Almanca Aus Kullanımı

Almanca Aus, kapalı bir mekandan veya eşit şeylerin ortasından dışarı doğru yapılan bir hareketi dile getirir ve Türkçeye birlikte bulunduğu isme eklenen “-den,-dan” takılarıyla çevrilir.

Diese Früchte bring ich aus einem kleinen Dorf in Anatolien.
Bu meyveleri Anadolu’da küçük bir köyden getiriyorum.
ALMANCA TÜRKÇE
Ali kommt aus dem Zimmer. Ali odadan geliyor.(çıkıyor)
Bring mir bitte mein Glas aus der Küche! Bana lütfen mutfaktan bardağımı getir!
Unser Gast kommt aus München. Misafirimiz Münih’ten geliyor.
Er übersetzt das Buch aus dem Türkischen ins Deutsche. O kitabı Türkçe’den Almancaya tercüme ediyor.
Der Schuss kam aus der Menschenmenge. Ateş insan topluluğundan geldi.
Der Mann zieht seine Uhr aus der Tasche. Adam cebinden saatini çekiyor.
Herr Maier holt seinen Taschenrechner aus seiner Schublade. Bay Maier çekmecesinden hesap makinesini alıyor.

Aus edatı, zamansal olarak kullanıldığında genellikle geçmiş bir tarihten veya dönemden kalmış olmayı ifade eder.

ALMANCA TÜRKÇE
Diese Bücher stammen aus meiner Jugend. Bu kitaplar gençliğimden kalma.
Hier kannst du Kunstwerke aus dem vorigen Jahrhundert sehen. Burada geçen asırdan kalma sanat eserlerini görebilirsin.
Aus alten Zeiten schulden Sie mir noch 1.000 €. Bana eskiden kalma daha 1.000 Avro borcunuz var.

Aus, diğer bir anlamda da bir cismin yapıldığı maddeyi göstermek için kullanılır. Türkçeye çevrilişi yine aynıdır.

ALMANCA TÜRKÇE
Seine Uhr ist aus Gold. Saati altındandır.
Der Topf ist aus Aluminium. Tencere aluminyumdandır.
Meine Mutter kauft einen Bilderrahmen aus Silber. Annem gümüşten bir resim çerçevesi satın alıyor.
Wir stellen diese Stühle aus Eisen her. Bu sandalyeleri demirden ihmal ediyoruz.

Aus, ayrıca herhangi bir eylemin sebebini bildirmek için de kullanılabilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Er tut es ärger. Onu öfkesinden yapıyor.
Aus Nachlässigkeit hat er ein Vermögen verloren. İhmalden servetini kaybetti.
Der alte Mann spricht aus Erfahrung. Yaşlı adam tecrübeye istinaden konuşuyor.
Er konnte aus Freude nicht atmen. Sevinçten nefes alamıyordu.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-aus-kullanimi/