Almanca İyelik Zamirleri

Türkçede “benim, senin, onun, bizim, onların” sözcüklerine iyelik zamiri denir. Almancada iyelik zamirleri, önünde bulundukları ismin artikeline göre küçük bir değişikliğe uğrarlar.

artikeli der veya das
olan isimlerin önüne

mein [mayn] benim
dein [dayn] senin
sein [zayn] onun
ihr [i:r] onun
sein [zayn] onun
unser [unzır] bizim
euer [oyır] sizin
ihr [i:r] onların
ihr [i:r] sizin

artikeli die olan
isimlerin önüne

meine [maynı] benim
deine [daynı] senin
seine [zaynı] onun
ihre [i:rı] onun
seine [zaynı] onun
unsere [unzırı] bizim
eure [oyrı] sizin
ihre [i:rı] onların
ihre [i:rı] sizin

Artikeli die olan isimler ve çoğul isimlerin önüne gelen iyelik zamirleri diğerlerinin sonuna bir -e harfi eklemek suretiyle elde edilir. Sadece euer sözcüğünün sonuna -e takısı geldiği zaman bir harf düşer ve bu zamir eure şeklini alır.

Almancada iyelik zamirleri Türkçede olduğu gibi isimlerin önünde bulunur. Bu arada, şahıs zamirlerinde “o” sözcüğü için er, sie, es şeklinde üç ayrı karşılık bulunduğu gibi, iyelik zamirlerinde de “onun” sözcüğünün ikisi aynı olan üç karşılığı vardır: sein, seine / ihr, ihre / sein, seine. Ayrıca şahıs zamirlerinden “siz” anlamına gelen Sie’nin nazik hitaplarda kullanıldığını biliyoruz. Aynı şekilde büyük harfle başlayan ve “sizin” anlamına gelen Ihr iyelik zamiri de böyle nazik hitaplarda kullanılır. Benzer şekilde Türkçeye çevrilen euer, eure ve ihr karıştırmamalıdır.

Aşağıda der, die, das artikellerinin her biri için bir grup isim verilmiş ve bunların önüne hangi grup iyelik zamirinin geleceği gösterilmiştir. Örnekleri iyice inceleyiniz.

Der Eimer
mein Eimer
benim kovam

Der Laden
dein Laden
senin dükkanın

Der Füller
sein Füller
onun dolma kalemi

Der Sessel
ihr Sessel
onun kultuğu

Der Garten
sein Garten
onun bahçesi

Das Auto
unser Auto
bizim otomobilimiz

Das Bett
euer Bett
sizin yatağınız

Das Hemd
ihr Hemd
sizin gömleğiniz

Die Vase
meine Vase
benim vazom

Die Uhr
deine Uhr
senin saatin

Die Tasche
seine Tasche
onun çantası

Die Schule
ihre Schule
onun okulu

Die Gabel
seine Gabel
onun çatalı

Die Pakete
unsere Pakete
bizim paketlerimiz

Die Bilder
eure Bilder
sizin resimleriniz

Die Hunde
ihre Hunde
onların köpekleri

Die Radios
Ihre Radios
sizin radyolarınız

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-iyelik-zamirleri/