Almanca En Çok Kullanılan Fiiller

ALMANCA A1 DÜZEYİNDE EN ÇOK KULLANILAN KELİMELER.

Buradan pdf olarak olarak indirebilirsiniz.

1. kommen    gelmek
2. wohnen   ikamet etmek
3. arbeiten   çalışmak,
4. trinken   içmek
5. sprechen   konuşmak
6. nehmen   almak
7. antworten   cevap vermek
8. fragen   sormak
9. möchten   istemek
10. haben   sahip olmak
11. kosten  fiyatı olmak
12. funktionieren  çalışmak/işlemek
13. zahlen  ödemek
14. bezahlen  ödemek
15. brauchen  ihtiyacı olmak
16. lesen  okumak
17. ordnen  düzenlemek
18. ergänzen  tamamlamak,doldurmak
19. machen  yapmak
20. heißen    adlandırılmak
21. lernen  öğrenmek
22. schreiben  yazmak
23. suchen  aramak
24. hören   dinlemek
25. kaufen  satın almak
26. spielen  oynamak
27. liegen  durmak (yatay)
28. legen koymak (yatay)
29. stehen durmak (dik)
30. stellen koymak (dik)
31. wiederholen tekrarlamak
32. beantworten cevaplamak
33. frühstücken kahvaltı yapmak
34. bringen getirmek
35. gehen gitmek (yaya)
36. fahren gitmek ,(araç sürmek)
37. aufstehen kalkmak
38. aufwachen uyanmak
39. sitzen oturmak
40. fernsehen televizyon seyretmek
41. einkaufen alışveriş yapmak
42. anfangen başlamak
43. beginnen başlamak
44. aufhören bitmek, bırakmak
45. aufmachen açmak
46. zumachen kapamak
47. anmachen açmak (elektronik)
48. ausmachen kapamak (elektronik)
49. einschalten açmak (şalterli)
50. ausschalten kapamak (şalterli)
51. essen yemek yemek
52. öffnen açmak
53. schließen kapatmak, kilitlemek
54. einladen davet etmek
55. duschen duş almak
56. waschen yıkamak
57. sich waschen yıkanmak
58. vorbereiten hazırlamak
59. bekommen almak, temin etmek
60. kochen yemek pişirmek
61. schneiden kesmek
62. holen getirmek
63. abholen bir yerden almak, karşılamak
64. finden bulmak
65. suchen aramak
66. wünschen dilemek
67. reden konuşmak
68. leben yaşamak
69. erziehen yetiştirmek, büyütmek
70. den Haushalt machen ev işlerini yapmak
71. sehen görmek
72. aussehen görünmek
73. unterschreiben imzalamak
74. feiern kutlamak
75. gratulieren  tebrik sunmak
76. zeigen   göstermek
77. weggehen gitmek
78. es gibt     var
79. besuchen ziyaret etmek
80. schlafen uyumak
81. einschlafen uyuyakalmak, uykuya dalmak
82. mitkommen birlikte gelmek
83. mitbringen beraberinde getirmek
84. mitnehmen yanına almak, götürmek
85. kaufen satın almak
86. verkaufen satmak
87. telefonieren telefon etmek
88. anrufen aramak (telefonla)
89. vorlesen okumak (başkalarına sesli)
90. markieren işaretlemek
91. ankreuzen işaretlemek
92. üben alıştırma yapmak, çalışmak
93. Hausaufgaben machen ;ev ödevleri yapmak
94. geben vermek
95. warten (auf)beklemek
96. heiraten evlenmek
97. ausfallen iptal olmak
98. stattfinden olmak, vuku bulmak, gerçekleşmek
100. besichtigen gezip görmek
101. einsteigen binmek
102. aussteigen inmek
103. sich freuen sevinmek
104. sich anmelden kayıt olmak
105. sich treffen buluşmak
106. sich entschuldigen özür dilemek
107. sich bedanken teşekkür etmek
108. wissen bilmek
109. kennen tanımak
110. kennenlernen tanışmak
111. biegen dönmek / eğmek
112. abbiegen dönmek
113. überweisen havale etmek
114. ausfüllen doldurmak
115. mieten kiralamak
116. vermieten kiraya vermek
117. ansehen bakmak
118. einpacken paketlemek (yerleştirmek)
119. hochtragen yukarı taşımak
120. tragen taşımak (üzerinde olmak)
121. schmecken
122. spazieren gehen gezmeye
123. lächeln gülümsemek
124. lachen gülmek
125. Sport treiben spor yapmak
