Gattungsnamen / Cins İsimleri

Cins isimleri, gösterdikleri varlıkların tümünü ifade eder. Örneğin der Baum (ağaç) sözcüğü tüm ağaç cinsinin ismidir, der Student (öğrenci) sözcüğü tüm öğrenciler için kullanılan bir isimdir. Canlılar veya cisimlerin cinsleri denince önemli özellikleri ve nitelikleri ortak olan gruplar kastedilir. Cins isimler, bu grupları genel olarak ifade eden veya bu gruplara mensup canlı ve cansız varlıkları gösteren sözcüklerdir.

İnsanlar
der Mensch (insan)
das Kind (çocuk)

der Mann (adam)
die Frau (kadın)

Hayvanlar:
das Tier (hayvan)
der Affe (maymum)

die Katze (kedi)
der Vogel (kuş)

Bitkiler:
die Pflanze (bitki)
die Blume (çiçek)

die Rose (gül)
die Tulpe (lale)

Eşyalar:
der Tisch (masa)
das Auto (otomobil)

der Stuhl (sandalye)
der Sessel (koltuk)

Cins isimler kendi aralarında da çeşitli gruplara ayrılır. Bunların en önemlisi Sammelnamen veya Kollektiva denen topluluk isimleridir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/gattungsnamen-cins-isimleri/