Deprecated: Required parameter $wp_customize follows optional parameter $args in /var/www/vhosts/pratikalmanca.com/httpdocs/wp-content/themes/graphene/admin/customizer/customizer.php on line 331
almanca 100e kadar sayılar

Almanca Sayılar

0 Sıfır Null

1 Bir Eins

2 Iki Zwei

3 Üç Drei

4 Dört Vier

5 Beş Fünf

6 Altı Sechs

7 Yedi Sieben

8 Sekiz Acht

9 Dokuz Neun

10 On Zehn

11 On bir Elf

12 On iki Zwölf

13 On üç Dreizehn

14 On dört Vierzehn

15 On beş Fünfzehn

16 On altı Sechzehn

17 On yedi Siebzehn

18 On sekiz Achtzehn

19 On dokuz Neunzehn

20 Yirmi Zwanzig

Yirmiden sonraki sayılarda iki basamak arasına “ve – und” kelimesi eklenir. Önce birler basamağı sonra onlar basamağı okunur.

21 Yirmi bir Einundzwanzig

22 Yirmi iki Zweiundzwanzig

23 Yirmi üç Dreiundzwanzig

24 Yirmi dört Vierundzwanzig

25 Yirmi beş Fϋnfundzwanzig

26 Yirmi altı Sechsundzwanzig

27 Yirmi yedi Siebenundzwanzig

28 Yirmi sekiz Achtundzwanzig

29 Yirmi dokuz Neunundzwanzig

30 Otuz Dreißig

31 Otuz bir Einunddreißig

32 Otuz iki Zweiunddreißig

33 Otuz üç Dreiunddreißig

34 Otuz dört Vierunddreißig

35 Otuz beş Fϋnfunddreißig

36 Otuz altı Sechsunddreißig

37 Otuz yedi Siebenunddreißig

38 Otuz sekiz Achtunddreißig

39 Otuz dokuz Neununddreißig

40 Kırk Vierzig

41 Kırk bir Einundvierzig

42 Kırk iki Zweiundvierzig

43 Kırk üç Dreiundvierzig

44 Kırk dört Vierundvierzig

45 Kırk beş Fϋnfundvierzig

46 Kırk altı Sechsundvierzig

47 Kırk yedi Siebenundvierzig

48 Kırk sekiz Achtundvierzig

49 Kırk dokuz Neunundvierzig

50 Elli Fϋnfzig

51 Elli bir Einundfϋnfzig

52 Elli iki Zweiundfϋnfzig

53Elli üç Dreiundfϋnfzig

54 Elli dört Vierundfϋnfzig

55 Elli beş Fϋnfundfϋnfzig

56 Elli altı Sechsundfϋnfzig

57 Elli yedi Siebenundfϋnfzig

58 Elli sekiz Achtundfϋnfzig

59 Elli dokuz Fϋnfzig-neuf

60 Altmış Sechzig

61 Altmış bir Einundsechzig

62 Altmış iki Zweiundsechzig

63 Altmış üç Dreiundsechzig

64 Altmış dört Vierundsechzig

65Altmış beş Fϋnfundsechzig

66 Altmış altı Sechsundsechzig

67 Altmış yedi Siebenundsechzig

68 Altmış sekiz Achtundsechzig

69 Altmış dokuz Neunundsechzig

70 Yetmiş Siebzig

71 Yetmiş bir Einundsiebzig

72 Yetmiş iki Zweiundsiebzig

73 Yetmiş üç Dreiundsiebzig

74 Yetmiş dört Vierundsiebzig

75 Yetmiş beş Fϋnfundsiebzig

76 Yetmiş altı Sechsundsiebzig

77 Yetmiş yedi Siebenundsiebzig

78 Yetmiş sekiz Achtundsiebzig

79 Yetmiş dokuz Neunundsiebzig

80 Seksen Achtzig

81 Seksen bir Einundachtzig

82 Seksen iki Zweiundachtzig

83 Seksen üç Dreiundachtzig

84 Seksen dört Vierundachtzig

85 Seksen beş Fϋnfundachtzig

86 Seksen altı Sechsundachtzig

87 Seksen yedi Siebenundachtzig

88 Seksen sekiz Achtundachtzig

89 Seksen dokuz Neunundachtzig

90 Doksan Neunzig

91 Doksan bir Einundneunzig

92 Doksan iki Zweiundneunzig

93 Doksan üç Dreiundneunzig

94 Doksandört Vierundneunzig

95 Doksan beş Fϋnfundneunzig

96 Doksan altı Sechsundneunzig

97 Doksan yedi Siebenundneunzig

98 Doksan sekiz Achtundneunzig

99 Doksan dokuz Neunundneunzig

100 Yüz Einhundert

Yüz ve yüzden sonraki sayılarda önce yüzlü sayı sonra birler basamağı en son onlar basamağı yazılır.

101 Yüz hundert eins

102 Yüz bir hundert zwei

103 Yüz iki hundert drei

104 Yüz dört hundert vier

105 Yüz beş hundert fünf

106 Yüz altı hundert sechs

107 Yüz yedi hundert sieben

108 Yüz sekiz hundert acht

109 Yüz dokuz hundert neun

110 Yüz on hundert zehn

111 Yüz on bir hundert elf

112 Yüz on iki hundert zwölf

113 Yüz on üç hundert dreizehn

.

.

.

120 Yüz yirmi hundert zwanzig

121 Yüz yirmi bir hundert ein und zwanzig

122 Yüz yirmi iki hundert zwei und zwanzig

.

.

.

598 Beşyüz seksen dokuz fünf hundert acht und neunzig

.

.

.

999 Dokuz yüz doksan dokuz neun hundert neun und neunzig[/responsivevoice]

1000 Bin tausend

2000 İki bin zwei tausend

3000 Üç bin drei tausend

4000 Dört bin vier tausend

5000 Beş bin fünf tausend

6000 Altı bin sechs tausend

7000 Yedi bin sieben tausend

8000 Sekiz bin acht tausend

9000 Dokuz bin neun tausend

10000 On bin zehn tausend

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-sayilar/