğü kein, eine sözcüğü keine olur. Kein, keine Türkçeye (değil) veya cümlenin fiiline eklenen bir olumsuzluk takısı yardımı ile çevrilir.

ein Auto
bir otomobil

keine Auto
bir otomobil değil

eine Schüler
bir erkek öğrenci

kein Schüler
bir erkek öğrenci değil

ein Kind
bir çocuk

kein Kind
bir çocuk değil

ein Baum
bir ağaç

keine Baum
bir ağaç değil

eine Haus
bir ev

kein Haus
bir ev değil

ein Bleistift
bir kurşun kalem

kein Bleistift
bir kurşun kalem değil

ein Hut
şapka

kein Hut
bir şapka değil

ein Hemd
bir gömlek

kein Hemd
bir gömlek değil

eine Frau
bir kadın

keine Frau
bir kadın değil

keine Mutter
bir anne

keine Mutter
bir anne değil

eine Blume
bir çiçek

keine Blume
bir çiçek değil

eine Schülerin
bir kız öğrenci

keine Schülerin
Bir kız öğrenci değil

eine Katze
bir kedi

keine Katze
bir kedi değil

eine Tür
bir kapı

keine Tür
bir kapı değil

Kein, keine, sözcüklerini Türkçeye (değil) yerine (hiçbir) kullanarak çevirmek mümkündür: Hiçbir otomobil, hiçbir öğrenci, hiçbir çocuk, hiçbir ağaç… gibi Önünde kein, keine bulunan isimler cümle içinde kullanıldıklarında genellikle cümlenin fiiline eklenen bir olumsuz takısı ile Türkçeleştirilirler.

Der Vater liest eine Zeitung.
Baba bir gazete okuyor.

Der Vater liest keine Zeitung.
Baba bir gazete okumuyor.

Hans kauf ein neues Auto.
Hans yeni bir otomobil satın alıyor.

Hans kauft kein neues Auto.
Hans yeni bir otomobil satın almıyor.

Eine Dame schenkt uns Blumen
Bir hanım bize çiçekler hediye ediyor.

Keine Dame schenkt uns Blumen.
Hiçbir hanım bize çiçekler hediye etmiyor.

Jens schreibt ein Buch.
Jens bir kitap yazıyor.

Jens schreibt kein Buch.
Jens bir kitap yazmıyor.

Kein, keine’yı bazı hallerde cümle içinde (değil) sözcüğünü kullanarak Türkçeleştirmek de mümkündür.

Das ist ein Stuhl.
Bu bir sandalyedir.

Das ist kein Stuhl.
Bu bir sandalye değildir.

Das ist ein Bild.
Bu bir resimdir.

Das ist kein Bild.
Bu bir resim değildir.

Das ist eine Lampe.
Bu bir lambadır.

Das ist keine Lampe.
Bu bir lamba değildir.

Bütün tanımlık türlerinin (Der, die, das; ein, eine; kein, keine) çoğullarını ismin çoğul halini incelerken ele alacağız.

Üç tanımlık grubunu doğru uygulayabilmek için şu şemayı hatırdan çıkarmamak gerekir.

Belirli tanımlıklar der die das
Belirsiz tanımlıklar ein eine ein
Olumsuz-belirsiz tanımlıklar kein keine kein

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/der-unbestimmte-artikel-mit-verneinung/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.