Nachdem Seitdem Konu Anlatımı

Nachdem genellikle “sonra” anlamına gelir ve bir eylemin tamamlanmasından sonra gerçekleşen ikinci bir olayı anlatmak için kullanılır. Zaman yan cümleleri başka bağlaçlarla da yapılabilir. Bunların arasında kullanışlarında bir ayrıcalık olan nachdem ve seitdem bağlaçlarına dikkat etmek gerekir.  Seitdem ise “beri” anlamına gelir ve bir eylemin başlamasından beri devam eden ikinci bir eylemi anlatır.

Bu iki bağlacın kullanıldığı yan cümlelerle zamanlara dikkat etmek gerekir. Bunlarla yapılan yan cümleler zaman olarak daha önceye eylemleri anlattığı için bu yan cümlelerin zamanlarının da ana cümleye göre farklı olması gerekir. Yan cümleyle ana cümle arasında zamanlar açısından şöyle bir sıralama gözetilir.

 

Yan cümlenin Zamanı (Perfekt ise Plusquamperfekt ise) Ana cümlede kullanılacak zaman (Präsens veya Futur olur. Imperfekt veya Perfekt olur.)
Seitdem er gestorben ist, denkt niemand mehr an ihn. O öldüğünden beri kimse onu hatırlamıyor.
Seitdem Eva gekommen ist, hat sie noch niemanden getroffen. Eva geldiğinden beri daha kimseye rastlamadı
Seitdem er einen Brief geschrieben hat, habe ich ihn nicht gesehen. Bana bir mektup yazdığından beri onu görmedim.
Seitdem mein Vater operiert worden ist, kann er nicht laufen. Babam ameliyat olduğundan beri koşamıyor.
Nachdem seine Frau ihn verlassen hat, lebt er in diesem kleinen Haus. Karısı onu terkettikten sonra bu küçük evde yaşıyor.
Nachdem das Flugzeug gelandet ist, steigen die Passagiere aus. Uçak indikten sonra yolcular boşalıyor (iniyor).
Nachdem du mich angerufen hattest, schlief ich ruhig ein. Bana telefon etmenden sonra rahat uyudum.
Nachdem Hans das Fahrrad gekauft hatte, fand er ein billigeres. Hans bisikleti satın aldıktan sonra daha ucuzunu buldu.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/nachdem-seitdem-konu-anlatimi/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.