Das Verb / Fiil

DAS VERB / ALMANCA FİİL

Fiiller, bir şahıs veya bir cismin ne yaptığını, ne durumda olduğunu veya kendisine ne yapıldığını belirten sözcüklerdir. Başka bir deyişle fiiller, bir hareket, oluş ve durum bildirirler.

Fiiler eylem veya durumları gösterirken onların zamanını, süresini, tamamlanma hallerini de belirtir.

kommen gelmek
schlafen uyumak
helfen yardım etmek
regnen (yağmur) yağmak
bleiben kalmak
wohnen ikamet etmek
schreiben yazmak
erfrieren donmak
gehen gitmek

sözcükleri hep birer fiildir. Fiillerle cümlenin yüklemi meydana getirilir.

Ich schreibe einen Brief. Bir mektup yazıyorum
Gestern gingen wir ins Picknick Dün pikniğe gittik
Es regnete sehr stark Çok kuvvetli yağmur yağdı
Niemand hat dem armen Mann geholfen Fakir adama kimse yardım etmedi
Geh jetzt Git şimdi

Örneklerde gördüğümüz, schreibe, gingen, regnete, hat… geholfen, geh sözcükleri çeşitli biçimlerde, hallerde kullanılmış fiillerdir ve içinde bulundukları cümlenin yüklemini meydana getirmektedirler.

Fiillerin zaman, şahıs, çatı vs. gibi ölçülere göre biçimlerinde meydana gelen değişime “çekim” anlamına gelen Konjugation [konyugatsyon] denir. Fiillerin köklerine çeşitli takılar alarak veya köklerinin değişmesiyle biçim değiştirmeleri “çekimleme” olarak adlandırılır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/das-verb-fiil/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.