126. bestelen siparişetmek, ısmarlamak
127. denken düşünmek
128. Ski fahren kayak yapmak
129. Fussball spielen futbol oynamak
130. Gitarre spielen gitar çalmak
131. weinen ağlamak
132. helfen yardım etmek
133. gefallen beğenmek, hoşa gitmek
134. verdienen kazanmak
135. gewinnen kazanmak (maç, müsabaka, şans oyunları)
136. verlieren kaybetmek
137. putzen temizlemek,silmek
138. fliegen uçmak
139. abfahren hareket etmek,kalkmak
140. abfliegen havalanmak ,hareket etmek
141. ankommen varmak, ulaşmak
142. landen iniş yapmak
143. umsteigen aktarma yapmak
144. umziehen taşınmak
145. begrüßen selamlamak
146. wehtun ağrımak, acımak
147. Rad fahren bisiklet sürmek, bisiklete binmek
148. Radio hören radyo dinlemek
149. reisen seyahat etmek
150. schwimmen yüzmek
151. schlafen uyumak
152. fehlen eksik olmak
153. wandern doğa, kır yürüyüşü yapmak
154. sich ausruhen dinlenmek
155. regnen yağmurun yağması
156. schneien karın yağması
157. scheinen parıldamak
158. anhalten durmak
159. parken park etmek
160. rauchen sigara içmek
161. fotografieren fotoğraf çekmek
162. bleiben kalmak
163. übernachten gecelemek
164. abwaschen yıkamak, durulamak
165. danken teşekkür etmek
166. reservieren reserve etmek
167. buchen yer ayırtmak, reserve ettirmek
168. drucken yazdırmak, basmak
169. beschreiben, tasvir etmek
171. erklären izah etmek,
172. erreichen ulaşmak
173. giessen sulamak
174. füttern yemlemek
175. grillen ızgara yapmak
176. kontrollieren kontrol etmek
177. mögen sevmek, beğenmek
178. notieren not etmek
179. organisieren organize etmek
180. planen planlamak
181. sagen söylemek
182. sammeln koleksiyon yapmak,toplamak
183. studieren öğrenim görmek
184. gehören ait olmak
185. vergleichen karşılaştırmak
186. abnehmen zayıflamak,kilo vermek
187. abschließen kapatmak, nihayetlendirmek
188. ausziehen çıkarmak
189. anziehen giymek
190. sich anziehen giyinmek
191. sich ausziehen soyunmak
192. anbieten ikram etmek, sunmak
193. dabeihaben yanında olmak
194. empfehlen tavsiye etmek
195. hinfallen yere düşmek
196. hinfliegen oraya uçmak,
197. hingehen oraya gitmek
198. laufen koşmak
199. mitfahren birlikte, beraberinde gitmek
200. treffen rastlamak, görmek
201. tun yapmak
202. weitergehen devam etmek(gitmeye)
203. weiterlesen devam etmek (okumaya)
204. weiterfahren devam etmek (araçla gitmeye)
205. wiederkommen yine, tekrar gelmek
206. zurückkommen geri gelmek
207. zurückfahren geri gitmek (araçla)
208. zurückfliegen geri gelmek (uçakla)
209. zurückgeben geri vermek
210. anschauen bakmak
211. einziehen taşınmak (evin içine girmek)
212. erlauben müsaade etmek
213. müssen mecbur olmak, zorunda olmak (-malı,-meli)
214. können -abilmek, -ebilmek
215. wollen istemek
216. dürfen müsadeli,izinli olmak
217. sollen -malı,-meli,
218.abgeben vermek, teslim etmek
219. baden suya girmek, banyo etmek
220. benutzen kullanmak
221. dauern sürmek
222. anklicken tıklamak
223. bedeuten anlamında olmak
224. buchstabieren harf harf söylemek
225. glauben inanmak, sanmak
226. lieben sevmek
227. reparieren tamir etmek,onarmak
228. riechen kokmak, koklamak
229. an sein açık olmak (elektronik aletler)
230. aus sein kapalı olmak (elektronik aletler)
231. auf sein açık olmak ( kapı, pencere, çanta vb)
232. zu sein kapalı olmak ( kapı, pencere, çanta vb)
233. krank sein hasta olmak

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-en-cok-kullanilan-fiiller/