Almanca Düzensiz Fiiller Perfekt

Das Perfekt / Unregelmäßige Verben

Düzensiz Fiillerin Di’li Geçmiş Zamanı

Düzensiz fiillerin Perfekt‘lerinin teşkili geçmiş zaman ortacı olarak adlandırdığımız Partizip Perfekt yapısı dışında aynen düzenli fiiller gibidir. Bu nedenle düzensiz fiillerin Perfekt‘ini çalışmadan önce düzenli fiillerin Perfekt halleri için verdiğimiz bilgileri bir kere daha tekrarlayınız.

  1. Temel kural:

Düzenli ve düzensiz bütün fiillerin Perfekt‘i haben veya sein yardımcı fiilleri kullanılarak yapılır. Bu iki yardımcı fiilin bu görevde kullanıldıklarında tek başlarına bir anlamı yoktur. Sadece Perfekt‘in teşkiline “yardımcı” olur.

Perfekt teşkil edilirken bu iki yardımcı fiilin şimdiki zamanda şahıslara göre çekimlenmiş şekilleri kullanılır. İki yardımcı fiil de bu çekimde ayrıcalık gösterdiği için çekimlerini iyi bilmek gerekir.

Haben veya sein yardımcı fiillerinden hangisinin kullanılacağı fiilin anlamına bağlıdır. Genel olarak bir hareket, bir hal değişikliği gösteren fiillerin Perfekt‘i haben yerine sein yardımcı fiiliyle yapılır. Ancak haben veya sein yardımcı fiilinin hangisinin kullanılacağını tespit etmek düzensiz fiillerde çok daha kolaydır. Düzensiz fiiller listemizde, 3. Stammform olarak adlandırılan Partizip Perfekt‘lerin önünde hat veya ist şeklinde bu iki fiilin 3. tekil şahısları verilerek fiilin haben veya sein yardımcı fiillerinden hangisiyle birlikte kullanıldığı gösterilmiştir. Partizip Perfekt‘leri öğrenirken bunları da birlikte öğrenmek ve tereddüt halinde bu listeye bakmak gerekir.

ich habe ich bin
du hast du bist
er hat er ist
sie hat sie ist
es hat es ist
wir haben wir sind
ihr habt ihr seid
sie haben sie sind
Sie haben Sie sind

2. Temel kural:

Perfekt‘in haben veya sein yardımcı fiillerinden sonra temel öğesini meydana getiren geçmiş zaman ortacı olarak adlandırdığımız Partizip Perfekt, düzenli fiillerde fiilin kökünün başına ge- takısı ve sonuna da -t takısı eklenerek yapılır. Bunun bazı istisnaları vardır.

3. Stammform / 3. temel biçim olarak adlandırılan Partizip Perfekt, düzensiz fiiller listesinden bulunur ve fiilin diğer şekilleriyle birlikte ezberlenerek öğrenilir.

Düzensiz fiillerin Partizip Perfekt‘i için de düzenli fiillerdeki genel kural geçerlidir.

Partizip Perfekt, ge- takısı ile başlar. Ancak düzenli fiillerin aksine -t takısı yerine -en takısı ile biter. Partizip Perfekt içindeki düzensiz fiilin kökü de kesin bir kurala tabi olmaksızın fiilden file ayrıcalık gösteren bir şekilde değişir.

Düzensiz fiillerden aşağıda seçtiğimiz örneklerin çekimlerini inceleyiniz.

Fiil: finden / bulmak
3. Stammform / Partizip Perfekt’i : hat gefunden
Şahıs haben Partizip Perfekt’i Türkçesi
ich habe gefunden buldum
du hast gefunden buldun
er hat gefunden buldu
sie hat gefunden buldu
es hat gefunden buldu
wir haben gefunden bulduk
ihr habt gefunden buldunuz
sie haben gefunden buldular
Sie haben gefunden buldular

Aynen düzenli fiillerde olduğu gibi, haben yardımcı fiili şahıslara göre çekimlenmekte, ana fiil ise Partizip Perfekt‘iye çekimde basit kalarak yer almaktadır: Partizip Perfekt ise, düzensiz fiiller listesinden 3. Stammform sütununa bakılarak bulunmaktadır.

Fiil: gehen / gitmek
3. Stammform / Partizip Perfekt’i : ist gegangen
Şahıs sein Partizip Perfekt’i Türkçesi
ich bin gegangen gittim
du bist gegangen gittin
er ist gegangen gitti
sie ist gegangen gitti
es ist gegangen gitti
wir sind gegangen gittik
ihr seid gegangen gittiniz
sie sind gegangen gittiler
Sie sind gegangen gittiniz

Gehen fiili Partizip‘i sein yardımcı fiiliyle kullanılan bir örnektir. Görüldüğü gibi sein‘in şahıslara göre çekimlenmiş şekli çekimde yer almakta, Partizip yine de değişmeden aynı kalmaktadır.

Fiil: lesen / okumak
3. Stammform / Partizip Perfekt’i : hat gelesen
Şahıs haben Partizip Perfekt’i Türkçesi
ich habe gelesen okudum
du hast gelesen okudun
er hat gelesen okudu
sie hat gelesen okudu
es hat gelesen okudu
wir haben gelesen okuduk
ihr habt gelesen okudunuz
sie haben gelesen okudular
Sie haben gelesen okudunuz

 

Fiil: kommen / okumak
3. Stammform / Partizip Perfekt’i : ist gekommen
Şahıs sein Partizip Perfekt’i Türkçesi
ich bin gekommen geldim
du bist gekommen geldin
er ist gekommen geldi
sie ist gekommen geldi
es ist gekommen geldi
wir sind gekommen geldik
ihr seid gekommen geldiniz
sie sind gekommen geldiler
Sie sind gekommen geldiniz

 

Fiil: schreiben / yazmak
3. Stammform / Partizip Perfekt’i : hat geschrieben
Şahıs haben Partizip Perfekt’i Türkçesi
ich habe geschrieben yazdım
du hast geschrieben yadın
er hat geschrieben yazdı
sie hat geschrieben yazdı
es hat geschrieben yazdı
wir haben geschrieben yazdık
ihr habt geschrieben yazdınız
sie haben geschrieben yazdılar
Sie haben geschrieben yazdınız

Perfekt‘in cümle içinde kullanılışı ve Türkçe’deki karşılıklarını ileriki sayfalarda Almancada tüm zamanları genel olarak topluca bir kere daha ele alırken ayrıntılı bir biçimde inceleyeceğiz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-duzensiz-fiiller-perfekt/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.