Almanca Yan Cümleler (Nebensätze)

Almanca Yan cümle ile ilgili dikkat edilmesi gereken genel kurallar şunlardır.

1. Yan cümle genel olarak bir bağlaçla başlar ve bir virgülle biter.

Weil du nicht kommen kannst, .. Gelemeyeceğin için, …
Wenn der Arzt zu Hause ist, .. Doktor evdeyse, …

2. Yan cümlede fiil daima en sonda bulunur, diğer öğelerin sıralınışı için ise normal cümledeki kurallar geçerlidir.

Hans lernt die Regeln nicht.
Hans kuralları öğrenmiyor.

Weil Hans die Regeln nicht lernt,
Hans kuralları öğrenmediği için, ….

Obwohl mein Bruder kein Hemd gekauft hat, …
Erkek kardeşim gömlek almamasına rağmen, …

Ich kann diese Uhr reparieren.
Bu saati tamir edebilirim.

Wenn ich diese Uhr reparieren kann, …
Bu saati tamir edebilirsem, …

Almanca Yan cümlenin (Nebensätze) fiili Perfekt, Plusquamperfekt veya Futur gibi bir birleşik zamandan meydana geliyorsa, haben, sein veya werden yardımcı fiilleri ana fiilden sonra virgülün hemen öncesinde en sonda yer alır.

Örnek: … gekauft hat, …

Almanca yan cümlenin fiili müssen, können gibi bir yardımcı fiille birlikte kullanılmışsa, bu yardımcı fiil ana fiilden sonra gelerek en sonda yer alır.

Örnek: … reparieren kann, …

3. Yan cümlenin fiili ayrılabilen bir fiilse, bu fiil en sona geldiği için ayrılmaz ve ayrılmayan normal fiiller gibi işlem görür.

Der Mann kommt jetzt herein.
Adam şimdi içeri geliyor.

Wenn der Mann jetzt hereinkommt, …
Adam şimdi içeri gelirse, …

Meine Mutter ruft mich nie an.
Annem bana hiç telefon etmez.

Weil meine Mutter mich nie anruft, …
Annem bana hiç telefon etmediği için, …

Er musste sich sofort ausziehen.
Hemen soyunmak zorundaydı.

Als er sich sofort ausziehen musste, …
Hemen soyunmak zorunda olduğunda, …

Ayrılabilen fiil yan cümlede müssen, können grubundaki yardımcı fiilerin biri kullanıldığında ve zaman olarakta haben, sein, werden gibi yardımcı fiile meydana getirilen Perfekt, Plusquamperfekt veya Futur zamanlarından birinde bulunduğu takdirde bu zamanı meydana getiren haben, sein veya werden sonda bulunmaz aksine en sonraki fiil grubunun en başına gelir. Bu durumda cümlenin sonundaki fiiller grubu şöyle bir sıra izler.

haben, sein, werden + Ayrılabilen fiil + müssen, können, usw.

Er hat seine Kleider ausziehen.
O elbiselerini çıkartmak zorundaydı.

Weil er seine Kleider hat ausziehen müssen, …
Elbiselerini çıkartmak zorunda olduğu için, …

Ich werde meine Firma anrufen müssen.
Firmama telefon etmek zorunda kalacağım.

Wenn ich meine Firma werde anrufen müssen, …
Firmama telefon etmek zorunda kalırsam, …

Yan cümle bir blok olarak istendiğinde birkaç hal hariç cümlenin başında bulunabilir veya ana cümlenin ardına eklenir.

Weil ich krank bin, bleibe ich zu Hause.
Hasta olduğum için evde kalıyorum.

Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin.
Evde kalıyorum, çünkü hastayım.

Wenn Sie mich suchen, bin ich bei meinem Vater.
Eğer beni ararsanız, babamın yanındayım.

Ich bin bei meinem Vater, wenn Sie mich suchen.
Babamın yanındayım, eğer beni ararsanız.

Obwohl er kein Geld hat, will er ein Auto kaufen.
Parası olmadığı halde, bir otomobil satın almak istiyor.

Er will ein Auto kaufen, obwohl er kein Geld hat.
Bir otomobil satın almak istiyor, parası olmadığı halde.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-nebensatze/

1 ping

  1. […] bağlaçlar hemen bu bölümden sonra inceleyeceğimiz yan cümleleri başlatan sözcüklerdir. Bunların hepsiyle kendi içinde müstakil olan bir yan cümle ana […]

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.