Almanca Mastar

Infinitiv / Mastar

Fiillerin hiçbir değişikliğe uğramamış ana şekillerine Infinitiv (mastar) denir.

gehen (gelmek)
lachen (gülmek)
schreiben (yazmak)
arbeiten (çalışmak)

fiilin mastar, yani Infinitiv şeklidir. Türkçe’de tüm fiiller -mek veya -mak takılarıyla bittiği gibi Almancada da tüm fiiler -en takısıyla biter.

Fiilin kökü

Fiilin sonundaki -en takısı atıldıktan sonra geriye kalan kısmına “fiilin kökü” denir.

Fiil / Kökü
gehen / geh-
schreiben / schreib-
lachen / lach-
arbeiten / arbeit-

Düzenli fiiller Almancadaki fiillerin büyük bölümünü meydana getirir. Düzenli fiillerin temel özelliği, tüm zamanları köklerine takılan bazı ekler veya önlerine haben, sein veya werden yardımcı fiili getirilerek çok kesin kurallara göre yapılır

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-mastar/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.