Almanca Cümle Örnekleri

Bu derste fiillerle yapılan cümleleri inceleyeceğiz. Fiillerle basit cümleler kurmasını geçen derste öğrenmiştik. Bunlarda; özne, tekil bir isimse cümlede, fiilin üçüncü tekil şahısla (er, sie, es) kullanılan şekli yer alır. Özne çoğulsa fiilin kendisi aynı kalır.

Der Lehrer kommt.
Öğretmen geliyor

Die Lehrer kommen.
Öğretmenler geliyorlar.

Der Junge schreibt.
Erkek çocuk yazıyor.

Die Jungen schreiben.
Erkek çocuk yazıyorlar.

Ali liest
Ali Okuyor.

Ali und Hasan lesen.
Ali ve Hasan okuyorlar.

Örneklerde de görüldüğü gibi, özne tekil olunca (der Lehrer, der Junge, Ali) fiilin üçüncü şahısla kullanılan şekli (kommt, schreibt, liest), çoğul olunca da (die Lehrer, die Jungen, Ali und Hasan) gibi öznenin birden fazla isimden meydana gelmesi halinde de özne çoğul sayıldığı için fiil aynı şekilde kullanılmaktadır.

Der Polizist geht. 
Polis gidiyor.

Die Polizisten gehen.
Polisler gidiyorlar.

Klaus arbeitet.
Klaus çalışıyor.

Klaus und das Mädchen arbeiten. 
Klaus ve kız çocuk çalışıyorlar.

Der Bus fährt.
Otobüs gidiyor

Die Busse fahren.
Otobüsler gidiyor.

Der Schneider arbeitet.
Terzi çalışıyor.

Die Schneider arbeiten.
Terziler çalışıyorlar.

Der Student trinkt.
Öğrenci içiyor.

Die Studenten trinken.
Öğrenci içiyorlar.

Şimdi de fiilerle daha geniş cümleler yapalım. Bu tip cümlelerde özne ve fiilinden başka bir de -i halinde olan bir nesne bulunacak.

Peter bringt einen Stuhl.
[pe:tır bringt aynın ştu:l]
Peter bir sandalye getiriyor

Der Junge bringt das Bild
[de:r yungı bringt das bilt]
Erkek çocuk resmi getiriyor.

Dersin başında kurduğumuz basit cümlelere -i halinde bulunan bir üçüncü öğe eklenmektedir. einen Sthul, das Bild.

 

Hangs zeigt einen Beistift.
Hans bir kalemi gösteriyor.

Deniz zeigt ein Buch
Deniz bir kitabı gösteriyor

Der Schüler zeigt das Heft.
Öğrenci defteri gösteriyor.

Ali zeigt den Füller.
Ali dolma kalemi gösteriyor.

Die Frau zeigt die Teller.
Kadın tabakları gösteriyor.

Der Junge schliesst das Fenster
Erkek çocuk pencereyi kapatıyor.

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-cumle-ornekleri/