Almanca Hastane Diyalogları

Kendimi üşüttüm.
Ich habe mich erkältet.
İh habe mih erkeltet

Kendinizi nasıl hisssediyorsunuz?
Wie fühlen sie sich?
Vi fü:len zi: sih

Boğazım ağrıyor.
Ich habe halsschmerzen.
İh habe halzsşmertsen

Ne zamandan beri hastasınız?
Seit wann sind sie krank?
Zayt van zint zi: krank

Üç dört gündür.
Seit drei tagen.
Zayt dray ta:gen

Soyunun, lütfen.
Bitte entkleiden sie sich.
Bitte entklayden zi: zih

Nefes alın, öksürün!
Atmen sie ein, husten sie!
Atmen zi: ayn hu:sten zi:

Lütfen dilinizi gösterin.
Zeigen sie mir bitte ıhre zunge.
Tsaygen zi: mir bitte i:re tsunge

Size bir reçete yazacağım.
Ich schreibe ıhnen ein rezept.
İh sraybe i:nen ayn retsept

Bu hapları günde dört defa alınız.
Nehmen sie diese tabletten viermal am tag.
Ne:men zi: di:ze tabletten fi:rmal am ta:g

Ve üç gün yatakta kalınız.
Und bleiben sie drei tage im bett.
Unt blayben zi: dray tage im bet

Yakında iyileşeceksiniz.
Sie werden bald gesund sein.
Zi: verden balt gezunt sayn

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-hastane-diyaloglari/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.