Almanca Nebst Kullanımı

Nebst edatı “ile birlikte” veya “ile de birlikte” anlamlarına gelir.

ALMANCA TÜRKÇE
Die Mutter nebst ihrem Kind war tot. Anne ile birlikte çocuğu da öldü.
Nebst meinem Hemd wurde auch meine Hose gestohlen. Gömleğimle birlikte pantolonum da çalındı.
Die Firma nebst ihren Tochter gesellschaften ging Pleite. Firma ile birlikte kardeş şirketleri de iflas etti.
Das Schiff nebst ihren Passagieren ging unter. Yolcularıyla birlikte gemi de battı.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.pratikalmanca.com/almanca-nebst-kullanimi/