DAS RELATIVPRONOMEN

ALMANCA İLGİ ZAMİRLERİ

 

Almanca İlgi Zamirlerinin -i, -e ve -in halleri de vardır. Bunların kullanışlarını görmeden önce çeşitli hallerdeki çekimlerini inceleyelim.

# Singular/Tekil
Yalın Hal -i Hali -e Hali -in Hali
der/die/das den/die/das dem/der/dem dessen/deren/dessen
# Plural/Çoğul
Yalın Hal -i Hali -e Hali -in Hali
die die denen deren

 

Önce bu çeşitli hallerdeki ilgi zamirlerinin kullanışlarını görmek için yarım örnek cümleler vermekteyiz:

Der Brief, den ich schreibe, ..
Mektup, ki onu ben yazıyorum, ….
Yazdığım mektup…
Die Tür, die du öffnest, …
Kapı, ki onu sen açıyorsun. ,,,
Açtığın kapı
Der Junge, dem ich helfe, …
Erkek çocuk, ki ona ben yardım ediyorum, …
Yardım ettiğim erkek çocuk…
Der Lehrer, dem wir danken, …
Öğretmen, ki ona biz teşekkür ediyoruz…
Teşekkür ettiğimiz öğretmen….
Der Mann, dessen Buch hier liegt, …
Adam, ki onun kitabı burada duruyor…
Kitabı burada duran adam….
Die Frau, deren Tochter du kennst, …
Kadın, ki onun kızını sen tanıyorsun.
Kızını tanıdığın kadın.
Das Haus, dessen Garten groß  ist, ….
Ev, ki onun bahçesi büyüktür….
Bahçesi büyük olan ev…
Die Kinder, denen du deinen Ball gegeben hast, ….
Çocuklar, ki onlara topunu verdin, Topunu verdiğin çocuklar….

İlgi zamirinin bulunacağı hal genellikle ilgi cümleciğinin fiili tarafından belirlenir. -in halindeki ilgi zamirlerinden sonra ilgi zamirinin bağlı olduğu ismin sahip olduğu şeyi gösteren bir isim yer alır.

Aşağıda ismin çeşitli hallerindeki ilgi zamirleriyle yapılmış tam cümleleri incelemekteyiz:

 

-i halindeki ilgi zamileri:

Der Brieft ist lang.
Mektup uzundur.
Den Brief schreibe ich.
Mektubu ben yazıyorum.
Der Brief, den ich schreibe, ist lang.
Yazdığım mektup uzundur.

Die Haltestelle ist sehr weit.
Durak çok uzaktır.
Sie suchen die Haltestelle.
Siz durağı arıyorsunuz.
Die Haltestelle, die Sie suchen, ist sehr wie.
Aradığınız durak çok uzaktır

 

-e halindeki ilgi zamirleri:

 

Der Freund lebt in Kanada.
Arkadaş Kanada’da yaşıyor.
Dem Freund schicke ich eine Kamera.
Arkadaşa bir kamera gönderiyorum.
Der Freund, dem ich eine Kamera schicke, lebt in Kanada.
Bir kamera gönderdiğim arkadaş Kanada’da yaşıyor.
Die Tante ist 80 Jahre alt.
Teyze 80 yaşındadır.
Der Tante bringst du einen Stuhl.
Teyzeye bir sandalye getiriyorsun.
Die Tante, der du einen Stuhl bringst, ist 80 Jahre alt.
Bir sandalye getirdiğin teyze 80 yaşındadır.

Das Mädchen ist meine Schwester.
Kız çocuk benim kız kardeşimdir.
Dem Mädchen schenkt ihr Blumen.
Kıza çiçekler hediye ediyorsunuz.
Das Mädchen, dem ihr Blumen schenkt, ist meine Schwester.
Çiçekler hediye ettiğiniz kız çocuk benim kız kardeşimdir.

 

-in halindeki ilgi zamirleri:

Der Ingenieur wohnt in diesem Haus.
Mühendis bu evde oturuyor.
Das Auto des Ingenieurs steht im Garten.
Mühendisin otomobili bahçede duruyor.
Der Ingenieur, dessen Auto im Garten steht, wohnt in diesem Haus.
Otomobili bahçede duran mühendis bu evde duruyor.

Die Frau hat auch eine Tochter.
Kadının bir de kızı var.
Der Sohn der Frau lebt in Italien.
Kadının oğlu İtalya’da yaşıyor.
Die Frau, deren Sohn in Italien lebt, hat auch eine Tochter.
Oğlu İtalya’da yaşayan kadının bir de kızı var.

Das Haus gehört meinem Onkel.
Ev amcama aittir.
Die Fenster des Hauses sind neu.
Evin pencereleri yenidir.
Das Haus, dessen Fenster neu sind, gehört meinem Onkel.
Pencereleri yeni olan ev amcama aittir.

Die Schüler sind sehr erfolgreich.
Öğrenciler çok başarılıdır.
Die Lehrer der Schüler sind jung.
Öğrencilerin öğretmenleri gençtir.
Die Schüler, deren lehrer jung sind, sind sehr erfolgreich.
Öğretmenleri genç olan öğrenciler çok başırılıdır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/das-relativpronomen/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.