Almanca Entgegen Kullanımı

Almanca Entgegen edatı, karşıdan gelmekte olan bir şahıs veya cisme yaklaşmayı anlatır ve genellikle “karşı” sözcüğüyle Türkçeye çevrilir. Entgegen istisnai olarak birlikte bulunduğu isimden sonra yer alır. Ancak bu ismin önünde bulunması da çoğu zaman hatalı olmaz.

ALMANCA TÜRKÇE
Der Hund läuft dem Vater entgegen. Köpek babaya karşı (doğru) koşuyor.
Der Soldat geht dem Feind entgegen. Asker düşmana karşı yürüyor.
Er geht der Gefahr mutig entgegen. O cesaretle tehlikeye karşı gidiyor.
Entgegen meiner Erwartung hat er dieses Mal kein Geld verlangt. Beklentilerime karşı bu defa para istemedi.
Das Auto fährt dem Bus entgegen. Otomobil otobüse doğru gidiyor.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-entgegen-kullanimi/