Almanca Bağlaçlar Konu Anlatımı

Anreihende Konjunktionen / Sıralama Bağlaçları

Bunlar cümlenin bölümleri gibi, cümlelerin içine monte edilir ve diğer öğelerle birlikte kullanılır.
als olarak
wie gibi
je … desto ne kadar… o kadar
je … um so ne kadar… o kadar

Fatih benimmt sich wie ein Kind.
Zümrüt bir çocuk gibi davranıyor.
Er kam wie ein Retter.
O bir kurtarıcı gibi geldi.
Sein Bruder redet wie ein Dummkopf.
Onun erkek kardeşi bir aptal gibi konuşuyor.
Sie ist hier als Schauspielerin bekannt.
O burada artist olarak tanınıyor.
Ceylin gilt als sehr begabt.
Ceylin çok yetenekli olarak bilinir.
Ich kenne Ihren Sohn als einen fleißigen Schüler.
Ben oğlunuzu çalışkan bir öğrenci olarak tanıyorum

Bu bağlaçlardan je … desto veya je … um so ise derecelendirilmiş bir sıfatla birlikte kullanmayı gerektirir.

Je eher du kommst, desto schneller können wir nach Hause fahren.
Ne kadar erken gelirsen, o kadar çabuk eve gidebiliriz.
Je länger dein Brief ist, desto weniger wird er gelesen.
Mektubun ne kadar uzun olursa, o kadar az okunur.
Je berühmter der Schaupieler wird, um so mehr verdient er.
Artist ne kadar çok ünlü olursa o kadar fazla para kazanıyor.

INFINITIVKONJUNKTIONEN / MASTAR BAĞLAÇLAR

Bu bağlaçlar, mastar halindeki fiilleri bir cümleyi bağladıkları için bu ismi alır. Bunları şöyle sıralayabiliriz.

zu
ohne … zu
statt … zu
um … zu

Bu bağlaçların Türkçeleştirilmeleri genellikle çok farklı ve cümlenin fiiline takılan bazı eklerle olduğu için yukarıda yanlarında Türkçeleri verilmemiştir.

Er bittet mich, sofort zu kommen.
Hemen gelmemi rica ediyor.
Sein Vater versucht, das Auto zu reparieren.
Babası otomobili tamir etmeye çalışıyor.
Mein Sohn ist fähig, dieses Buch zu verstehen.
Oğlum bu kitabı anlayacak yetenektedir.

Görüldüğü gibi, zu bağlacından sonra virgülden önce yer alan ana cümleye bağlanmak istenen fiil mastar halde yer almaktadır. Zu ile ana cümleye eklenen fiil ana cümleden bir virgülle ayrılır ve virgül zu ile birlikte bağlanan fiile ait diğer öğelerin önüne gelir. Örneğin ilk cümlede sofort sözcüğü gelmek fiiline ait olduğu için virgül sofort sözcüğünün önünde yer almıştır.

Um … zu bağlacı ise bir niyet veya bir sebebi ifade eder. Um … zu bağlacı tam bir yan cümle meydana getirir ve um‘un önüne gelen bir virgülle ana cümleden ayrılır. Zu‘dan sonra ise daima mastar halindeki bir fiil gelir.

Eva geht ins Krankenhaus, um ihre Freundin zu besuchen.
Eva, arkadaşını ziyaret etmek için hastaneye gidiyor.
Der Direktor ruft seine Sekretärin, um einen Brief zu diktieren.
Müdür bir mektup dikte ettirmek için sekreterini çağırıyor.
Herr Bengt geht hinein, um einen Stuhl zu bringen.
Herr Bengt, bir sandalye getirmek için içeri gidiyor.

Ohne… zu bağlacı ise benzer bir şekilde kullanılır ve beklenilen, istenen bir şeyin olmadığını, gerçekleşmediğini ifade eder. Yani bir anlamda bu bağlaçla cümleye olumsuz bir anlam eklenir. Ohne … zu ile başlayan kısım ana cümleden virgülle ayrılan bir yan cümle yapısındadır ve zu‘dan sonra mastar halinde bir fiil yer alır.

Er geht zur Schule, ohne seine Hausaufgaben zu machen.
O ev ödevlerini yapmadan okula gidiyor.
Hans geht ins Kino, ohne seinen Vater zu fragen.
Hans babasına sormadan sinemaya gidiyor.
Wir setzen uns an den Tisch, ohne auf die Gäste zu warten.

Statt … zu bağlacı ise bir eylemi gerçekleştirmek yerine başka bir işin yapıldığını ifade eder. Kullanışı um … zu veya ohne .. zu gibidir.

Er spielt mit seinen Freunden im Garten, statt seine Hausaufgaben zu machen.
O ev ödevlerini yapacağı yerde bahçede arkadaşlarıyla oynuyor.
Wir setzen uns an den Tisch, statt auf die Gäste zu warten.
Biz misafirleri bekleyeceğimiz yerde masada oturuyoruz.
Deniz sieht fern, statt für seine Aufnahmeprüfung zu lernen.
Deniz giriş sınavı için çalışacağı yerde televizyon izliyor.

Diğer bağlaçlar için buraya tıklayınız…

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-baglaclar-konu-anlatimi/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.