Almanca Auf Kullanımı

Auf edatı, -e halindeki bir isimle birlikte kullanıldığında yatay bir yüzeye temas ederek üstünde bulunmayı gösterir ve “üstünde” şeklinde Türkçe’ye tercüme edilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Das Buch liegt auf dem Tisch. Kitap masanın üstünde bulunuyor.
Die Katze schläft auf dem Sofa. Kedi divanın üstünde uyuyor.
Das tote Kind liegt auf der Straße. Ölü çocuk caddede yatıyor.
Die Vase steht auf dem Schrank. Vazo dolabın üstündedir.
Das Glas steht auf dem Stuhl. Bardak sandalyenin üstündedir.

Auf edatı -e halinde bir isimle birlikte kullanıldığında kapalı bir mekanda bulunmayı, hususiyetle  resmi bir dairede bulunmayı veya tatil, gezi, av gibi boş zaman değerlendirmeye yarayan şeylerde bulunmayı ifade eder. Bu anlamıyla auf’u “üstünde” olarak türcüme etmek mümkün değildir.

ALMANCA TÜRKÇE
Heute waren wir auf dem Rathaus. Bugün belediyedeydik.
Ich war gestern auf dem Bahnhof. Dün istasyondaydım.
Hans ist jetzt auf der Post. Hans şimdi postanededir.
Ali studiert auf dieser Universität. Ali bu Üniversitede okuyor.
Herr Maier ist bis Mai auf Urlaub. Bay Maier mayısa kadar tatildedir.
Die Männer sind auf der Jagd. Adamlar avdadır.

Auf edatı ayrıca yabancı dillerdeki bir sözcüğün anlamını sormak veya söylemek için de kullanılabilir:

ALMANCA TÜRKÇE
Wie heißt das auf Deutsch? Bu Almanca nasıl söylenir?
Wie sagt man das auf Türkisch? Bu Türkçede nasıl söylenir?
“Kapı” heißt auf Deutsch “die Tür”. Kapının Almancası “die Tür”dür.

Auf edatı, -i halindeki isimlerle birlikte kullanıldığında ise yatay bir düzeyin üstüne doğru yapılan bir hareketi dile getirir ve “üstüne” şeklinde Türkçeye çevrilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Ich lege die Bücher auf den Tisch Kitapları masanın üstüne koyuyorum.
Die Mutter setzt das Kind auf den Stuhl. Anne çocuğu sandalyenin üstüne oturtuyor.
Hans steigt auf das Dach. Hans damın üstüne çıkıyor.
Der Affe klettert auf die Mauer. Maymun duvara tırmanıyor.
Ich lege meinen Bleistift auf das Buch. Kalemimi kitabın üstüne koyuyorum.

Bir dizi fiil mutlaka auf edatıyla birlikte kullanılmayı gerektirir. Bu fiillerin en sık rastlanılanlarını aşağıda vermekteyiz. Aşağıdaki fiillerle birlikte kullanılan auf edatından sonra -i halindeki isimler gelir.

warten auf beklemek
sich freuen auf sevinmek
achten auf dikkat etmek
verzichten auf feragat etmek
sich verlassen auf güvenmek
hoffen auf ümit etmek

ALMANCA TÜRKÇE
Die Kranken warten auf den Arzt. Hastalar doktoru bekliyor.
Wir freuen uns auf die Ferien. Tatile seviniyoruz.
Er achtet immer auf seine Worte. Sözlerine her zaman dikkat eder.
Wir verzichten auf unser Gehalt. Maaşımızdan feragat ediyoruz.
Kann ich mich auf deinen Freund verlassen? Arkadaşına güvenebilir miyim?
Wir hoffen auf gutes Wetter. İyi hava ümit ediyoruz. ( Havanın iyi olmasını ümit ediyoruz.)

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-auf-kullanimi/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.