Almanca Gelecekte Bitmiş Zaman

Almanca Futur II / Gelecekte Bitmiş Zaman

Futur II, Almancada pek az kullanılan bir zamandır ve Türkçeye “gelecekte bitmiş zaman” olarak çevrilebilir.

Futur II yine werden yardımcı fiili ile yapılır. Ancak Futur I‘in aksine cümlenin asıl fiili mastar halinde değil de Partizip Perfekt şeklinde haben veya sein yardımcı fiilleriyle birlikte cümlenin sonunda bulunur.

Suchen fiilinin Futur II hali
Şahıs werden Fiilin Partizip Perfekt’i ve haben Türkçesi
1. Tekil şahıs / ich werde  gesucht haben aramış olacağım
2. Tekil şahıs / du wirst gesucht haben aramış olacaksın
3. Tekil şahıs / er  wird gesucht haben aramış olacak
sie  wird gesucht haben aramış olacak
es  wird gesucht haben aramış olacak
1. Çoğul şahıs / wir werden gesucht haben aramış olacağız
2. Çoğul şahıs / ihr werdet gesucht haben aramış olacaksınız
3. Çoğul şahıs / sie werden gesucht haben aramış olacaklar
Nazik hitap / Sie werden gesucht haben aramış olacaksınız

Suchen fiilin Partizip Perfekt‘inin gesucht şeklinde olduğunu ve Perfekt gibi birleşik zamanlar yapılırken haben ile birlikte kullanıldığını bilmekteyiz. Görüldüğü gibi Futur II‘de werden yardımcı fiili şahıslara göre çekimlenmekte ve asıl fiilin Partizip Perfekt‘i ile Haben şahıslara göre bir değişime uğramadan en sonda yer almaktadır.

Lernen fiilinin Futur II hali
Şahıs werden Fiilin Partizip Perfekt’i ve haben Türkçesi
1. Tekil şahıs / ich werde  gelernt haben öğrenmiş olacağım
2. Tekil şahıs / du wirst gelernt haben öğrenmiş olacaksın
3. Tekil şahıs / er  wird gelernt haben öğrenmiş olacak
sie  wird gelernt haben öğrenmiş olacak
es  wird gelernt haben öğrenmiş olacak
1. Çoğul şahıs / wir werden gelernt haben öğrenmiş olacağız
2. Çoğul şahıs / ihr werdet gelernt haben öğrenmiş olacaksınız
3. Çoğul şahıs / sie werden gelernt haben öğrenmiş olacaklar
Nazik hitap / Sie werden gelernt haben öğrenmiş olacaksınız

Futur II ile yapılmış diğer örnekleri inceleyeceğiz.

arbeiten – çalışmak
ich werde gearbeitet haben çalışmış olacağım
du wirst gearbeitet haben çalışmış olacaksın
er wird gearbeitet haben çalışmış olacak
sie wird gearbeitet haben çalışmış olacak
es wird gearbeitet haben çalışmış olacak
wir werden gearbeitet haben çalışmış olacağız
ihr werdet gearbeitet haben çalışmış olacaksınız
sie werden gearbeitet haben çalışmış olacaklar
Sie werden gearbeitet haben çalışmış olacaksınız

 

erwachen – uyanmak
ich werde erwacht sein uyanmış olacağım
du wirst erwacht sein uyanmış olacaksın
er wird erwacht sein uyanmış olacak
sie wird erwacht sein uyanmış olacak
es wird erwacht sein uyanmış olacak
wir werden erwacht sein uyanmış olacağız
ihr werdet erwacht sein uyanmış olacaksınız
sie werden erwacht sein uyanmış olacaklar
Sie werden erwacht sein uyanmış olacaksınız

 

klettern – tırmanmak
ich werde geklettern sein tırmanmış olacağım
du wirst geklettern sein tırmanmış olacaksın
er wird geklettern sein tırmanmış olacak
sie wird geklettern sein tırmanmış olacak
es wird geklettern sein tırmanmış olacak
wir werden geklettern sein tırmanmış olacağız
ihr werdet geklettern sein tırmanmış olacaksınız
sie werden geklettern sein tırmanmış olacaklar
Sie werden geklettern sein tırmanmış olacaksınız

Son iki örnekte gördüğümüz erwachen ve klettern fiilleri belirli bir hareket ve durum değişikliği gösterdikleri için bunların Partizip Perfekt‘leri sein yardımcı fiiliyle birlikte kullanılır ve Perfekt ve Plusquamperfekt zamanları da sein yardımcı fiiliyle yapılır. Bu nedenler Futur II de sein yardımcı fiiliyle birlikte kullanılmıştır. Durum değişikliği ve hareket gösterdikleri için Partizip Perfekt’leri sein yardımcı fiiliyle kullanılan tüm fiillerin “gelecek bitmiş zamanları” hep bu şekilde yapılır.

Futur II‘nin teşkilinde uygulanan kural düzenli ve düzensiz fiiller için aynıdır. Sadece düzensiz fiillerin Partizip Perfekt’lerinin yapılışı kurala uyamadığı için Futur II de bundan etkilenmiş olur.

Her iki gelecek zamandı kıyaslayarak inceleyebilmeniz için aşağıdaki örneklerin hem Futur I, hem de Futur II hallerini yan yana vermekteyiz.

Futur I Futur II
Ich werde das Buch beenden Ich werde das Buch bald beendet haben
Kitabı bitireceğim Kitabı yakında bitirmiş olacağım
Ada wird die neuen Wörter Ada wird die neuen Wörter gelernt haben
Ada yeni sözcükleri öğrenecek Ada yeni sözcükleri öğrenmiş olacak
Der Kranke wird in einer Stunde erwachen Der Kranke wird in einer Stunde erwacht sein
Hasta bir saat içinde uyanacak Hasta bir saat içinde uyanmış olacak
Die Frau wird den Teppich reinigen Die Frau wird den Teppich gereinigt haben
Kadın halıyı temizleyecek Kadın halıyı temizlemiş olacak
Mein Freund wird sein Fahrrad verkaufen Mein Freund wird sein Fahrrad verkauft haben
Arkadaşım bisikletini satacak Arkadaşım bisikletini satmış olacak
Die Polizei wird den Dieb suchen Die Polizei wird den Dieb gesucht haben
Polis hırsızı arayacak Polis hırsızı aramış olacak

Futur II ile yapılan cümleleri şöyle bir kalıpla özetlemek mümkündür.

Özne werden Diğer öğeler Part. Perfekt haben/sein
1. Die Schüler werden die Lektion gelernt haben
2. Ich werde das Bild gemalt haben
3. Der Vater wird schon erwacht sein
4. Der Arzt wird zur Unfallstelle geeilt sein
5. Die Wohnung wird in einer Woche renoviert sein
6. Die Kinder werden den Schrei gehört haben
7. Der Metzger wird schon seinen Laden geöffnet haben

Örnek cümlelerin Türkçeleri.
1. Öğrenciler dersi çalışmış olacaklar
2. Resmi yapmış olacağım.
3. Baba artık uyanmış olacak.
4. Doktor kaza yerine yetişmiş olacak.
5. Ev bir haftada tamir edilmiş olacak.
6. Çocuklar çığlığı duymuş olacaklar.
7. Kasap dükkanı çoktan açmış olacak

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-gelecekte-bitmis-zaman/