Almanca Zaman Zarfları

Bu gruptaki zarflar, bir eylemin meydana geldiği zamanı tarif ederler. Bunlar çok çeşitli ve çok yönlüdür. Zaman zarflarını bu nedenle anlamlarına göre gruplara ayırarak incelemekteyiz:

A. Eylemin cereyan ettiği zamanı ifade eden zarflar:
Bu zarflar wann/ne zaman? sorusuna cevap verir.

Bestimmte Temporaladverbien:
(Belirli zaman zarfları)

Haftanın belirli zamanları:

ALMANCA TÜRKÇE
heute bugün
morgen yarın
gestern dün
vorgestern önceki gün
übermorgen ertesi gün
vorgestern morgen önceki sabah
gestern morgen dün sabah
heute morgen bu sabah
heute abend bu akşam
gestern mittag dün öğleyin

morgen-sabah,  vormittag-öğleden önce, mittag-öğleyin; nachmittag-öğleden sonra, abend-akşam, nacht-gece” zarfları ile çok çeşitli zamanları ifade etmek mümkündür.

 

Belirli bir gün veya günün belirli bir anını anlatan zarflar;

ALMANCA TÜRKÇE
am Tage Gündüz
am Morgen Sabahleyin
am Vormittag Öğleden Önce
am Mittag Öğleyin
am Nachmittag Öğleden Sonra
am Abend Akşamleyin
in der Nacht Geceleyin
am Sonntag Pazar Günü
am Montag Pazartesi Günü
eines Tages Bir Gün
eines Morgens Bir Sabah
eines Vonnittag Bir Öğleden Önce
seines Mittags Bir Öğle
eines Nachmittags Bir Öğleden Sonra
eines Abends Bir Akşam
eines Nachts Bir Gece
am vorigen Sonntag Geçen Pazar
am nächsten Montag Gelecek Pazartesi
des Morgens Sabahları
des Vormittags Öğleden Önceleri
des Mittags Öğleleri
des Abends Akşamları
des Nachts Geceleri
des Sonntags Pazarları
des Montags Pazartesileri
des Dienstags Salıları
morgens Sabahları
vormittags Öğleden Önceleri
mittags Öğleleri
abends Akşamları
nachts Geceleri
sonntags Pazarları
montags Pazartesileri
dienstags Salıları

Geçen, içinde bulunulan veya gelecek zamanlarla ilgili zarflar.

ALMANCA TÜRKÇE
die vorige Woche Geçen Hafta
diese Woche Bu Hafta
die nächste Woche / nächste Woche Gelecek Hafta
der vorigen Montag Geçen Pazartesi
den nächsten Monat / nächsten Monat Gelecek Ay
nächstes Jahr Gelecek Yıl
voriges Jahr Geçen Yıl
in der vorigen Woche Geçen Hafta İçinde
in der nächsten Woche Gelecek Hafta İçinde
im vorigen Jahr Geçen Yıl İçinde
im nächsten Sommer Gelecek Yaz İçinde
in den vorigen Monaten Geçen Aylarda
in den nächsten Wochen Gelecek Haftalarda
vor einer Minute Bir Dakika Önce
nach,einer Minute Bir Dakika Sonra
in einer Minute Bir Dakika İçinde
vor 10 Minuten 10 Dakika Önce
nach 20 Minuten 20 Dakika Sonra
in 15 Minuten 15 dakika içinde
vor einem Monat Bir Ay Önce
nach einem Jahr Bir Yıl Sonra
in einer Woche Bir hafta İçinde
vor 20 Jahren 20 Yıl Önce
nach 6 Monaten 6 Ay Sonra
in drei Wochen 3 Hafta İçinde

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-zaman-zarflari/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.