Das Substantiv / İsim

İsmin Tanımı:

Varlıklara ad olan kelimelere isim denir. İsimler, insan, hayvan, eşya gibi varlıkları ve soyut kavramları adlandıran sözcüklerdir. (Kitap, sandalye, çiçek, masa, Ahmet, .. ) sözcükler birer isimdir.

Almancada bütün cins isimlerin önünde tanımlık denilen der, die, das sözcüklerinden biri bulunur. Bu üç sözcüğün de Türkçe karşılığı yoktur, dilimize çevrilemezler. Bunlar, önünde bulundukları ismin birer parçası gibidirler.

der Mann adam, erkek
die Frau kadın
das Kind çocuk
das Haus ev
der Stuhl sandalye
die Tür kapı
der Hund köpek
die Katze kedi
die Türkei Türkiye
Ahmet Ahmet
Helga Helga
Frau Müller Bayan müller
Herr Maier Bay Maier
das Glück mutluluk, şans
die Gesundheit sağlık

sözcükleri birer, isimdir. Bunlar yukarıdaki tanımda belirttiğimiz şeyleri adlandırmaktadır. Almancada, Türkçedekinden farklı olarak bütün cins isimleri ve özel isimlerin baş harfleri büyük yazılır.

İsimler cümle içinde veya diğer şekillerde kullanılırken değişikliğe uğrayabilir. İsimlerin bu şekilde değişmesine Deklination (çekim) denir. İsimlerden bu değişikliklerle çeşitli haller teşkil edilir.

Nominativ: Yalın hal
Akkusativ: İ- hali
Dativ: E- Hali
Genitiv: İn- Hali

İsimlerin adetlerinde meydana gelen değişikliklerle de isim tekil veya çoğul hale getirilir:

Singular: Tekil Hal
Plural: Çoğul Hal

Görüldüğü gibi isimler adetlerine göre tekil veya çoğul halde kullanılabilmekte, ayrıca yalın hal, i-hal, e-hali, -in hali olarak adlandırdığımız dört ayrı hale girebilmektedir. Bu dört ayrı hal Almancada genel olarak Kasus veya Kasusform olarak adlandırılır.

Tekil veya çoğul halin Almancadaki genel tanımı ise Numerus veya Numerusform’dur.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/das-substantiv-isim/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.