Almanca Nach Kullanımı

Almanca Nach edatı temel anlamıyla ulaşılmak istenen veya ulaşılmaya çalışılan bir şeyi ifade eder ve bu anlamdayken çoğunlukla isteklenen “-ye, -ya” takılarıyla Türkçeleştirilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Wir fahren nach Hause. Eve gidiyoruz.
Dieser Bus fährt nach Ankara. Bu otobüs Ankara’ya gidiyor.
Seine  Eltern reisen heute nach Europa ab. Onun anne babası bugün Avrupaya hareket ediyor.
Die Fenster gehen nach Norden. Pencereler kuzeye açılıyor.
Die Tür geht nach der Straße. Kapı sokağa açılıyor.
Wie kommen wir nach dem Zoo? Hayvanat bahçesine nasıl gidebiliriz?
Er sehnt sich nach Reichtum. Zenginlik özlemi çekiyor.

Zamansal olarak kullanıldığında ise nach, söz söylendiğinde geçmiş bir eylemi anlatır ve “sonra” şeklinde Türkçeye çevrilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Nach dem Konzert gehen wir in ein Cafe. Konserden sonra bir kafeye gidiyoruz.
Die Kinder gehen nach der Schule ins Kino. Çocuklar okuldan sonra sinemaya gidiyorlar.
Nach einem Jahr müssen Sie noch einmal kommen. Bir yıl sonra tekrar gelmek zorundasınız.
Was machst du nach der Arbeit? İşten sonra ne yapıyorsun?
Die Bombe wird nach einer Minute explodieren. Bomba bir dakika sonra patlayacak.

Nach diğer bir anlamda da “göre” şeklinde Türkçeye çevrilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Sie sind nach unserem Gesetz schuldig. Bizim kanunumuza göre suçlusunuz.
Nach meiner Meinung ist er ein Betrüger. Benim görüşüme göre o bir dolandırıcıdır.
Meryem macht alles nach unserem Wunsch. Meryem herşeyi bizim isteğimize göre yapıyor.
Dein Satz ist nach grammatischen Regeln nicht richtig. Senin cümlen dilbilgisi kurallarına göre doğru değildir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-nach-kullanimi/