Almanca Durch Kullanımı

Almanca Durch edatının, bir eylemin cereyan ettiği mekanı veya zamanı, bir eylemin cereyan etmesine neden olan aracı ve bir eylemin sebebini ifade eden dört ayrı anlamı vardır.

Durch, genel olarak bir mekan veya cismin içinden geçip gitmeyi ifade eder. Bu birinci anlamında durch edatını “içinden geçerek, arasından, geçip gitmek” veya bu anlamlara yakın sözlerle ifade etmek mümkündür.

ALMANCA TÜRKÇE
Der Ball flog durch das Fenster. Top pencereden uçup gitti.
Die Kugel ging durch den Hut. Mermi şapkayı delip geçti.
Wir gingen durch einen großen Wald. Büyük bir ormanın içinden geçtik.
Hans schwamm durch den Fluss. Hans nehri yüzüp geçti.

Durch bu anlamıyla kullanıldığında Türkçeye tercüme edilirken, yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, cümlenin ana fiilinin anlamında oynama yapmakta ve “uçup gitmek, delip geçmek, geçmek, yüzüp geçmek” gibi bir çeviriyi zorunlu kılmaktadır.

Durch, edatı zamansal olarak bir eylemi tarif ettiğinde daha çok “boyunca” anlamına gelir.

ALMANCA TÜRKÇE
Dieser Baum stand hier druch die Jahrhunderte. Bu ağaç asırlar boyunca burada durdu.
Wir haben durch den ganzen Winter gefroren. Bütün kış boyunca üşüdük.
Es gab immer wieder Kriege durch die ganze europäische Geschichte. Bütün Avrupa tarihi boyunca hep savaş oldu.

Durch edatı, üçüncü anlamıyla bir eylemin meydana gelmesine yardımcı olan bir aracı tarif eder. Bu araç ve yardımcı bir insan veya cisim olabilir. Bu anlamda kullanıldığında durch, daha çok “ile” veya “vasıtasıyla” şeklinde Türkçeye çevrilir.

ALMANCA TÜRKÇE
Den Unfall habe ich durch meinen Bruder erfahren. Kazayı erkek kardeşim vasıtasıyla öğrendim.
Ich schicke den Brief durch einen Freund. Mektubu bir arkadaşımla gönderiyorum.
Meine Mutter wird dieses Paket durch die Post schicken. Annem bu paketi postayla gönderecek.
Die Nachricht hat er durch seinen Sohn gehört. Haberi oğlu vasıtasıyla duydu.

Son olarak Durch, bir eylemin sebebini ifade edebilir. Bu anlamda kullanıldığında genellikle “tarafından” şeklinde Türkçeleştirilir veya kısaca önünde bulunduğu isme eklenen “-den, -dan” gibi takılarla çevrilmiş olur. Durch’u bu anlamdayken “dolayısıyla, yüzünden, ile” gibi sözcüklerle Türkçeye çevirmek mümkündür.

ALMANCA TÜRKÇE
Sein Vater wurde durch einen Unfall getötet. Babası bir kazada (kaza yüzünden) öldü.
Der reiche Mann verlor alles durch den Krieg. Zengin adam savaş yüzünden herşeyini kaybetti.
Er hatte sein Vermögen durch Fleiß und Arbeit erworben. O servetini çalışkanlık ve çalışma ile kazanmıştı.
Die Pakete werden durch die Post befördert. Paketler posta tarafından sevkediliyor.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-durch-kullanimi/