Welcher Kullanımı

Welcher, Welche, Welches
(Hangi?)

“Hangi” anlamına gelen bu soru zamiri mutlaka bir isimle birlikte bulunur ve bu ismin önündeki tanımlığın yerini almış olur. Bu nedenle de sondaki takıları tanımlığa göre değişen üç ayrı şekli mevcuttur.

Tanımlığı der olan isimler: welcher?
Tanımlığı die olan isimler: welche?
Tanımlığı das olan isimler: welches?
Çoğul isimler                           : welche?

Bu soru zamirini ismin hallerine göre değiştirmek de mümkündür. Welche şeklindeki ana köke aldığı takılar der, die, das‘ın ismin hallerinde aldığı takılar aynısıdır.

# der tanımlığı die tanımlığı das tanımlığı Çoğul (die)
Yalın Hal welcher welche welches welche
-i Hali welchen welche welchem welche
-e Hali welchem welcher welchem welchen
-in Hali welches welcher welches welcher

Welcher Mann?
Hangi adam?
Welchen Mann?
Hangi adamı?
Welchem Mann?
Hangi adama
Welches Mannes?
Hangi adamın?

Welche Frau?
Hangi kadın?
Welche Frau?
Hangi kadını?
Welcher Frau?
Hangi kadına?
Welche Frau?
Hangi kadının?

Welches Kind?
Hangi Çocuk
Welches Kind?
Hangi çocuğa?
Welchem Kind?
Hangi çocuğa?
Welches Kindes?
Hangi çocuğun?

Welche Bücher?
Hangi kitaplar?
Welche Bücher?
Hangi kitapları?
Welchen Büchern?
Hangi kitaplara?
Welcher Bücher?
Hangi kitapların?

Welcher, welche, welches soru zamiri, aynı niteliklerdeki bir grup şahıs veya cisim içinden bir tanesinin tespit edilmesi için sorulur ve böyle bir soruya verilen cevapta hangisi olduğu aranan isim daima belirli tanımlıkla veya bu ismi kesin belirleyecek zamirle birlikte bulunur.

Welches Kind suchen Sie?
Hangi çocuğu arıyorsunuz?
Ich suche dieses Kind.
Bu çocuğu arıyorum.

Welchen Schüler will der Lehrer sprechen?
Öğretmen hangi öğrenciyle konuşmak istiyor?
Der Lehrer will diesen Schüler sprechen.
Öğretmen bu öğrenciyle konuşmak istiyor?

Welcher Hund gehört Ihnen?
Hangi köpek size aittir?
Dieser Hund gehört mir.
Bu köpek bana aittir.

Welchen Film haben Sie gesehen?
Hangi filmi gördünüz?
Den Abenteuerfilm habe ich gesehen.
Macera filmini gördüm.

Welchem Beamten hast du das Paket gegeben?
Hangi memura paketi verdin?
Dem Beamten vorne habe ich das Paket gegeben.
Öndeki memura verdim.

Welches Mannes Sohn ist der beste?
Hangi adamın oğlu en iyi?
Herrn Müllers Sohn ist der beste.
Bay Müller’in oğlu en iyi.

Welches Kindes Fahrrad ist gestohlen?
Hangi çocuğun bisikleti çalındı?
Das Fahrrad dieses Kinders ist gestohlen.
Bu çocuğun bisikleti çalındı.

Welche Hemden soll ich kaufen.
Hangi gömlekleri almalıyım?
Die grünen Hemden können Sie kaufen.
Yeşil gömlekleri alabilirsiniz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/welcher-kullanimi/

1 ping

  1. […] kim? was? ne? welcher, welche, welches? hangi? was für ein (eine)? ne gibi, nasıl […]

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.