Almanca Futur 1

Almancada Futur I Gelecek Zaman ve Futur II olmak üzere iki ayrı gelecek zaman vardır. Bunlardan ikisi de werden yardımcı fiili yardımıyla teşkil edilir. Bu nedenle öncelikle werden fiilinin çekimini kısaca tekrarlayalım.

werden yardımcı fiili
ich werde
du wirst
er wird
sie wird
es wird
wir werden
ihr werdet
sie werden
Sie werden

 

Futur I, werden yardımcı fiilinin şahıslara göre çekimlenmiş şekli ve gelecek zamanı teşkil edilecek asıl fiilin, olduğu gibi, hiçbir değişikliğe uğramadan kullanılmasıyla teşkil edilir.

Ana fiil gelecek zaman cümlelerinde, cümlenin en sonunda bulunur.

Önce Futur I için bazı fiillerin örnek çekimlerini tekrarlayalım:

Fiil: schicken Fiil: sehen
ich werde schicken ich werde sehen
du wirst schicken du wirst sehen
er wird schicken er wird sehen
sie wird schicken sie wird sehen
es wird schicken es wird sehen
wir werden schicken wir werden sehen
ihr werdet schicken ihr werdet sehen
sie werden schicken sie werden sehen
Sie werden schicken Sie werden sehen

Futur I‘de ana fiil mastar halde, yani olduğu gibi kullanıldığı için düzensiz veya düzenli fiiller için bir ayrım yapılmaz ve bu iki tür arasındaki ayrıcalık gelecek zamana yansımaz.

Cümle içinde kullanışı

Futur I cümle içinde kullanılırken werden yardımcı fiilinin özneye uygun çekimlenmiş şekli özneden sonraki ikinci yerde bulunur. Gelecek zamanı yapılan ana fiil ise mastar halde cümlenin en sonunda yer alır

Wir werden morgen nach Berlin fahren. Yarın Berlin’e gideceğiz
Mein Freund wird mir seinen Ball schenken Arkadaşım bana topunu hediye edecek.
Hans wird seinem Bruder einen Brief schreiben Hans erkek kardeşine bir mektup yazacak
Ich werde ein Auto kaufen. Bir otomobil satın alacağım.
Die Mutter wird heute Gemüse kochen. Anne bugün sebze pişirecek
Nächstes Jahr werden wir unser Haus verkaufen. Gelecek yıl evimizi satacağız.
Herr Maier wird die Rechnung prüfen. Bay Maier faturayı kontrol edecek.
Ich werde Wein trinken Şarap içeceğim
Der Architekt wird die Pläne nächste Woche bringen. Mimar planları gelecek hafta getirecek.

Gelecek zamandaki cümleleri şöyle bir cümle kalıbıyla özetlemek mümkündür.

Futur I ile yapılan cümleler

Özne werden Diğer öğeler Ana fiil
1. Der Arzt wird in zwei Stunden kommen
2. Ich werde diese Musik-CD kaufen
3. Sein Onkel wird nächste Woche uns besuchen
4. Die Firma wird diese Maschinen nicht mehr herstellen
5. Wir werden unsere Computer-Anlage verkaufen
6. Monika wird ihren Gästen Kaffee anbieten

 

Örnek cümlelerin Türkçeleri.
1. Doktor iki saat içinde gelecek.
2. Bu müzik cd’sini satın alacağım.
3. Amcası gelecek hafta bizi ziyaret edecek.
4. Firma artık bu makineleri üretmeyecek.
5. Bilgisayar setimizi satacağız.
6. Monika misafirlerine kahve ikram edecek

Soru cümleleri

Futur I halindeki cümleler içlerindeki werden yardımcı fiili cümlenin en başına alınarak soru haline getirilir. Mastar halinde en sonda bulunan ana fiil ise soru cümlelerinde de aynı yerde kalır.

