Almanca Edatlar

Almanca Edatlar Örnek Cümleler

Almanca edatlar örnek cümleler, edatlar konu anlatımı nerede kullanılır?

-i haliyle -e haliyle
an -e,-a, yanına -de,-da yanında
auf üstüne üstünde
hinter arkasına arkasında
in içine içinde
neben yanına yanında
über üzerine üzerinde
unter altına altında
vor önüne önünde
zwischen arasına arasında

Almanca edatların -i veya -e haliyle kullanılmaları anlamlarında temel bir değişiklik vardır. Bunlar -i haliyle kullanıldıkları zaman bir yöne, bir yere doğru yapılan hareketi anlatır. Bu edatlar -e halinde bulunan bir edatla birlikte kullanıldıkları takdirde ise bir yerde veya bir yönde bulunmayı ifade eder.

Bu anlam farkını Almanca edatlar örnek cümle ile öğrenelim.

-i haliyle birlikte -e haliyle birlikte
an den Tisch (masaya) an dem Tisch (masada)
auf den Tisch (masanın üstüne) auf dem Tisch (masanın üstünde)
hinter den Tisch (masanın arkasına) hinter dem Tisch (masanın arkasında)
in das Zimmer (odanın içine, odaya) in dem Zimmer (odanın içinde, odada)
über den Tisch (masanın üzerine) über dem Tisch (masanın üzerinde)
unter den Tisch (masanın altına) unter dem Tisch (masanın altında)
vor den Tisch (masanın önüne) vor dem Tisch (masanın önünde)
zwischen den Tisch und den Stuhl (masa ile sandalyenin arasına) zwischen den Tisch und dem Stuhl (masa ile sandalyenin arasında)

Bu edatlarla birlikte çok sık kullanılan ve edatın bir yöne, yere doğru hareket göstermesine veya sabit bir yerde bulunmayı ifade etmesine göre değişen fiilleri de aşağıda kısaca hatırlatmaktayız.

-i haliyle kullanılan edatlarla birlikte -e haliyle kullanılan edatlarla birlikte
stellen (koymak) stehen (durmak)
setzen (oturtmak) sitzen (oturmak)
legen (yatık durumda) koymak) liegen (yatık bulunmak, durmak)
hängen (asmak) hängen (asılı durmak)

Almanca Edatların Örnek Cümleleri ve Konu Anlatımları için üzerlerine tıklayınız…

  1. an
  2. auf
  3. hinter
  4. in
  5. neben
  6. über
  7. unter
  8. vor
  9. zwischen

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-edatlar/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.