Modifizierende Verben / Değişim Yapan Fiiller

Almanca Modifizierende Verben / Değişim Yapan Fiiller

Kip belirteci fiiller veya diğer yardımcı fiillerin yanı sıra bazı tam fiillerde benzer görevlerde bulunur ve ikinci bir tam fiilin anlamı değiştirici, tamamlayıcı anlamlar ifade ederler. Bu tür tam fiiller, cümle içinde kullanılırken anlamını tamamladıkları diğer fiil cümlenin en sonunda yer alır ve başına da zu sözcüğü gelir.

Anlam değiştirici görevlerde kullanılan tam fiillerin önemlileri şunlardır.

pflegen bir şeyi sürekli yapmak, bir şeyi sürekli yapmayı adet haline getirmek
scheinen bir şeyi yapıyora benzemek
drohen bir şeyin tehditi, tehlikesi içinde bulunmak

Bu üç fiil kendi başlarına kullanıldıklarında sırayla “bakmak“,”ışımak” ve “tehdit etmek” anlamlarındadır.

Mein Vater pflegt jeden Tag 10 km zu laufen. Babam her gün 10 km. koşar (koşmayı adet edinmiştir.)
Helga scheint zu arbeiten. Helga çalışıyora benziyor
Die Frau scheint zu schlafen Kadın uyuyora benziyor
Der Damm drohte zu platzen Baraj patlama tehlikesindeydi
Der Feind droht heute anzugreifen Düşmanın bugün saldırma tehlikesi var.

Görüldüğü gibi, örnek cümlelerin asıl filleri olan laufen, arbeiten, schlafen, platzen ve angreifen‘in önünde hep zu sözcüğü kullanılmıştır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/modifizierende-verben/