Während Bağlacı

Während iki eylemi aynı anda gerçekleştirmeyi dile getirmekte ve buna uygun olarak fiile eklenen takılarla Türkçeye çevrilmektedir. Bevor ise genellikle “önce”, bis de çoğunlukla “kadar” şeklinde Türkçeleştirilmektedir.

Zaman gösteren yan cümlecikler başka bağlaçlarla da yapılabilir. Bunlardan en sık rastlanılanları şunlardır:
während
bevor
bis

Bu üç bağlacın da ayrıcalık gösteren bir durumu yoktur. Yan cümlelerle ilgili genel kurallara aynen uyarlar. Türkçe anlamlarını ise aşağıdaki örnek cümlelerde inceleyiniz.

Yan cümlenin Zamanı (Perfekt ise Plusquamperfekt ise) Ana cümlede kullanılacak zaman (Präsens veya Futur olur. Imperfekt veya Perfekt olur.)
Während er krank war, konnte er nicht arbeiten. O hastayken çalışmadı.
Während er schlief, brannte das ganze Haus nieder. O uyurken büyün ev yandı.
Während mein Vater  schläft, kocht meine Mutter das Essen. Babam uyurken annem yemeği pişiriyor.
Während meine Freunde im Garten spielen, mache ich meine Hausaufgaben. Arkadaşlarım bahçede oynarken ben ev ödevlerimi yapıyorum.
Bevor mein Onkel starb, schrieb er sein Testament. Amcam ölmeden önce vasiyetnamesini yazdı.
Ich schließe die Fenster, bevor ich das Haus verlasse. Evi terketmeden önce pencereleri kapatıyorum.
Die Anwälte sprechen untereinander, bevor sie zum Gericht gehen. Avukatlar mahkemeye gitmeden önce aralarında konuşuyorlar.
Du musst mit diesem Meister sprechen, bevor du ein Auto kaufst. Bir araba satın almadan önce bu ustayla konuşmalısın.
Ich kann nicht warten bis Ihr Chef zurückkommt. Şefiniz dönene kadar bekleyemem.
Die Krankenschwester pflegte den Kranken bis er starb. Hemşire hasta ölene kadar ona baktı.
Bis sein Vater reich wurde, arbeitete er in vielen Berufen. Babası zengin olana kadar çok değişik mesleklerde çalıştı.

Tüm yan cümlelerde olduğu gibi während, bevor, bis ile yapılanlar da ana cümlenin önünde bulunabilir veya ana cümleden sonra yer alabilir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/wahrend-baglaci/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.