Almanca Man Zamiri

Almanca’da Man sözcüğünün Türkçe’de tek başına bir anlamı yoktur. Oysa Almancada cümle içinde tek başına bir isim gibi kullanılır. Man, cümlenin anlamına “gidilir, yapılır, görülür…” gibi genellik veya belirsizlik ekler.

 

ALMANCA TÜRKÇE
Man macht diese Schrauben aus Eisen. Bu vidalar demirden yapılır.
Man spricht hier nicht. Burada konuşulmaz.
Man darf in öffentlichen Gebäuden nicht mehr rauchen. Kamusal binalarda artık sigara içilemez.
Man muss dieses Auto reparieren. Bu otomobilin tamir edilmesi lazım.
Man kann ihm nicht mehr helfen. Artık ona yardım edilemez.
Man kennt den Grund seiner Krankheit nicht. Onun hastalığının sebebi bilinmiyor.
Kann man mit diesem Bleistift auch malen? Bu kurşunkalemle resim de yapılabilir mi?
Man versteht seine Worte nicht. Sözleri anlaşılmıyor.
Man kann hier keine Straße bauen. Buraya cadde inşa edilemez.
Man wundert sich sehr. Çok şaşılıyor.
Womit repariert man diese Refien? Bu lastikler neyle tamir ediliyor?

Man sözcüğü cümle içinde küçük harfle yazılır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-man-zamiri/