 

Du wirst diesen Brief übersetzen Wirst du diesen Brief übersetzen?
Bu mektubu tercüme edeceksin Bu mektubu tercümü edecek misin?
Frau Berger wird ihre Möbel verkaufen Wird Frau Berger ihre Möbel verkaufen?
Bayan Berger mobilyaların satacak Bayan Berger mobilyalarını satacak mı?
Sein Freund wird gegen 7 Uhr kommen Wird sein Freund gegen 7 Uhr kommen?
Arkadaşı saat 7’ye doğru gelecek Arkadaşı saat 7’ye doğru gelecek?
Er wird das Paket zur Post bringen Wird er das Paket zur Post bringen?
Paketi postaneye götürecek Paketi postaneye götürecek mi?
Der Meister wird das Radio reparieren. Wird der Meister das Radio reparieren?
Usta radyoyu tamir edecek. Usta radyoyu tamir edecek mi?
Hakan wird einen neuen Fernsehapparat kaufen. Wird Hakan einen neuen Fernsehapparat kaufen?
Hakan yeni bir televizyon satın alacak. Hakan yeni bir televizyon satın alacak mı?

Soru cümlelerini Futur I için şöyle bir kalıpla özetlemek mümkündür

Futur I ile yapılan soru cümleleri

werden Özne Diğer öğeler Ana Fiil
1. Wirst du dein neues Auto verkaufen?
2. Wird der Direktor an der Konferenz teilnehmen?
3. Werden Berkay und Faruk ihre Hausaufgaben machen?
4. Werdet ihr heute abend ins Kino gehen?
5. Wird Herr Berger den Arzt besuchen?

 

Örnek cümlelerin Türkçeleri:
1. Yeni otomobilini satacak mısın?
2. Müdür konferansa katılacak mı?
3. Berkay ve Faruk ev ödevlerini mi yapacaklar?
4. Bu akşam sinemaya gidecek misiniz?
5. Bay Berger doktoru ziyaret edecek mi?

Futur I‘in kullanıldığı yerler.

Futur I, şimdiki zaman gibi içinde bulunulan zaman içinde cereyan eden eylemleri veya gelecekte cereyan edecek, cereyan etmesi tahmin edilen eylemleri dile getirir.

* Gelecekte meydana gelecek eylemler

Futur I bu anlamda kullanıldığında, henüz cereyan etmemiş, gelecekte, ileri bir tarihte meydana gelecek bir olayı ifade eder. Bu eylemi tarif ederken Futur I‘de kesin bir ifadeden çok bir tahmin, bir beklenti saklıdır.

Herr Maier wird seine Firma schlißen.
Bay Maier firmasını kapatacak
Es wird ein Skandal geben
Bir skandal çıkacak
Er wird eines Tages seinen Fehler begreifen
Günün birinde hatasını anlayacak.

* Futur I kesin bir kararı veya niyeti de ifade edebilir.

Ich werde dich die verlassen Seni hiç terketmeyeceğim
Wir werden ihn nie vergessen Onu hiçbir zaman unutmayacağız.

* Futur I ayrıca bir talimatı veya bir emri de dile getirebilir. Bu anlamda daha çok ikinci tekil şahıs için kullanılır.

Du wirst jetzt deine Hausaufgaben machen Şimdi ev ödevlerini yapacaksın!
Dieses Buch wirst du nicht mehr lesen. Bu kitabı bir daha okumayacaksın

* Şimdiki zaman içinde meydana gelen eylemler.

Futur I, halen devam etmekte olan veya içinde bulunulan an itibariyle bitmekte olan bir eylemi anlatmak için de kullanılabilir. Futur I bu görevde şimdiki zaman ile eşit seviyeye inmiş olur.

Sie werden sicher mein Bedenken verstehen Endişemi mutlaka anlayacaksınız
Ihr werdet für mich doch etwas Geld haben Benim için biraz paranız vardır herhalde.
Sie werden sehr staunen! Çok şaşıracaksınız.

Görüldüğü gibi, Futur I her iki anlamda da Präsens ile çakışmaktadır. Genel olarak tüm gelecek zamanlı cümlelerde gelecek zaman yerine şimdiki zamanın kullanılması mümkündür.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-futur-1/