Almanca Fiil Grupları

Die Gruppen Der Verben / Almanca Fiil Grupları

Fiiller anlamlarına ve bilgisi kurallarına göre kullanılış şekilleri bakımından çeşitli gruplara ayrılır. Anlamlara göre yapılan gruplamalar dilbilgisi açısından önemli değildir. Bu nedenle bu anlam gruplarına kısaca değineceğiz.

BEDEUTUNGSGRUPPEN / ANLAM GRUPLARI

Fiilleri anlamlarına göre üç genel grupta toplamak mümkündür.

  • Handlungsverben / Eylem, faaliyet gösteren fiiller
  • Vorgangsverben / Olay, değişim gösteren fiiller
  • Zustandsverben / Durum gösteren fiiller

Eylem, faaliyet gösteren fiiller, bir kimsenin herhangi bir eylemi, işi yaptığını dile getirir ve cümlenin öznesinin bir faaliyeti, hareketi gerçekleştirmesini gerektirir.

spielen oynamak
gehen gitmek
lachen gülmek
kommen gelmek
laufen koşmak

fiilleri bu gruptandır. Almancadaki fiillerin çok büyük bir bölümü bu gruptan sayılır.

Olay, değişim gösteren fiiller öznenin bünyesinde cereyan eden bir olay veya değişimi anlatır:

fallen düşmek
erfrieren donmak
fiebern ateşi olmak
verblühen solmak

fiilleri bu grubun tipik örnekleridir.

Durum gösteren fiiller ise, bir hareketten çok, içinde bulunulan durumu ifade ettikleri için hareketsizlik ve sükunetin ifadesidir:

stehen durmak
liegen durmak (yatık olarak)
wohnen ikamet etmek
bleiben kalmak

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-fiil-gruplari/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.